Milliman Financial Strategies Asset manager

Profile

Return to list
Name
Milliman Financial Strategies
Chamber of Commerce number
74392786

Milliman Financial Strategies is een dochteronderneming van Milliman, Inc. en heeft decennia aan actuariële kennis en ervaring en helpt institutionele beleggers met het inschatten en beheersen van hun financiële risico’s. Milliman Financial Strategies is opgericht in 1998 en heeft met ruim 20 jaar ervaring een bewezen staat van dienst in het adviseren over en beheren van vermogens van derden en het beheersen van financiële balansrisico’s van institutionele beleggers. In de laatste drie financiële crises, waaronder de COVID-19 pandemie van 2020, heeft Milliman Financial Strategies zijn cliënten succesvol door de crisis genavigeerd.


 


 

Investment professionals
170
Countries
4

Locaties

Milliman Financial Strategies B.V.

Phone
Visiting Address
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam

Contacts

Contact person
Director of Portfolio Solutions


Research & content

Pensions

Published 21-12-2020
De toekomst van renteafdekking.
Het nieuwe pensioencontract vereist een andere manier van renteafdekking. Maar wat wordt er anders? Moet een pensioenfonds meer of minder hedgen? Langer of korter? Preciezer of juist minder exact hedgen? En hoe kun je de risico’s van ouderen hedgen door jongeren garant te laten staan?

Workshoppresentatie Marcel Kruse tijdens het Pensioen Pro Jaarcongres 2020.
Link: De toekomst van renteafdekking.
Published 17-12-2020
Vermijd in het nieuwe pensioencontract herverdeling van risico’s.
In het nieuwe pensioencontract ligt herverdeling van risico’s op de loer. Deze risico’s kunnen volgens pensioenexperts Marcel Kruse en Rik Albrecht sterk worden verminderd als pensioenfondsen het toegezegde beschermingsrendement zo goed mogelijk indekken, zodat deelnemers krijgen wat hen is toegezegd.

Asset Management

Published 11-8-2021
High-yield obligatiespreads en obligatiespreads op opkomende markten stegen met resp. 32 en 28 basispunten afgelopen maand. Hiermee bereikte de obligatiespreads op opkomende markten het hoogste punt in 2021. Daarnaast daalde de MSCI opkomende markten index met 6,7%.
Meer weten? Lees de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 16-7-2021
Na de piek over april 2021, is het handelsvolume in ESTR over juni afgenomen tot ongeveer 18 miljard USD. Op het 20-jaars punt is het handelsvolume in ESTR ongeveer gelijk gebleven aan het handelsvolume in EONIA. Op de overige looptijden is het handelsvolume in ESTR fors lager dan het volume in EONIA. In tegenstelling tot ESTR is het maandelijkse handelsvolume in SONIA gestegen over juni. Daarnaast zijn de ratio’s tussen SONIA en GBP LIBOR op alle looptijden verder toegenomen. Lees hierover meer in de Benchmark Rates & Liquidity Monitor.
Published 8-7-2021
Aandelenmarkten hebben weer positief bijgedragen aan de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Inmiddels staat de Euro Stoxx 50 dit jaar al ruim 16% in de plus. Daarnaast profiteerden staatsobligaties van lagere rentes. Helaas steeg de waarde van de pensioenverplichtingen doordat langere rentes met 4 tot 6 basispunten zijn gestegen.

Meer weten? Lees de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 18-6-2021
Het handelsvolume van SONIA swaps was groter dan het handelsvolume van GBP Libor. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Een duidelijk signaal dat de nieuwe benchmarkrente SONIA zich heeft ontwikkeld als een volwaardig alternatief voor GBP Libor. Dit is andere benchmarkrentes zoals SOFR (V.S.), TONA (Japan) en ESTR (Europa) bij lange na nog niet gelukt. De handelsvolumes in deze nieuwe benchmarkrentes blijven steken op een fractie van de handelsvolumes van de ‘oude’ benchmarkrentes. Lees hierover meer in de Benchmark Rates & Liquidity Monitor.
Published 10-6-2021
Begin mei was er een piek in de risicopremie op volatiliteit. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn zorgen over inflatie. Uiteindelijk nam de risicopremie op volatiliteit af en daalde de risicopremie onder het niveau van eind april. Meer weten? Lees de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 21-5-2021
De ESTR-volumes zijn in april aanzienlijk gestegen, terwijl het volume in EURIBOR-swaps juist afnam. De SONIA-volumes liggen nu duidelijk hoger dan de GBP LIBOR swaphandel in bijna alle tenors. Een interessante ontwikkeling. Gaat ESTER SONIA volgen? Lees hierover meer in de Benchmark Rates & Liquidity Monitor.
Published 12-5-2021
High yield obligatiespreads en obligatiespreads van opkomende markten daalden deze maand met resp. 23 en 6 basispunten. Na een piek in maart 2020 zijn deze spreads in één jaar spectaculair gedaald. Voor de obligatiespreads van opkomende markten is de daling in één jaar 346 basispunten. De high yield obligatiespreads kende zelfs een daling van 544 basispunten! Meer weten? Lees de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 30-4-2021
Een verlaging van het projectierendement heeft in het nieuw pensioencontract meer impact op de jongere pensioendeelnemers dan dat het op de oudere pensioendeelnemers heeft. Lees meer over de impact van een verlaging van het projectierendement in het volgende artikel.

