Alle pensioenuitvoerders die nieuwe klanten aannemen op een rij in dit overzicht van Pensioen Pro: van het grote APG tot het kleine Appel en Dion.
 

In dit eerste Pensioen Pro-overzicht van uitvoerders is te zien dat APG, PGGM en TKP de drie grootste partijen zijn. De eerste twee zijn beide gecentreerd rond één groot fonds, ABP en PFZW. Ze houden wel de deur op een kier voor nieuwe klanten, in tegenstelling tot MN, dat daarom niet het overzicht staat. De algemene uitvoerder TKP is de kleinste van de top drie. TKP gaat bovendien krimpen: per 2021 vertrekt Detailhandel (1,2 miljoen deelnemers).

Na deze drie volgt AZL met 1,3 miljoen deelnemers. Deze uitvoerder heeft meer klanten dan de grote drie, maar die zijn gemiddeld kleiner. Als vijfde volgt Achmea. Middelgrote uitvoerders zijn Blue Sky Group, AGH en Centric. De eerst verdubbelt echter in 2021 zijn omvang, terwijl de andere twee naar verwachting flink wat klanten kwijtraken. Dit deel van de ranglijst zal er in 2021 dus anders uitzien. De kleinste uitvoerders tot slot, gespecialiseerd in kleine fondsen, zijn Appel en Dion.

Dit overzicht werd eerder, op 24 september, gepubliceerd Pensioen Pro Magazine, als bijlage bij het artikel 'Slotspel aan de gang op de uitvoerdersmarkt'. Het overzicht is bijgewerkt met ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden, tot en met 6 oktober.

APG

Aantal klanten: 8, met 4,7 miljoen deelnemers.

Grote klanten: ABP, BpfBouw, Schoonmaak

APG concentreerde zich de laatste jaren op kernactiviteiten, maar meldde begin dit jaar dat het openstaat voor nieuwe klanten, als die voldoende omvang hebben en de regeling niet te veel afwijkt.

PGGM

Aantal klanten: 6, met 4,3 miljoen deelnemers

Grote klanten: Zorg en Welzijn, Stipp, Schilders

Deze uitvoerder heeft aangeven zich op de sector zorg en welzijn te willen concentreren. Eventuele nieuwe klanten worden alleen in overleg met PFZW aangenomen. De fondsen Philips en Huiartsen vertrekken, respectievelijk per 2021 en 2022. Het apf Volo liquideert in de loop van 2021.

TKP

Aantal klanten: 21, met 3,4 miljoen deelnemers.

Grote klanten: Detailhandel (tot 2021), BPL, Vervoer, Bakkers

Bij TKP moet een aantal kleinere klanten op termijn weg. Tegelijk vertrekt ook de grootste klant, Detailhandel, per 2021 om ‘launching customer’ bij Capgemini te worden. Compensatie is er in de nieuwe klanten Meubel en Kappers, ook per 2021.

AZL

Aantal klanten: 43, met 1,3 miljoen deelnemers.

Grote klanten: Levensmiddelenbedrijf, Flexsecurity, MITT, VLEP

Rond AZL, onderdeel van NN, was het afgelopen tijd rustig. Er vonden geen grote strategiewijzigingen plaats. De uitvoerder trok als nieuwe klant per 2021 het opf Cargill, dat hoort tot de kleine fondsen die moesten verkassen bij TKP.

Achmea Pensioenservices

Aantal klanten: 19, met 440.000 deelnemers.

Grote klanten: Rabobank, Shell-fondsen, SBZ, Fysiotherapeuten.

Achmea veroorzaakte in 2016 een schok door de uitvoering voor verplichte bedrijfstakfondsen te stoppen. Voor andere soorten fondsen werkt het nog wel. Volgens recent onderzoek van Motivaction is het bedrijf weer gewild. Achmea vervangt het systeem Maia door RAP, het systeem van InAdmin RiskCo, dat het samen met PGB heeft overgenomen. Een nieuwe klant per 2022 voor Achmea wordt pensioenfonds Huisartsen.

Blue Sky Group

Aantal klanten: 8, met 87.000 deelnemers.

Grote klanten: KLM-Fondsen, SNS Reaal, Philips (vanaf 2021)

Blue Sky Group, begonnen als uitvoerder van de KLM-fondsen, hoort tot de meest aanbevolen uitvoerders door adviseurs volgens Motivaction. Het bedrijf verdubbelt per 2021 zijn omvang met de komst van pensioenfonds Philips.

AGH

Aantal klanten: 4, met 240.000 deelnemers.

Grote klanten: AVH (wil vertrekken), Kappers (vertrekt per 2021), Slagers

Uitvoerder AGH uit Rijswijk heeft twee klanten (AVH en Molenaars) die bezig zijn met een collectieve waardeoverdracht en een (Kappers) die per 2021 naar TKP gaat. AGH zegt in 2021 in te zetten op het aantrekken van nieuwe klanten.

Centric

Aantal klanten: 6, met 210.000 deelnemers

Grote klanten: Meubel, Reiswerk (beide tot 2021), Beton

Centric liep imagoschade op door onrust aan de top. Klanten vertrekken, zoals Meubel (naar TKP), Waterbouw (naar Visma Idella) en Reiswerk (waardeoverdracht naar PGB). De klanten die resteren zijn Beton en twee kleinere opf’en. Centric heeft aangegeven vol te willen houden op de markt.

Appel

Aantal klanten: 9, met 18.000 deelnemers

Grote klanten: Sportfondsen, Cosun, Witteveen + Bos

Bij Appel zijn kleinere ondernemingspensioenfondsen klant. Verzekeraar ASR nam eind 2019 een minderheidsaandeel van 30%.

Dion Pensioen Services

Aantal klanten: 7, met 6.000 deelnemers.

Grote klanten: British American Tobacco, PepsiCo, De Fracties

Onderdeel van grotere dienstverlener Dion. Heeft enkele kleinere opf’en als klanten. De grootste, pensioenfonds Owase, ging in 2020 op in een apf. Het bedrijf laat weten dat het nog voldoende kansen ziet op de markt.

Verantwoording

De aantallen klanten zijn gebaseerd op het ‘Onderzoek administratieve uitvoerders 2020’ van Sprenkels en Verschuren. Het gaat om een eigen opgave door de uitvoerders uit maart of april 2020. Alleen Nederlandse pensioenfondsen (bpf, opf, apf en beroepspensioenfondsen) zijn meegeteld in dit overzicht. Niet meegeteld zijn Belgische ofp’s, ppi’s en verzekeraars.

Het aantal deelnemers is gevonden door optelling van de aantallen deelnemers van bij Pensioen Pro bekende pensioenfondsklanten van de uitvoerders (actieven, gepensioneerden en slapers), zo veel mogelijk met cijfers per eind 2019. De totale aantallen zijn benaderingen en daarom in twee significante cijfers gegeven. De effecten van overgang van klanten per 2021 zitten nog niet in de cijfers.

De uitvoerders Capgemini, Visma Idella, InAdmin RiskCo en MN zijn niet opgenomen. De eerste twee krijgen hun eerste klant per 2021. De andere twee hebben expliciet gezegd thans geen enkele nieuwe klant aan te nemen.

Ten opzichte van het artikel in het Pensioen Pro Magazine hebben wij bij PGGM een correctie gemaakt in het aantal klanten van vijf naar zes. In het magazine was het apf Volo ten onrechte niet meegeteld. Voor het aantal deelnemers heeft dit verwaarloosbare gevolgen.