Elk kwartaal vindt u op Pensioen Pro Insights de nieuwste Benchmark Relatief Rendement. Welk rendement hebben pensioenfondsen ten opzichte van hun verplichtingen gehaald? First Pensions berekende de benchmark voor een groen, gemiddeld en een rijp fonds.

Pensioenfondsen beleggen primair om (op zijn minst) aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Hun beleggingsrendement moet daarom niet alleen worden afgemeten aan een marktbenchmark, maar juist worden afgezet tegen de verplichtingen.

Die rekensom geeft het ‘relatieve rendement’ weer. Dat zegt iets over hoe goed een fonds erin slaagt de eigen benchmark – de verplichtingen – te verslaan.

De waarde van pensioenverplichtingen fluctueert op basis van de rente. En hoe rentegevoelig een pensioenfonds precies is, hangt af van de samenstelling van het deelnemersbestand. Een ‘groen’ fonds met veel jonge deelnemers heeft een langere looptijd en is stukken rentegevoeliger dan een ‘rijp’ fonds. Een benchmark voor relatief rendement moet rekening houden met die verschillen.

First Pensions heeft voor Pensioen Pro Insights een methode ontwikkeld om het relatief rendement in kaart te brengen en pensioenfondsen hierin een bruikbare benchmark aan te reiken. Daarbij wordt uitgegaan van 3 typen fondsen:

 Rijp  Duration = 17   40% Zakelijke Waarden
 Gemiddeld   Duration = 20  50% Zakelijke Waarden 
 Groen  Duration = 23  60% Zakelijke Waarden


Uitkomsten Q1

Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, hebben zowel de rijpe en gemiddelde fondsen als de ‘groentjes’ een prima relatief rendement gerealiseerd:

 Q1 2019  Beleggings-rendement  Rendement verplichtingen  Relatief rendement
 Rijp  7,2%  5,5%  1,7%
 Gemiddeld  8,9%  6,2%  2,7%
 Groen  10,7%  6,7%  4,0%

Q1 2019   Rendement uit zakelijke waarden  Rendement uit Matching  Beleggings-redement
 Rijp  4,7% 2,5%   7,2%
 Gemiddeld  5,9% 3,0%   8,9%
 Groen  7,1% 3,6%  10,7%