Pensioenfonds KPN heeft zich aangesloten bij een driejarig engagementtraject van esg-beoordelaar Sustainalytics rond watergebruik in Brazilië en Zuid-Afrika.
 
Dit heeft het fonds, dat €12 mrd onder beheer heeft, deze week bekendgemaakt. Het fonds sluit als enige Nederlandse pensioenfonds aan bij het thematische engagementtraject omdat waterbeheer een van de duurzame speerpunten is van het fonds. De andere twee onderwerpen zijn klimaat en technologie.
 
‘Localized Water Engagement’ is een van de tien engagementtrajecten die esg-beoordelaar Sustainalytics de afgelopen jaren is begonnen. Dit traject is dit jaar van start gegaan en duurt drie jaar. Naast Pensioenfonds KPN doen vijf vermogensbeheerders en één buitenlands pensioenfonds mee. Sustainalytics begint alleen aan dit soort trajecten als er voldoende beleggers interesse tonen. Deze beleggers betalen een vergoeding aan Sustainalytics en worden op de hoogte gehouden van de vorderingen. Ze kunnen ook inbellen bij gesprekken met bedrijven over hun waterbeleid.
 
Sustainalytics, dat onlangs is overgenomen door fondsanalist Morningstar, richt zich op twintig beursgenoteerde ondernemingen die vestigingen hebben in het stroomgebied van de Vaalrivier in de buurt van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg en de Tiëte rivier in de staat Sao Paulo in Brazilië.
 
De bedrijven zijn actief in verschillende sectoren. Het gaat om drankenmakers, energiebedrijven, mijnbouwers, chemieconcerns en papierproducenten. De namen van de bedrijven maakt Sustainalytics niet bekend.
 
Ecosystemen
 
Sustainalytics heeft een nulmeting gedaan bij de bedrijven. Daarbij is onder meer gekeken naar waterbeleid, waterverbruik en -zuivering. De bedoeling is dat de ondernemingen op deze punten verbeteringen gaan doorvoeren en van elkaar leren. Ook wil Sustainalytics de bedrijven aansporen ecosystemen te herstellen om de watertoevoer voor de toekomst veilig te stellen.
 
‘Dit engagementtraject is uniek omdat het zich richt op twee specifieke locaties’, zegt Caspar Vlaar, bestuurder bij Pensioenfonds KPN. ‘Bedrijven hebben op centraal niveau vaak wel een waterbeleid geformuleerd, maar op lokaal niveau nog niet. Dat gat moet worden gedicht. Een doel van dit traject is dat de betrokken bedrijven op z’n minst een geïntegreerd waterplan maken.’ De doelen hebben veel raakvlakken met sdg 6.
 
Het fonds is tevreden een invulling te hebben gevonden voor het onderwerp duurzaam waterbeheer. ‘Wij merken dat het lastig is om concreet bij te dragen aan het thema watermanagement. Het is simpelweg niet zo’n makkelijk investeerbaar thema. Met dit thematische engagementtraject kunnen we een tastbare bijdrage leveren om de prestaties van bedrijven te verbeteren.’
 
Sustainalytics doet ook de engagement rond de aandelenportefeuille van Pensioenfonds KPN. TPK Investments is de vermogensbeheerder van het pensioenfonds.