Pensioenfondsen zetten vooral in op lagere vermogensbeheerkosten om hun rendementen in de huidige lage-renteomgeving op peil te houden. Ook vergroten ze hun kennis over private markten en liquiditeitsmanagement.

Dit blijkt uit onderzoek van Amundi en onderzoeksinstituut Create Research onder 153 pensioenfondsen, waarvan 90% afkomstig uit Europa. Vanuit Nederland deden 21 fondsen mee.

De fondsen, waarvan bijna drie kwart een opf, werd gevraagd hoe zij inspelen op de nieuwe ronde monetaire stimulering van de ECB en de Fed. Verlaging van vermogensbeheerkosten werd met 66% het vaakst genoemd. Lagere kosten worden gezien als dé bron voor toekomstig rendement. Van de financiële markten wordt niet veel verwacht, omdat daar de koersen door monetaire verruiming al flink zijn gestegen.

De fondsen behalen de kostenbesparing op vermogensbeheerkosten vooral door passief te beleggen en lagere fees uit te onderhandelen met actieve managers. Volgens de onderzoekers kunnen alleen de beste vermogensbeheerders in een beleggingscategorie weerstand bieden tegen de druk op lagere kosten.

Meer beleggingskennis in bestuur

Een meerderheid van de fondsen verwacht het portefeuillerendement ook een impuls te kunnen geven door meer bestuurders en medewerkers met kennis over beleggen aan te stellen. Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer expertise over private markten en liquiditeitsmanagement.

De meeste fondsen (87%) zetten in de huidige lage-renteomgeving met hoge aandelenkoersen in op verdere diversificatie van de portefeuille. Beleggingen worden duidelijker ingedeeld op hun kenmerken. Denk aan publiek of privaat, maar ook op welke manier ze bijdragen aan de doelen van het fonds. Dat gaat dan om kapitaalgroei, genereren van kasstromen voor pensioenuitkeringen, inflatiebescherming of het verlagen van volatiliteit. 

Naast verdere diversificatie wordt liquiditeitsmanagement door 62% van de fondsen genoemd als middel om het hoofd te bieden aan risico’s in de beleggingsportefeuille. Er bestaan zorgen over of er nog wel genoeg liquiditeit in de markt is bij een volgende crisis.

De helft van de fondsen vindt dat monetaire verruiming de financiële stabiliteit van de pensioenregeling voor de langere termijn heeft aangetast; 43% heeft hier geen mening over. Van de deelnemende db-fondsen (bijna een derde) kampt 71% met een dekkingsgraad lager dan 100%.

Toch verwacht 64% van de fondsen de komende jaren nog altijd rendementen te kunnen maken van 5% of hoger. Dat zal dan moeten komen uit illiquide beleggingen, opkomende markten en bij vergrijsde fondsen uit defensieve aandelen. Obligaties vinden de meeste fondsen te risicovol, onder ander vanwege de gedaalde spreads tegenover de risicovrije rente.