Published 28-4-2021
Het handelsvolume van SONIA is voor de meeste looptijden groter dan GBP LIBOR. In maart zien we na de daling van februari een stijging in het handelsvolume van ESTER-swaps. Lees hierover meer in de Benchmark Rates & Liquidity Monitor.
Published 14-4-2021
De looninflatie in de eurozone is met 140 basispunten gestegen naar 3% in het 4e kwartaal van 2020. Eveneens is dit jaar de Nederlandse prijsinflatie gestegen naar 1,6%. Meer weten? Lees de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 8-4-2021
Deze maand in de Benchmark Rates & Liquidity Monitor
- Handelsvolumes ESTER lager in februari, maar de trend van de afgelopen maanden was stijgend.
- Ondanks dat het aantal ESTR-handelstransacties op maandbasis dicht bij 100 bleef, daalden de handelsvolumes in februari tot 7 miljard euro.
- Voor de looptijden tussen de 10 en 40 jaar bleven de handelsvolumes van ESTR swaps in februari 2021 met 1 miljard euro slechts een fractie van de 12 miljard euro in EONIA swaps. Hetzelfde geldt voor het aantal transacties: respectievelijk 26 en 294.
Published 11-3-2021
De Nederlandse index van staatsobligaties is dit jaar met 2,9% gedaald door zorgen over lange termijn inflatieverwachtingen. Hierdoor kregen ook aandelenindices een tik. Meer weten? Lees meer in de laatste Milliman Markt Monitor.
Published 16-2-2021
In een sector waar het in de laatste jaren in toenemende mate draait om schaalbare oplossingen, beweegt Milliman zich tegen de stroom in. Met individuele oplossingen voor hun overlaydienstverlening, verwacht de van origine Amerikaanse financial risk management organisatie hun positie in de Nederlandse pensioenmarkt verder te verstevigen. Dit zegt Marcel Kruse, director bij Milliman Financial Strategies Amsterdam.
Published 4-2-2021
Met de komst van een nieuw pensioencontract wordt niet alles anders, zo betoogt Marcel Kruse director Pension & Investment Risk bij Milliman. Door de overgang naar het nieuwe pensioencontract verdwijnt de rentegevoeligheid en de renteafdekking niet. Wel zal er korter op de curve worden afgedekt dan nu het geval is.
Published 28-1-2021
De Milliman Markt Monitor geeft u maandelijks inzicht in de belangrijkste financiële risico’s die voor u als pensioenfondsbestuurder of -professional relevant zijn. Deze speciale Market Monitor is een jaaroverzicht waarin de ontwikkelingen in 2020 worden belicht, mede in relatie tot de jaren ervoor.
Published 21-1-2021
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Milliman Financial Strategies B.V. (MFS) eind 2020 een vergunning voor beleggingsdiensten (artikel 2:96 van de wet financieel toezicht) verleend. MFS, met een executieplatform in Chicago, Londen, Amsterdam en Sydney beheert financiële balansrisico’s van pensioenfondsen en verzekeraars wereldwijd.

