ABP, PMT en PME hebben vorige week niet belegd in de eerste Duitse groene obligatie. Zij vonden het geboden rendement te laag. PFZW stapte wel in.

Het effectieve rendement op de tienjarige groene bund (-0,463%) lag 0,01-procentpunt lager dan dat van een grijze obligatie met dezelfde looptijd. De Duitsers koppelden de uitgifte van de groene obligatie expliciet aan een bestaande obligatie, zodat beleggers ze konden vergelijken.

Die kostenvergelijking zorgde ervoor dat ABP en de metaalfondsen de Grüner Bund links lieten liggen. ABP tekende nog wel in voor €160 mln, maar toen bleek de groene obligatie iets duurder was dan de conventionele haakte het fonds af. ‘Wij moesten concessies doen aan het rendement, terwijl het kredietrisico voor de groene obligatie hetzelfde is’, legt ABP uit.

NN IP, dat voor pensioenfondsen in groen staatspapier belegt, was om een andere reden niet geïnteresseerd. ‘Wij vinden het rendement op Duitse obligaties op dit moment sowieso te laag, ongeacht of ze groen of grijs zijn’, meent Bram Bos, portfoliomanager green bonds bij NN IP.

PFZW kreeg €133 mln toegewezen, terwijl het voor een groter bedrag had ingeschreven. Het prijsverschil hield het zorgfonds niet tegen. ‘Eén basispunt was voor ons te klein om af te zien van de belegging; het verschil vonden we acceptabel’, zegt een woordvoerder.

Zwaar overtekend

Ook andere beleggers lieten zich niet weerhouden door het prijsverschil. Uiteindelijk wees het Duitse agentschap €6,5 mrd aan obligaties toe, terwijl beleggers voor €33 mrd intekenden. De koppeling aan een reeds bestaande obligatie heeft die investeerders mogelijk juist over de streep getrokken. Via deze twin bond-constructie kunnen zij hun groene schuldpapier altijd weer inwisselen voor de grijze variant bij het agentschap.

Onze oosterburen vestigen zich met de uitgifte van €6,5 mrd in een klap in de top 5 van landen met groene obligaties. Frankrijk (€27 mrd sinds 2017), Nederland (€9 mrd in 2019) en België (€7,5 mrd in 2018) zijn de landen met de grootste uitgiftes tot nu toe (zie grafiek). In totaal zijn er nu wereldwijd voor circa €72 mrd aan groene staatsobligaties in de markt gezet. De overheid mag de opgehaalde gelden alleen gebruiken voor duurzame projecten.

groene obligatie NN IP

Duitsland is, na Nederland en Zweden, het derde AAA-land dat groene obligatie heeft. Bos verwacht dat Duitsland over pakweg vijf jaar het grootste uitgevende land is. ‘Het agentschap heeft laten doorschemeren elk jaar voor €10 mrd aan green bonds te willen uitgeven.’ Daar komt bij dat de EU ook zal opstaan als reus binnen de markt voor obligaties met een AAA-rating. Volgens S&P kan dit leiden tot €225 mrd aan green bonds.

De portfoliomanager zegt dat er inmiddels een levendige secundaire markt is ontstaan voor green bonds, omdat steeds meer institutionele beleggers om groen schuldpapier vragen. PMT meldt dat het zijn belang in Nederlandse groene obligaties heeft uitgebreid van €50 mln naar €199 mln.

Belangrijke mijlpaal

ABP, PFZW en de metaalfondsen beleggen voor circa €3,4 mrd in groene staatsobligaties. Bij ABP is Frankrijk favoriet, terwijl Nederland bij PFZW en de metaalfondsen het meest geliefd is (zie tabel). NN IP kon gisteren niet direct zeggen voor hoeveel euro het groene staatsobligaties bezit, omdat ze zijn verspreid over meerdere beleggingsfondsen. De grootste belangen zitten in Frankrijk, België en Ierland.

Fonds Bedrag (in mln €) Grootste beleggingen            
ABP 2600 Frankrijk (1256 mln), België (€654 mln) en Nederland (€249 mln)     
PFZW 500 Nederland, Duitsland, Frankrijk. PFZW geeft geen bedragen voor Nederland en Frankrijk
PMT 224 Nederland (€199 mln), Hongarije (€11,6 mln), Mexico (€8,3 mln), Chili (€4,7 mln)  
PME 54 Nederland (€50 mln), Hongarije (€1,4 mln), Mexico (1,2 mln), Chili (€1,1 mln)  
Totaal 3378                  

Hoewel NNIP niet in de Grüner Bund is gestapt, vindt Bos het toch een goede zaak dat Duitsland zich heeft geschaard bij de groene obligatie-familie. ‘Het is een belangrijke mijlpaal, omdat Duitsland de belangrijkste kapitaalmarkt in de eurozone is. Bovendien heeft het land als eerste de ambitie om groene obligaties voor alle looptijden uit te geven. Daardoor ontstaat een groene rentecurve.’

Toch heeft Bos ook kritiek op de Duitsers. ‘Het is niet uitgesloten dat investeringen in bijvoorbeeld treinen en spoorweginfrastructuur leiden tot meer vrachtvervoer van fossiele brandstoffen over het spoor. Ook klinkt een investeringsdoel als “internationale samenwerking” vrij vaag. De bestaande raamwerken van het Climate Bond Initiative en de EU, die worden gebruikt om aan te tonen of bepaalde investeringen geen schade toebrengen aan het milieu, hadden wat duidelijker gevolgd kunnen worden.’