‘Te veel esg bij bedrijfsobligaties drukt rendement’

Beleggingen in bedrijfsobligaties kunnen ook te groen zijn, blijkt uit onderzoek van Fidelity International. Als de esg-score van een portefeuille 60% hoger ligt dan een standaardmandje, gaat dat ten koste van het rendement.

Pensioenfondsen stappen vaker uit beleggingsfondsen

Nederlandse pensioenfondsen zijn de afgelopen drie jaar vaker uit beleggingsfondsen gestapt, aldus DNB. Per saldo werd €24 mrd onttrokken.

Pensioenfondsen behaalden -0,5% rendement in eerste kwartaal

Vooral bij fondsen met een hoge renteafdekking werd het rendement gedrukt, aldus consultant LCP.

Jongste deelnemers bij pensioenfonds Gasunie blijken meest risicoavers

Twintigers bij pensioenfonds Gasunie willen met beleggen minder risico nemen dan andere deelnemers, blijkt uit een enquête. Omdat het fonds staartrisico’s afdekt, vindt het ingrijpen in het beleggingsbeleid niet nodig.
 

Fondsen hebben veel blootstelling aan factor ‘lage volatiliteit’

Pensioenfondsen beleggen, gemiddeld genomen, relatief veel in stukken die minder beweeglijk zijn dan de index, blijkt uit onderzoek. Fondsen doen er goed aan om te onderzoeken aan welke risicofactoren zij blootstelling hebben, zeggen de auteurs.

 

‘Europa zit met inflatie op scenario VS in plaats van Japan’

Europa gaat de VS achterna met de inflatie, verwachten beleggers. De prijsstijging zal hier volgens hen wel een stuk minder uitbundig zijn dan recent in Amerika.

Custodians breiden esg-dienstverlening aan pensioenfondsen uit

Caceis en BNP Paribas Securities Services zetten in op meer esg-producten voor pensioenfondsen. Zij kunnen beleggingsadministraties koppelen aan duurzame analyses van data-aanbieders als Sustainalytics en Clarity AI.

Wat moet een pensioenfonds met de Europese groene taxonomie?

De Europese Commissie heeft een taxonomie ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen bepalen hoe groen hun producten en diensten zijn. Relevant voor veel pensioenfondsen, want zij moeten in 2023 rapporteren of hun beleggingen voldoen aan de taxonomie.

Zó zou het nieuwe contract afgelopen kwartaal uitgepakt hebben

Onder het nieuwe contract had een gemiddeld pensioenfonds afgelopen kwartaal -6,8% beschermingsrendement en 5,7% overrendement kunnen verdelen onder zijn deelnemers. Dat blijkt uit een berekening van First Pensions.

Kappers hebben dubbel gevoel bij 20,1% jaarrendement

Bpf Kappers behaalde vorig jaar het hoogste rendement van alle pensioenfondsen. Toch is voorzitter Gerard van de Kuilen daarover ‘gematigd enthousiast’, omdat de dekkingsgraad nagenoeg gelijk bleef.

Beleggers in hernieuwbare energie zoeken de grenzen op

Het aanbod voor beleggingen in hernieuwbare energie wordt breder. Beleggers hoeven zich niet meer te beperken tot wind- en zonneparken.

‘Nederlandse winkelcentra dalen nog eens 15% in waarde’

Nederlandse winkelcentra op A-locaties krijgen dit jaar een waardedaling van nog eens 15% voor de kiezen, verwacht vastgoedbelegger DWS. In 2020 was de klap al 17%.