Veel pensioenfondsen die actief beleggen, melden dat ze vorig jaar een groter verlies leden op aandelen dan passieve beleggers. Dit geldt onder meer voor opf AkzoNobel en bpf Woningcorporaties. 

Dit blijkt uit een inventarisatie van Pensioen Pro. Eerder lieten Rabobank Pensioenfonds en BPL (Landbouw) al weten dat de beleggingsresultaten van hun actieve vermogensbeheerders tegenvielen.

Het aantal fondsen dat een overwegend actief beleggingsbeleid voert, is de afgelopen jaren geslonken. Veel fondsen zijn overgestapt op het adagium ‘passief tenzij’ vanwege de lagere kosten en twijfels over de meerwaarde van actief beleggen. In de praktijk kiezen deze pensioenfondsen alleen bij minder liquide markten voor een actievere aanpak. Aandelenportefeuilles worden doorgaans toevertrouwd aan grote indexbeleggers zoals Vanguard, State Street en BlackRock.

Pensioenfondsen die actief beleggen, melden dat aandelenbeleggers moeite hadden de verliezen te beperken. ‘Onze actieve beleggingsstijl heeft in 2018 niet voldaan aan de doelstelling’, valt te lezen in het jaarverslag van pensioenfonds AkzoNobel. Op aandelen verloor het fonds 7,6%, terwijl de benchmark 5,4% moest inleveren. Achmea IM is de fiduciair beheerder van het fonds.  

Volgens het fonds, dat ruim €5 mrd onder beheer heeft, lieten de aandelenbeleggers zich in oktober verrassen door beursschommelingen. Een andere verklaring voor de matige prestaties is dat actieve beleggers de zogeheten FANG-aandelen (Facebook, Amazon, Netflix en Google) onderwogen omdat ze nogal duur waren. Dat waren juist aandelen die het relatief goed deden.

Pensioenfonds Woningcorporaties verloor vorig jaar 5,3% op aandelen, 1,5%-punt meer dan de benchmark. Ruim 30% van het vermogen van €14,3 mrd zit in deze categorie. Het pensioenfonds, dat de beleggingen heeft uitbesteed aan APG, noemt de volatiliteit als een reden. In een toelichting laat Harald de Valck, directeur van het bestuursbureau, weten dat de strategieën bij ontwikkelde markten overwogen waren in waarde-aandelen. Die deden het vorig jaar minder goed.

Lage volatiliteit

Beide fondsen beleggen ook in aandelen met een lage volatiliteit. De ervaringen en de gebruikte benchmark lopen flink uiteen. Pensioenfonds AkzoNobel is positief. ‘De low vol managers hebben wel hun toegevoegde waarde kunnen laten zien’, aldus het fonds. Ze deden het minder slecht dan de benchmark. Het fonds hanteert een benchmark die vorig jaar 4,1% daalde.

Pensioenfonds Woningcorporaties is juist ontevreden, maar hanteert een andere graadmeter voor de prestatie van de beleggers. Volgens die benchmark wonnen lage-volatiliteitsaandelen vorig jaar 2,2%. Het fonds zelf leed een verlies van 0,5%.

Lange termijn

De fondsen met een actieve beleggingsstijl zien vooralsnog geen reden hun aanpak te wijzigingen. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat ze op de langere termijn beter hebben gepresteerd dan de benchmark. Zo boekte pensioenfonds AkzoNobel de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement op de hele portefeuille van 4,8%, terwijl de benchmark bleef steken op 3,8%.

Bpf Woningcorporaties meent dat actief beleggen tot op zekere hoogte zinvol is en bijdraagt aan een betere rendements-risicoverhouding. ‘SPW beziet performance van managers op lange termijn en volgt nauwkeurig wat redenen zijn van underperformance’, aldus directeur De Valck.

Klik hier voor de profielpagina van pensioenfonds AkzoNobel

Klik hier voor de profielpagina van bpf Woningcorporaties.