Het belegd vermogen van pensioenfondsen daalde in het eerste kwartaal van €1554 mrd naar €1442 mrd. Aandelen namen ruim 20% in waarde af, terwijl de beleggingen in staatsobligaties 7% stegen.

Dit blijkt uit cijfers van DNB, die vorige week werden gepubliceerd. Bekend is dat aandelen harde klappen kregen in maart, toen de impact van het coronacrisis op de economie steeds duidelijker werd. Hoe pakte dat uit bij de beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen?

Aandelen daalden het eerste kwartaal 22% in waarde, van €483 mrd naar €379 mrd. Bij opkomende markten was de schade net wat groter dan bij ontwikkelde markten: -24% om -21%. De percentages zijn gebaseerd op de standen per 31 maart. Op 24 maart bereikte de MSCI World Index zijn dieptepunt.

Vastgoedaandelen kregen met –22% ook harde klappen. Zij vallen in de cijfers van DNB niet onder aandelen maar onder vastgoed. De beleggingen in vastgoed kwamen door de negatieve rendementen op vastgoedaandelen 9% lager uit.

Pensioenfondsen belegden aan het einde van het eerste kwartaal €130 mrd in vastgoed (eind 2019: €144 mrd). Ruim €65 mrd daarvan zat in niet-beurgenoteerde vastgoedfondsen. Dit was eind 2019 ook al zo. Direct vastgoed, panden waarvan pensioenfondsen zelf eigenaar zijn, steeg 2% in waarde naar €18 mrd.

Staatsobligaties in de plus

Pensioenfondsen belegden in het eerste kwartaal 6% meer in vastrentende waarden: €885 mrd tegenover €833 mrd eind 2019. Bij staatsobligaties was de plus 7%, mede door de Duitse tienjaarsrente die daalde van -0,19% naar -0,87%. Nederlandse pensioenfondsen belegden eind 2019 bijna 20% van hun staatsobligaties in Duitsland, schreef Pensioen Pro vorige week. Credits (veilige en risicovolle bedrijfsobligaties) daalden 1% in waarde, terwijl hypotheken juist 3% hoger uitkwamen. DNB maakt in zijn cijfers geen onderscheid tussen waardestijgingen uit rendementen of nieuwe inleg.

Alternatieve beleggingen (private equity, infrastructuur en microfinanciering) daalden het afgelopen kwartaal 2% in waarde: van €90 mrd naar €88 mrd. De beleggingen in private equity en infra bleven met afnames van 2% en 3% redelijk op peil.

 

beleggingen NL pf 2020 Q1

 

Beleggingsmix

Corona had ook invloed op de beleggingsmix van pensioenfondsen. Eind 2019 bestond die voor 31% uit aandelen en 54% uit vastrentende waarden. Op 31 maart was de verhouding 26% om 61%. De meeste pensioenfondsen moesten hun beleggingsportefeuilles toen nog herbalanceren.

Lees ook: In coronacrisis gaat herbalanceren vaak anders dan normaal