Nederlandse professionele beleggers verwachten dat aandacht voor milieukwesties van alle esg-factoren het meeste rendement oplevert. Ze zien minder brood in sociale en bestuurlijke thema’s.

Dat blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners onder 290 institutionele beleggers uit onder andere Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Vanuit Nederland deden 52 beleggers mee, waaronder ook pensioenfondsen.

NN IP deelde elke esg-factor (environment, social en governance) op in een aantal subcategorieën. Beleggers kregen vervolgens de vraag in welke mate zij denken dat een categorie op de langere termijn rendement oplevert, op een schaal van één tot vijf.

Nederlandse beleggers verwachten de beste rendementskansen bij milieu. De score voor alle milieufactoren kwam gemiddeld uit op 71%. Van de ondervraagden ziet 92% brood in de energietransitie, klimaatverandering en aanpak van vervuiling.

De Nederlanders hebben veel minder vertrouwen in bestuurlijke kwesties als rendementsbron. De score kwam gemiddeld uit op 29%. De kwaliteit van het management wordt door 88% nog wel als aanjager gezien, maar het voorkomen van belangenverstrengeling amper.

Sociale factoren komen er helemaal bekaaid van af. Of het nu gaat om aandacht voor mensenrechten, kinderarbeid, de relatie met het personeel of gezondheid en veiligheid: beleggers verwachten niet dat deze thema’s het rendement positief beïnvloeden. Ze scoren gemiddeld slechts 3%.

‘Uitkomst verbaast’

Adrie Heinsbroek, hoofd verantwoord beleggen bij NN IP, is verbaasd over de lage score voor de sociale thema’s. ‘Op aandeelhoudersvergaderingen stellen Nederlandse beleggers daar kritische vragen over. Je zou denken dat ze dit doen, omdat ze verwachten dat deze thema’s beleggingswaarde kunnen wegnemen. Governance wordt kennelijk meer als risico dan als rendementsbron gezien.’

Heinsbroek denkt dat milieu vooral goed uit de bus komt, omdat er veel media-aandacht voor is en DNB er ook op hamert. Hij wijst bovendien op initiatieven die beleggers stimuleren over hun eigen milieubeleid te rapporteren, zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. ‘Ik kan begrijpen dat ze daardoor denken dat milieuthema’s meer rendement opleveren dan sociale en governance-kwesties.’

De beleggingsdeskundige vindt dit een misvatting. ‘Onderzoeken tonen aan dat esg in samenhang een betere risico-rendementsverhouding oplevert dan de esg-factoren op zichzelf.’

Europese beleggers

De rangschikking van factoren door Nederlandse beleggers komt overeen met die van de deelnemers uit de andere landen. Wel geven de Europese beleggers een iets lager gewicht aan milieu (66%), terwijl ze bestuurlijke en maatschappelijke factoren juist hoger waarderen (40% en 15%).

plaatje NN IP over ESG def

Heinsbroek snapt de focus van Europese beleggers op milieu, vanwege de meetbare impact van het terugbrengen van CO2-uitstoot of afvalproductie. Toch vindt hij ook het belangrijk om te kijken naar bestuurlijke en sociale factoren als rendementsbron. ‘Een gebrekkige governance blijkt bij 38% van de Aziatische ondernemingen een rol te spelen bij een default op hun bedrijfsobligaties. En werknemers vormen nu eenmaal de kern van een goed presterende organisatie.’

Frankrijk wijkt af

Frankrijk loopt het meest uit de pas met het Europese gemiddelde. Daar meent 56% van de beleggers dat governancefactoren bijdragen aan het rendement. Zij verwachten met name te kunnen profiteren als de kwaliteit van het management op orde is en het bestuur onafhankelijk.

De Fransen hechten met een score van 35% veel meer aan maatschappelijk issues dan de andere landen. Vooral goede relaties met stakeholders en de eigen werknemers worden gezien als aanjager van rendement. Milieu wordt door Franse beleggers minder belangrijk gevonden; 52% verwacht dat deze factor rendement oplevert. De energietransitie en afvalproductie springen er positief uit.

Heinsbroek noemt twee redenen waarom Franse beleggers afwijken van hun Europese collega’s. ‘In Frankrijk zijn de klimaatdoelen van Parijs al omgezet in een wettelijke rapportageplicht voor bedrijven én beleggers. Voor Franse beleggers is milieu daardoor veel meer onderdeel van dagelijkse praktijk dan in Nederland. De goede score voor governance komt omdat in Frankrijk de sociale structuur binnen bedrijven en de rol van vakbonden belangrijk worden gevonden.’