PGGM Asset manager

Profile

Return to list
Name
PGGM
Chamber of Commerce number
30228472

PGGM has a cooperative structure and operates as a non-profit institution, providing benefits administration, asset management and trustee support/board advisory services to pension funds and their members primarily in healthcare and social sector sectors.


Research & content

Published 2-10-2018

Market & Macro

News article from Pensioen Pro about PGGM.

Products and Solutions

(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency
(Integrated) Risk Management
Equities
Emerging Markets Equities
Advisory/sub-advisory
ALM/Strategic Advice
Other
Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Corp Bonds
Mutual Funds
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivates
Segregated Accounts
Responsible Investment / ESG
ETFS
Fiduciary Management, (partially) in-house
Fiduciary Management, externally managed only
Structured Products
Commodities
Hedge Funds
High Yield
Mortgages
Impact Investing
Infra & Property
LDI
Multi-Asset Mandates
Emerging Market Debt
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Govt Bonds
Currency

Assets under management

Per beleggingscategorie

Binnen de beleggings­categorieën aandelen beleggen wij voor 34% in alternatieve strategieën.
Binnen de beleggings­categorie vastgoed is de verdeling 47% beursge­noteerd vastgoed versus 53% privaat vastgoed.
Naar klant-type
Details

A) PGGM is in tien jaar tijd gegroeid tot een volwaardige fiduciaire manager met een in-house asset manager. PGGM onderscheidt zich op een aantal terreinen:
• Koploperschap op maatschappelijk verantwoord beleggen;
• Scheiding tussen beleid en uitvoering op hoog niveau in governance en processen;
• Een volwaardig multi-manager platform;
• Een uniek platform voor private markten;
• Een eigen klantenteam met toegewijde specialisten voor iedere klant;
• Professionele beleggingsteams;
• Toegankelijk en professioneel risicomanagement.

Met onze pensioenachtergrond, die ook voelbaar is in onze vermogensbeheerdienstverlening, zijn wij een vooraanstaand pensioenbelegger.

B) Toelichting bij het vermogensbeheer op onderstaande tabel.
Binnen de beleggingscategorieën aandelen beleggen wij voor 37,8% in alternatieve strategieën.
Binnen de beleggingscategorie vastgoed is de verdeling 47,6% beursgenoteerd vastgoed versus 52,4% privaat vastgoed.

Clients

Investment Beliefs

De overtuigingen van klanten staan centraal in onze advisering. Onze overtuigingen zijn:

A. Markten zijn niet altijd efficiënt
Het is soms mogelijk van marktinefficiënties te profiteren.

B. Goed beleid kijkt (ver) vooruit
Langetermijnverwachtingen zijn de basis van onze adviezen.

C. Geen visionairs, wel scenariodenkers
We zijn geen agnosten, maar ook geen visionairs. Omdat de toekomst vele vormen kan aannemen, denken we in scenario’s.

D. Risico spreiden is beter dan risico mijden
Zonder risico geen rendement. We adviseren risico’s zo goed mogelijk te spreiden in plaats van risico’s te mijden.

E. Duurzaamheid duurt het langst
Duurzaam beleid gaat samen met een goed rendement op termijn.

F. Open blik
De wereld blijft veranderen. We blijven kritisch nadenken of de bestaande producten nog werken.

Market View

In de eurozone zette het economische herstel dit jaar aanvankelijk door. Mede door tijdelijke factoren en lagere handel was de groei over het gehele jaar minder sterk dan gehoopt. In de VS bleef de economische groei het gehele jaar krachtig. Groeiverwachtingen in een aantal opkomende markten werden neerwaarts bijgesteld, o.a. door handelssancties en idiosyncratische factoren. Voor 2019 verwachten wij een lagere wereldwijde economische groei, maar geen recessie. Centrale banken zullen doorgaan met de normalisatie van hun beleid. Desondanks blijft het monetaire beleid ruim, vanwege de nog altijd lage beleidsrentes en de opgeblazen balansen van centrale banken.

Langetermijnrisico’s:

1. Een onverwacht sterke rentestijging zorgt voor een schok op financiële markten; 

2. Oplopende geopolitieke spanningen;

3. Aanhoudend lage productiviteitsgroei i.c.m. een dalende groei van de beroepsbevolking vermindert de effectiviteit van het monetaire beleid.

Values and Objectives

We are working towards a pension system characterised by sustainability, collectivity and solidarity. A good pension is more than just having the finances in order. Our ideal future - the valuable future - is also characterised by a pleasant living environment, well-organised healthcare and facilities to help people work longer.

PGGM not only wants to do its bit towards this, it wants to really work towards helping realise this future. We cannot do this alone,: as much as possible, we seek to cooperate with organisations that are as socially committed as we are.

Performance Measurement

Internal
External
GIPS
Other
Internal
External
GIPS
Other

Fee Structure

PGGM hanteert een eerlijke en transparante prijsstelling en streeft naar een beperkte marge voor een gezonde bedrijfsvoering. Voor onze fiduciaire dienstverlening werken wij bij voorkeur met een vaste vergoeding. Voor beleggingsproducten werkt PGGM met een vergoeding in basispunten.

Disclaimer

PGGM heeft de grootst mogelijke zorg aan de inhoud besteed. Het kan echter voorkomen dat de informatie in deze survey onvolledig of onjuist is als gevolg van kennelijke fouten of vergissingen of door druk- en zetfouten. PGGM aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De inhoud is zuiver informatief van aard, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.