Alle spelers op de pensioen- en beleggingsmarkt op één onafhankelijk platform.
Up-to-date pensioenfondsdata, uitgebreide bedrijfsprofielen, een researchbibliotheek en een overzicht van netwerken tussen mensen & organisaties.

Recent Changes

Popular articles on Pensioen Pro

Pensioenfonds Fluor heft zichzelf op, na uitblijven actie bij sociale partners

Het pensioenfonds van ingenieursbureau Fluor draagt de rechten over aan PGB. Het opf zegde de uitvoeringsovereenkomst...

Wie werkt waar

(Oud-)pensioenwoordvoerders Tweede Kamer naar kabinet. Marike Knoef wordt bijzonder hoogleraar in Tilburg. Fieke van...

Minder sociale partners, meer financiële sector in pensioenfondsbesturen

Het percentage pensioenfondsbestuurders met een achtergrond in de financiële sector is sinds 2014 gestegen. Het...

Vijf jaar geen premieverhoging voor medisch specialisten

Na een paar jaar van flinke premieverhogingen bij het pensioenfonds voor medisch specialisten wordt er nu op de rem...