Market

Other
Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie

Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie richt zich op het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van de pensioenbranche. Het vaststellen van de vakkennis en deskundigheid van cursisten, het accrediteren van...