BlueBay Asset Management Asset manager

Profile

Return to list
Name
BlueBay Asset Management
Chamber of Commerce number
LU219392- 07

BlueBay Asset Management, part of Royal Bank of Canada’s US$460bn Global Asset Management business, is an active fixed income specialist, structured to deliver outcomes tailored for investors seeking to enhance the returns of their portfolios.


Managing over US$80 billion in AUM, BlueBay embodies the best of alternative and traditional asset management with a diverse investment team focused on alpha generation across a broad range of specialist strategies. All underpinned by a robust investment process that integrates environmental, social and governance (ESG).


BlueBay strives to deliver for clients in steady and volatile times, through an ability to navigate changing markets and proactively shape products and portfolios.

Investment professionals
137
Countries
10

Locaties

RBC BlueBay Asset Management

Visiting Address
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA, AMSTERDAM

Visiting Address
77 Grosvenor Street
London,, W1K 3JR

Contacts

Contact person
Director, Sales - Benelux

Contact person
Director, Sales - Benelux


Products and Solutions

(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency
(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency

Investment Beliefs

Onze beleggingsfilosofie richt zich op het realiseren van alpha tijdens de hele kredietcyclus, waarbij we vermogensbehoud benadrukken.

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor het realiseren van alpha staan ESG-factoren centraal binnen ons beleggingsproces en wij weten als geen ander hoe deze principes voor vastrentende markten kunnen worden geoptimaliseerd.

Samen met onze klanten onderzoeken wij hoe we hun behoeften kunnen combineren met onze kennis tot beleggingsstrategieën en oplossingen die werken. Wij bieden onze klanten toegevoegde waarde door een combinatie van onze brede marktvisie en onze uitgebreide beleggingskennis.

Wij hebben een lang trackrecord van innovatie en goede resultaten opgebouwd met long-only en alternatieve beleggingsportefeuilles die worden belegd in verschillende subcategorieën vastrentende waarden.

Values and Objectives

Wij bieden consurrerende traditionele en alternatieve vastrentende strategieën met een uitstekend track-record. 

Waarmee doen we dat? 

  • Een breed en ervaren beheerteam dat zich richt op het genereren van alpha
  • Een robuust beleggnigsproces
  • Klantgerichtheid met een hoog service niveau
  • Wij zetten ons in om klanten toegang te bieden tot zeer goed presterende vastrentende beleggingen. Onze kredietresearch vullen we aan met macro-economische en beleidsvisies. Dit nuanceert de manier waarop we de portefeuilles samenstellen. Ons team van beleggingsspecialisten beschikt over uitgebreide middelen en voert zelf research uit op basis van een forensische benadering. 

 

Performance Measurement

Internal
External
GIPS
Other
Internal
External
GIPS
Other

Fee Structure

Wij gaan als volgt te werk om onze klanten te helpen hun beleggingsdoelen te halen:

  • Duurzaamheidsanalyses (ESG) zijn een integraal element van ons beleggingsproces en onze rapportages
  • Als verantwoorde beleggers laten we ons leiden door kwesties die spelen binnen ondernemingen en landen en passen we het stewardshipprincipe toe. We gaan rechtstreeks in gesprek met ondernemingen en overheden waarin we beleggen
  • We passen een thematische benadering toe

Disclaimer

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en vormt in geen enkel land een aanbod of advies om effecten of beleggingsproducten te kopen of verkopen of om een bepaalde beleggingsstrategie toe te passen. Fondsen van BlueBay worden uitsluitend aangeboden conform en met inachtneming van het biedingsbericht en de inschrijfdocumentatie voor het betreffende fonds (de “Aanbiedingsdocumentatie”). Dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en geeft geen volledige beschrijving van een belegging in enig fonds van BlueBay. In het geval van strijdigheid tussen dit document en de Aanbiedingsdocumentatie voor het BlueBay-fonds, zijn de bepalingen van de Aanbiedingsdocumentatie doorslaggevend. U dient, indien van toepassing, het document Essentiële Beleggersinformatie of het Prospectus zorgvuldig te lezen voordat u belegt in een fonds van BlueBay. Wij adviseren ontvangers ten sterkste om dit document samen met hun eigen adviseur onafhankelijk te beoordelen en hun eigen conclusies te vormen aangaande de voordelen en risico’s en de juridische, krediet-technische en boekhoudkundige aspecten van alle transacties.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen enkel deel van dit document mag direct of indirect worden gereproduceerd, opnieuw verspreid of doorgegeven aan enige andere persoon of, geheel of gedeeltelijk, worden gepubliceerd voor enige doel en op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BlueBay. Copyright 2021 © BlueBay, is een volledige dochteronderneming van RBC en BBAM LLP kan worden beschouwd als een onderneming die is gerelateerd aan en/of verbonden met RBC en haar overige verbonden ondernemingen.® Geregistreerd handelsmerk van RBC. RBC GAM is een handelsmerk van RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., gevestigd op 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, geregistreerd in Luxemburg onder nummer B88445. BlueBay Asset Management LLP, is gevestigd op 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, Verenigd Koninkrijk, partnership geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OC370085. Met de term partner wordt een lid van de LLP of een medewerker van BlueBay met een gelijkwaardige status bedoeld. Nadere informatie over onderdelen van de BlueBay Groep en andere belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op dit bericht, vindt u op www.bluebay.com. Alle rechten voorbehouden.