Vooral bij fondsen met een hoge renteafdekking werd het rendement gedrukt, aldus consultant LCP.

 

De consultant baseert zijn berekeningen op kwartaalcijfers van DNB over 196 individuele fondsen, die vorige week werden gepubliceerd.

Uit de DNB-cijfers blijkt dat de rendementen varieerden van 6,5% (Avebe) tot -12,8% (Kring Stabiliteit Centraal Beheer APF). ‘Het afgelopen kwartaal gold: hoe hoger de renteafdekking, hoe lager het rendement’, stelt consultant Jeroen Koopmans. ‘Deze fondsen verloren veel op hun portefeuille met vastrentende waarden, omdat de rente steeg.’ Kring Stabiliteit dekte eind vorig kwartaal 81% van het renterisico af.

Pensioenfondsen met een lage renteafdekking werden minder hard geraakt door de rentestijging en profiteerden van de goede beleggingsrendementen op zakelijke waarden. Het opf van aardappelverwerker Avebe was daardoor spekkoper, omdat het 90% in zakelijke waarden belegt en een rentehedge heeft van 3%.

Kanttekening is dat het pensioenfonds een groot deel van zijn vermogen heeft verzekerd bij Aegon Asset AM. Daarover loopt het fonds geen risico. De 3% gaat over het vermogen dat het fonds voor eigen risico beheert.

Grotere fondsen boekten hogere rendementen

De -0,5% over het eerste kwartaal is een gewogen gemiddelde. Grotere pensioenfondsen krijgen daarin meer gewicht. Het ongewogen gemiddelde was -2,0%. LCP concludeert hieruit dat grotere fondsen tussen eind december en eind maart hogere rendementen behaalden dan kleinere.

Het belegde vermogen van pensioenfondsen daalde in het eerste kwartaal van €1679 mrd naar €1665 mrd.

Ondanks het licht negatieve rendement steeg de gewogen actuele dekkingsgraad gemeten over alle pensioenfondsen fors van 100,2% naar 106,3% (zie grafiek). Het opwaartse effect van de actuele dekkingsgraad werd vooral veroorzaakt door een stijging van de rekenrente. Die steeg voor een gemiddeld pensioenfonds in het eerste kwartaal van 0,25% naar 0,58%.

LCP actuele dg q1 2021

 

Eén fonds onder de 90%

Nog maar één fonds had een actuele dekkingsgraad van onder de 90%: Kring stabiliteit van Centraal Beheer APF (84,7%).

Bijna alle fondsen zagen hun beleidsdekkingsgraad stijgen, van gemiddeld 95% naar 96,9%. Bij dit 12-maandgemiddelde liepen de slechte actuele dekkingsgraden van begin 2020 uit de cijfers. Koopmans: ‘Dat de actuele dekkingsgraden nu zo veel hoger liggen, komt met name door de goede rendementen op zakelijke waarden. De rekenrente stond eind maart slechts 0,1% hoger dan een jaar eerder.’

Pensioenfondsen hadden eind april een actuele dekkingsgraad van gemiddeld 108,3% en een beleidsdekking van 98,4%, blijkt uit de cijfers van DNB.


Dekking grote fondsen eind mei vrij stabiel 

De meeste grote fondsen melden een kleine verlaging als gevolg van beleggingsverliezen. De actuele dekkingsgraad van ABP daalde naar 102,6%, een verlies van 0,3%. PFZW moest eveneens 0,3% inleveren en sloot de maand af op 99,3%. BpfBouw ging van 119,2% naar 118,8%. PMT had dezelfde dekkingsgraad als eind april (100,2%). PME stond eind mei op 103,2%, 0,1% lager dan de maand daarvoor.