Legal & General Investment Management Asset manager

Profile

Return to list
Name
Legal & General Investment Management

Legal & General Life Assurance Society is in 1836 opgericht als aanbieder van levensverzekeringen voor de juridische wereld. In de vroege 20e eeuw is het klantenbestand uitgebreid met niet-juristen en het gamma van verzekeringsproducten is sindsdien continu vernieuwd. Vandaag de dag is Legal & General een leidende financiële dienstverlener, met een brede variëteit aan financiële producten voor instellingen en particulieren. L&G Group is opgenomen in de FTSE 100 index en heeft een marktkapitalisatie van €18 miljard per 30 juni 2019. L&G Group behoort tot de hoger geclassificeerde Britse bedrijven op het gebied van financiële sterkte, met een langlopende schuld die door Standard & Poor’s en Moody’s met respectievelijk A en A2 beoordeeld wordt. 


Ruim 40 jaar geleden werd LGIM als autonome investment management-tak van Legal & General Group opgericht. Per 30 Juni 2019 bedroeg het totaal van LGIM’s beheerde vermogen (AUM) €1.268 miljard1. We zijn een van ’s werelds grootste asset managers2  en beheren beleggingen voor institutionele en individuele cliënten. LGIM is verantwoordelijk voor ca. 2,3%3 van de Britse aandelenmarkt, vertegenwoordigd via de FTSE All Share Index.


Vanuit de sterke UK positie is er gewerkt aan een succesvolle internationale expansie naar belangrijke markten in Europa, de Verenigde Staten, China en Japan. We hebben kantoren in Londen (het hoofdkantoor), Dublin, Frankfurt, Amsterdam, Chicago, Tokyo en Hong Kong. 


1 LGIM interne data per 30 juni 2019. De openbaargemaakte AUM aggregeert de activa beheerd door LGIM in het VK, LGIMA in de VS en LGIM Azië in Hong Kong. De AUM omvat de waarde van effecten en derivatenposities.
2 Bron: IPE top 400 asset managers survey 2019.
3 LGIM en Bloomberg LP, 30 juni 2019.

Investment professionals
397
Countries
8

Locaties

Visiting Address
One Coleman Street 1
EC2R 5AA, London

Contacts

Contact person
Head of Netherlands Distribution, Amsterdam


Products and Solutions

(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency
(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency

Comments

LGIM is één van Europa’s grootste vermogensbeheerders. We bieden expertise en schaal in een zeer breed palet oplossingen, variërend van index-tracking, actief fixed income, multi-asset oplossingen, liquiditeitsmanagement en commercieel/residentieel vastgoed tot LDI en risicomanagement. We hebben capaciteit in al onze competenties, waaronder: 

• Passief/FBI/smart-beta
• Actief fixed income
• Actief aandelen
• Vastgoed
• Liquiditeitsmanagement
• Multi-asset fondsen
• Solutions & LDI
• Investment services

Ook bieden we een scala aan waardetoevoegende services, waaronder:

• Valuta hedges
• Benchmark rebalancing
• Dynamic trigger monitoring
• Portfolio transitions

Assets under management

Per beleggingscategorie
Naar klant-type

LGIM interne data per 30 juni 2019, inclusief de beheerde activa van LGIMA, een SEC geregistreerde beleggingsadviseur.
Details

* LGIM interne data per 30 juni 2019. De openbaargemaakte AUM aggregeert de activa beheerd door LGIM in het VK, LGIMA in de VS en LGIM Azië in Hong Kong. De AUM omvat de waarde van effecten en derivatenposities. 

** Multi Asset Strategieën; Aandelenstrategieën: Asia Pacific, Verre Oosten, Japan, Midden-Oosten/Afrika; Derivative Overlays vanuit de ‘solutions’ business

Clients

Investment Beliefs

LGIM hanteert niet per definitie een topdown beleggingsstructuur; noch de CIO noch het senior management stuurt beleggingsbeslissingen. Onderzoek kan wel tot een ‘huisvisie’ leiden en invloed hebben op beslissingen binnen een portefeuille. Uiteindelijk zijn het de fondsmanagers van elk fonds die verantwoordelijk zijn voor hun beleggingsstrategie en de resultaten daarvan – hoe de huisvisie wordt gereflecteerd in hun portefeuille moet ook hun verantwoordelijkheid blijven.

