Pensioenfondsen worstelen met het verkrijgen van betrouwbare esg-rapportages van hun externe vermogensbeheerders. Vooral voor private equity en emerging market debt is dat lastig.

Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Bfinance onder 256 institutionele beleggers, waarvan het merendeel pensioenfondsen, met in totaal ruim $7.000 mrd onder beheer. 55% van de respondenten ziet het inwinnen van consistente esg-rapportages als een ‘enorme uitdaging’. Onder Nederlandse respondenten ligt dat percentage met 63% zelfs een stuk hoger. Zeker driekwart van de ondervraagden heeft in min of meerdere mate moeite een betrouwbaar beeld te krijgen van de CO2-uitstoot en de impact van de beleggingen. 

Met de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in aantocht lijkt dit een urgent probleem. Pensioenfondsen zijn net als andere beleggingsinstellingen vanaf 10 maart verplicht informatie te geven over het duurzaamheidsgehalte van hun beleggingen. ‘De kwaliteit van esg-rapportages is inderdaad een enorm groot probleem’, stelt Kathryn Saklatvala van bfinance. ‘Maar het gaat hier niet alleen om een probleem aan de kant van de vermogensbeheerders die er niet in slagen consistent te rapporteren. Er is een enorme behoefte aan een duidelijke definitie van wat nu precies duurzaam is. Wat dat betreft helpen zaken als de groene taxonomie van de EU trouwens wel degelijk.’

‘We zien ook dat pensioenfondsen in hun managerselectie steeds meer nadruk leggen op de vraag of een vermogensbeheerder in staat is esg-rapportages op detailniveau te kunnen leveren, mede onder druk van de steeds strengere regelgeving op dat gebied’, vult Saklatvala’s collega Frans Verhaar, die leiding geeft aan de activiteiten van bfinance in Nederland, aan.

Esg-integratie lukt het best bij aandelen

Er bestaan per beleggingscategorie grote verschillen wat betreft de mate waarin pensioenfondsen en andere institutionele beleggers erin slagen esg-criteria te integreren in hun beleggingsbeleid. Voor beursgenoteerde aandelen lukt dat tot dusverre het beste: 96% van de Nederlandse respondenten stelt esg-criteria in elk geval deels geïntegreerd te hebben in het beleggingsproces binnen aandelen ontwikkelde markten. Voor aandelen opkomende markten ligt dat percentage iets lager. Ook bij bedrijfsobligaties, vastgoed en infrastructuur lukt het aardig met de esg-integratie.

Dat is al minder het geval bij private equity en private debt, maar vooral bij schuldpapier uit opkomende markten en (opvallend genoeg) staatsobligaties wordt het lastig. ‘Esg-beleggen is lastig in staatsobligaties omdat het vaak moeilijk is aan engagement te doen met overheden en esg-rapportages te verkrijgen. Dat speelt ook in emerging market debt, omdat een relatief groot deel van die markt bestaat uit staatsobligaties. Maar we zien wel dat de esg-integratie in deze beleggingscategorie langzaam verbetert’, stelt Saklatvala.

De grootste probleemgevallen zijn hedgefondsen en grondstoffen: pensioenfondsen doen hier nauwelijks aan esg-integratie. ‘Deze laatste twee beleggingscategorieën zijn intrinsiek problematisch om esg-criteria in te integreren’, aldus Saklatvala. ‘Hoe kun je bijvoorbeeld short gaan op een duurzame manier? En grondstoffen zijn vaak per definitie al niet duurzaam.’ Overigens wordt steeds minder in hedgefondsen en grondstoffen belegd. Ruwweg een derde van de Nederlandse respondenten doet dat nog.

‘Outperformance is blijvend’

Met name Europese beleggers raken er steeds meer van overtuigd dat de outperformance van duurzame beleggingen van de afgelopen jaren blijvend zal zijn. Dat geldt vooral voor aandelenbeleggingen. Ruim een derde van de respondenten is het er ‘zeer mee eens’ dat esg-integratie over de komende drie jaar outperformance zal opleveren.

In Nederland ligt dat percentage met 57% een stuk hoger. Alleen Amerikaanse beleggers blijven enigszins sceptisch: slechts een kwart is overtuigd van outperformance. Beleggers zijn er een stuk minder van overtuigd dat esg-integratie ook loont bij beleggen in obligaties. Van de Nederlandse beleggers is slechts 15% het ‘zeer eens’ met de stelling dat dit het geval is. Internationaal ligt dat percentage op 17%. 

Meer aandacht voor sociale criteria

Een derde van de onderzoeksrespondenten is als gevolg van de coronapandemie meer aandacht gaan besteden aan esg-criteria. Voor beleggers met meer dan $50 mrd onder beheer is dat zelfs de helft. Beleggers zijn vooral meer aandacht gaan besteden aan de S van esg.

‘De pandemie heeft maatschappelijke problemen rond ongelijkheid en onveilige arbeidsomstandigheden blootgelegd’, zo verklaar Saklatvala de relatief grote aandacht voor sociale criteria. Toch hebben ook de E en de G hun portie extra aandacht gekregen (zie grafiek). ‘Governance krijgt in een crisis altijd extra aandacht. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die in een crisis dividend blijven uitkeren, terwijl ze dat misschien beter niet kunnen doen.’

 

Bfinance esg