Grote beleggers voeren het vaakst engagement met ondernemingen over klimaatkwesties en de bedrijfsstrategie. Over cyberveiligheid en arbeidsrechten wordt veel minder het gesprek aangegaan.

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van vermogensbeheerder Schroders onder 650 institutionele beleggers, waarvan 58% een pensioenfonds is. De beleggers werd gevraagd naar de top drie onderwerpen die ze het belangrijkst vinden voor het voeren van een dialoog met bedrijven. Zij konden kiezen uit tien thema’s.

Het klimaat werd door 58% van de respondenten ergens in de top drie gezet. Het gaat bijvoorbeeld om klimaatverandering, emissies en het gebruik van fossiele brandstoffen. Even veel beleggers kozen voor de bedrijfsstrategie. De betrouwbaarheid van jaarcijferswerd door 40% genoemd. Mensenrechten, voor het eerst toegevoegd als engagementthema, is met de vierde plek een goede nieuwe binnenkomer.

Als beleggers wordt gevraagd welke onderwerp ze op de eerste plek zetten, dan scoort bedrijfsstrategie (28,6%) hoger dan milieukwesties (20,2%).

De 248 Europese deelnemers aan het onderzoek, waarvan 5,2% uit Nederland, spitsen hun engagement zelfs nog wat meer toe op klimaat dan hun mondiale collega’s. 62% noemde dit thema in hun top drie. De bedrijfsstrategie staat bij 57% op het netvlies, terwijl 31% de betrouwbaarheid van jaarcijfers als gespreksonderwerp noemt. Milieu ook het vaakst op nummer één gezet.

Bij beleggers zijn omkoping en corruptie, diversiteit, cyberveiligheid en arbeidsrechten niet zo populair om aan te snijden tijdens een engagement. Het valt de onderzoekers op dat vooral de thema’s ‘omkoping en corruptie’ en arbeidsrechten flink gezakt zijn in de ranglijst vergeleken met vorig jaar. Meer vragen dan vorig jaar zijn er over de toeleveringsketens van bedrijven.


Engagementthema’s in de top drie van Europese beleggers
1 Milieukwesties 62%    
2 Bedrijfsstrategie 57%    
3 Betrouwbaarheid jaarcijfers 31%    
4 Mensenrechten 27%    
5 Beloningsbeleid 25%    
6 Ketenmanagement 24%    
7 Omkoping/corruptie 21%    
8 Diversiteit 20%    
9 Cyber-security 13%    
10 Arbeidsrechten 12%    

Pensioenfondsen en verzekeraars besteden de dialoog met bedrijven vaak uit aan een andere partij, zoals een vermogensbeheerder, engagement-manager of stemadviesbureau. Wanneer vinden de beleggers dat zij hun werk goed doen? Ze noemen het vaakst: consistent tegenstemmen op aandeelhoudersvergaderingen om veranderingen bij de onderneming te bewerkstelligen, transparantie en rapportages, tastbare uitkomsten en het terugtrekken van beleggingen door de vermogensbeheerder als bedrijven niet willen luisteren.

Onlangs bleek uit onderzoek van VBDO dat Nederlandse pensioenfondsen stemmen op ava’s en het voeren van een dialoog met bedrijven zien als een belangrijke tandem. Uit dit onderzoek van Schroders blijkt dat 60% van de beleggers dit ziet als een goed middel om duurzame doelen te bereiken. In 2019 was dat nog 44%.

Groenwassen

Pensioen Pro meldde eerder dat groenwassen bij duurzaam beleggen een grote zorg is onder Nederlandse pensioenfondsen. Die mening wordt gedeeld door beleggers wereldwijd. 60% noemt dit als een belangrijk punt, vanwege gebrek aan duidelijke definities waar iedereen het over eens is. Gemis aan transparantie en goede data is voor 48% een zorgpunt. 45% is er niet per se van overtuigd dat duurzaam beleggen voldoende rendement oplevert. Circa 55% van de beleggers denkt meer duurzaam te beleggen, indien zou worden aangetoond dat dit betere rendementen oplevert.

Van de wereldwijde beleggers vindt 70% duurzaam beleggen uitdagend. Twee jaar geleden was dat nog 77%. Toch zegt nog maar 11% van de ondervraagden dat ze helemaal niets met duurzaam beleggen doen.