Market View

LGIM’s asset allocation teams outlook voor 2020: 

RISICO’S

• Tegenvallende wereldwijde groei, ook al neemt angst voor recessie af

• Ongewisse uitkomst en effecten van verkiezingen in VS worden onderschat in de markten

• In aandelenmarkten, met de lange bull run van groeiaandelen kan een stijlrotatie significante impact hebben

KANSEN

• Handelsconflict lijkt oplosbaar

• Relatieve waardering aandelen aantrekkelijk versus obligaties

• Als een recessie ontstaat, zal deze mild zijn

Values and Objectives

De afgelopen 20 jaar heeft LGIM een zeer succesvolle business strategie gevolgd, gericht op organische groei door beschikbaarstelling van passieve en actieve fondsen. Vandaag de dag is LGIM de grootste manager van bedrijfspensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen vijf jaar waren we één van Europa’s snelst groeiende vermogensbeheerders en die lijn van groei zetten we door.

Met kantoren in Londen, Chicago, Hong Kong en distributiekanalen in geheel Europa en het Midden-Oosten, zijn we in staat om de successen in het Verenigd Koninkrijk uit te bouwen en mondiaal uit te rollen teneinde een sterke internationale aanwezigheid te bewerkstelligen.

De hoofdpunten van ons bedrijfsgroeiscenario:
• Ondersteunen van onze DB-cliënten bij het afbouwen van risico’s
• Uitbouwen van onze ‘defined contribution’ (DC) business tot marktleider
• Internationale expansie in geselecteerde regio’s in Europa, het Midden-Oosten de VS en Azië voortzetten
• Doorontwikkeling van de retail business

Performance Measurement

Internal
External
GIPS
Other
Internal
External
GIPS
Other

Fee Structure

PERFORMANCEMETING

GIPS:

Legal & General Investment Management Limited (‘de firma’) claimt compliance met de Global Investment Performance Standaard (GIPS®) en heeft samenvattende verslagen gepubliceerd die voldoen aan de GIPS standaard. De firma is onafhankelijk gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers LLP, voor de periode februari 2007 tot december 2017, en door KPMG LLP, voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Het verificatieverslag is op verzoek beschikbaar. Bij verificatie wordt gecontroleerd of (1) de firma voldoet aan alle vereisten van de GIPS-standaarden binnen alle gelederen van de organisatie en (2) of het beleid en de procedures van de firma zo ontworpen zijn dat de prestaties gemeten worden volgens de GIPS standaarden. Verificatie geeft geen zekerheid over de correctheid van een specifieke samengestelde presentatie. Een complete lijst en beschrijving van alle samenstellingen is op verzoek beschikbaar.

Teneinde aan GIPS te voldoen, is ‘de firma’ gedefinieerd als Legal & General Investment Management Limited en vallen de activa onder beheer van het SEC geregistreerde Legal & General Investment Management America er niet onder.

 

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

LGIM hanteert een duidelijke en transparante beloningsstructuur en rekent alleen een management fee. Door ons 'asset management only’ business model, dat conflicterende belangen voorkomt en onze doelstellingen in lijn brengt met die van onze klanten komt het volledige gegenereerde rendement toe aan onze klanten en de participanten in onze fondsen.

Disclaimer

In specifieke situaties gelden specifieke adviezen: beleggingsbeslissingen dienen genomen te worden op basis van iemands persoonlijke doel, tijdshorizon en risicoprofiel. De informatie in dit profiel is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Beleggingen zijn per definitie risicovol. 

Legal & General Investment Management, One Coleman Street, London EC2R 5AA. Gereguleerd en geautoriseerd door de Financial Conduct Authority.