Products and Solutions

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/Strategic Advice
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integrated) Risk Management
Fiduciary Management, externally managed only
Fiduciary Management, (partially) in-house
Multi-Asset Mandates
Segregated Accounts
Mutual Funds
Structured Products
ETFS
Derivates
Other
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/Strategic Advice
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integrated) Risk Management
Fiduciary Management, externally managed only
Fiduciary Management, (partially) in-house
Multi-Asset Mandates
Segregated Accounts
Mutual Funds
Structured Products
ETFS
Derivates
Other

Assets under management
Investment Beliefs

In de 21e eeuw zijn we, ondanks de enorme vooruitgang die we hebben geboekt in het vermogen van de mensheid om financiële risico's te beheersen, nog steeds niet in staat om deze risico’s volledig uit te bannen. Hoe bedreven we ook mogen worden in het beheer ervan, we zullen nooit in staat zijn om de wereld vrij van financiële risico’s te maken. Het gaat niet om wat er op dit moment gebeurt; het gaat erom wat er kan gebeuren of zou kunnen gebeuren. Juist omdat het in de toekomst bestaat, kunnen we niet precies weten wanneer, waar of hoe het zich zal manifesteren. Risicomanagement vormt de basis van de missie van Milliman Financial Strategies. Ons bedrijf heeft wereldwijd toonaangevende financiële instellingen geholpen om de financiële balansrisico's te beheersen.  

Onze decennialange kennis en ervaring van het beheersen van financiële balansrisico’s voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zetten wij graag in om Nederlandse pensioenfondsen niet alleen door de huidige Covid-19 crisis te navigeren, maar ook om ze klaar te maken om de volgende crises goed te doorstaan.

Alles wat wij doen is in het belang van onze klanten en wij hebben geen incentive om iets anders te doen dan werken in het belang van onze klanten. 

Market View

Milliman Financial Strategies neemt geen standpunt in over toekomstige marktbewegingen, daarentegen richten onze risicomanagement experts zich op een gedegen voorbereiding door:

- Het identificeren van potentieel drijvende krachten achter verandering (volatiliteit),

- Het vaststellen van methodologieën en strategieën die het risico op de balans van onze klanten stabiliseren 

- Het rendementsrisicoprofiel van onze klanten structureren en het in lijn brengen met de beleggings- en risicodoelstellingen. 

Publicaties hierover zijn te vinden op onze website.

 

Values and Objectives

In de 21e eeuw zijn we, ondanks de enorme vooruitgang die we hebben geboekt in het vermogen van de mensheid om financiële risico's te beheersen, nog steeds niet in staat om deze risico’s volledig uit te bannen. Hoe bedreven we ook mogen worden in het beheer ervan, we zullen nooit in staat zijn om de wereld vrij van financiële risico’s te maken. Het gaat niet om wat er op dit moment gebeurt; het gaat erom wat er kan gebeuren of zou kunnen gebeuren. Juist omdat het in de toekomst bestaat, kunnen we niet precies weten wanneer, waar of hoe het zich zal manifesteren.Risicomanagement vormt de basis van de missie van Milliman Financial Strategies. Ons bedrijf heeft wereldwijd toonaangevende financiële instellingen geholpen om de financiële balansrisico's te beheersen.  

Onze decennialange kennis en ervaring van het beheersen van financiële balansrisico’s voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zetten wij graag in om Nederlandse pensioenfondsen niet alleen door de huidige Covid-19 crisis te navigeren, maar ook om ze klaar te maken om de volgende crises goed te doorstaan.

Alles wat wij doen is in het belang van onze klanten en wij hebben geen incentive om iets anders te doen dan werken in het belang van onze klanten.

 
 

Performance Measurement

Internal
External
GIPS
Other
Internal
External
GIPS
Other

Fee Structure

Afhankelijk van het type dienstverlening en het beheerd vermogen een vaste vergoeding per jaar

Disclaimer

Milliman Financial Strategies (“Milliman”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. Deze informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (“Wft”). 

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen (in de zin van 1:1 Wft), (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies (in de zin van 1:1 Wft), en (iii) geen juridisch of fiscaal advies.  De producten of diensten die hierin worden beschreven of waarnaar hierin wordt verwezen, zijn mogelijk niet geschikt of passend voor uw situatie. Raadpleeg in voorkomende gevallen een beleggings-, juridisch of fiscaal adviseur. Milliman raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de in dit document opgenomen informatie. Milliman is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een dergelijke (beleggings)beslissing. 

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Milliman van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Milliman garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De informatie is niet representatief voor de standpunten van Milliman of haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Milliman heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Milliman spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in dit document is gebaseerd op door Milliman gemaakte aannames. Het is mogelijk dat andere aannames worden gemaakt dan de door Milliman gemaakte aannames. De door Milliman getrokken conclusies zijn daarom niet noodzakelijkerwijs juist en/of volledig. 

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Milliman. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Milliman en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie. 

Uitgegeven door: Milliman Financial Strategies B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Milliman is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") in Amsterdam als een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 Wft en is onder deze vergunning bevoegd tot het verlenen van de beleggingsdiensten als opgenomen in het door de AFM gehouden register.