Pensioenfondsen behaalden in het tweede kwartaal gemiddeld 7,3% rendement, heeft LCP berekend. In het eerste kwartaal was het rendement juist -7,3%.

De consultant baseert zijn berekeningen op kwartaalcijfers van DNB over 207 individuele fondsen, die eerder deze maand werden gepubliceerd

Uit de DNB-cijfers blijkt dat alle pensioenfondsen in het tweede kwartaal een positief rendement behaalden, variërend van 2,9% (FlexSecurity) tot 14,6% (Avebe). Vooral pensioenfondsen met veel zakelijke waarden en een hogere renteafdekking deden goede zaken. Aandelen stegen fors en de rente daalde licht. Het belegd vermogen van pensioenfondsen nam toe van €1443 mrd naar €1549 mrd.

De 7,3% en -7,3% over het tweede en eerste kwartaal zijn gewogen gemiddeldes. Grotere pensioenfondsen krijgen daarin meer gewicht. Het ongewogen gemiddelde was in deze kwartalen 8% en -5,2%. LCP concludeert daaruit dat grotere fondsen tussen eind maart en eind juni lagere rendementen behaalden dan kleinere.

De gewogen actuele dekkingsgraad profiteerde ook van de positieve beleggingsrendementen (zie grafiek). Gemeten over alle pensioenfondsen steeg die van 89,6% naar 92,9%. Het aantal fondsen met een dekkingsgraad onder de 90% daalde van 52 naar 31.

LCP rendement vs dekkingsgraad

Bij bijna alle fondsen daalde de beleidsdekkingsgraad juist, van gemiddeld 99,8% naar 96,6%, omdat maanden uit 2019 met een hogere actuele dekking uit de middeling vielen.

Pensioenfondsen hadden eind augustus een actuele dekkingsgraad van 95,4% en de beleidsdekkingsgraad van 96,2%.