Internationale pensioenfondsen hebben door de onzekere economische vooruitzichten minder trek in risicovolle obligaties.

Die conclusie trekt pensioenconsultant Bfinance uit het conservatievere risicoprofiel van nieuwe obligatiemandaten die haar klanten afsluiten. 

De helft van de nieuwe obligatiemandaten die pensioenfondsklanten van Bfinance van juli 2018 tot en met juni 2019 hebben uitgezet, moet worden belegd in obligaties met een investment-grade rating. Dat kunnen zowel staats- als bedrijfsobligaties zijn.

In dezelfde periode een jaar eerder werd de eis van investment-grade maar bij minder dan een derde van de uitgereikte obligatiemandaten gesteld. Het aantal nieuwe mandaten voor risicovollere obligatiecategorieën als opkomende markten en high-yield obligaties is juist bijna gehalveerd: van 38% naar 21%.

 

grafiek bfinance

 

De cijfers hebben alleen betrekking op nieuwe mandaten. De consultant geeft geen informatie over mogelijke veranderingen in bestaande beleggingen. Ook over de identiteit van de pensioenfondsen in haar onderzoek laat ze zich niet uit.

Trendbreuk

De verminderde risicobereidheid van pensioenfondsen lijkt op een trendbreuk. De afgelopen jaren zijn pensioenfondsen in het kader van de ‘hunt for yield’ namelijk juist steeds meer gaan beleggen in ‘exotische’ beleggingscategorieën als opkomende markten, omdat de verwachte rendementen daar hoger liggen.


Volgens Bfinance heeft de huidige voorkeur voor obligaties met een hoge rating te maken met de gestegen kans op een correctie op de aandelenmarkten. ‘Aandelenrisico en kredietrisico zijn twee kanten van dezelfde medaille’, weet Kathryn Saklatvala van Bfinance. ‘Onze klanten bereiden zich voor op een mogelijke correctie door minder te beleggen in risicovollere bedrijfsobligaties.’


Consequentie is wel dat deze pensioenfondsen genoegen moeten nemen met nóg lagere rendementen. Dat is volgens Saklatvala best verdedigbaar. ‘Het is heel redelijk dat beleggers rendement opgeven voor meer veiligheid. De mandaten in kwestie zijn in de regel bovendien actief. Ondanks de lage rente blijft het voor actieve managers mogelijk positieve rendementen te halen in investment-grade obligaties.’


Dat laatste klopt. De Barclays Euro Aggregate, een index van Europese staats- en bedrijfsobligaties met een investment-grade rating, staat dit jaar op een rendement van 8,36%. Een steeds groter deel van de obligaties in die index handelt nu echter tegen een zeer laag of zelfs negatief rendement. Om het komende jaar een vergelijkbaar rendement op veilige obligaties te kunnen halen, moet de rente nog verder omlaag.