Pensioenfondsen konden hun gestegen verplichtingen in het tweede kwartaal goed bijbenen met de behaalde rendementen. Het relatief rendement steeg voor een groen, gemiddeld en rijp fonds.

 

Dit blijkt uit cijfers van First Pensions. In het eerste kwartaal ging het relatieve rendement nog fors onderuit, doordat zakelijke waarden hard daalden door de coronacrisis. Over het hele eerste halfjaar bezien staat het relatieve rendement nog steeds in het rood.

De consultant zet elk kwartaal de relatieve rendementen voor een groen, gemiddeld en rijp voorbeeldfonds op een rij. Zij verschillen qua duratie (rentegevoeligheid) en percentage zakelijke waarden in de portefeuille.

Het relatieve rendement is het geboekte beleggingsrendement min het benodigde rendement op de verplichtingen. Dat laatste is het rendement dat een pensioenfonds nodig heeft om in ieder geval de toegezegde nominale pensioenen uit te kunnen keren.

Over de afgelopen drie maanden bedroeg het rendement op zakelijke waarden 14,9%, waarvan meer dan de helft al in april werd behaald. Voor een gemiddeld pensioenfonds, dat 50% zakelijk belegt, betekende dit een rendement van 7,4%. Deze plus werd nog versterkt, omdat de matchingportefeuille door de licht gedaalde rente 1,2% rendeerde. Daardoor behaalde het gemiddeld fonds een rendement van 8,6%.

Verplichtingen stegen minder hard

Het gemiddelde fonds zag zijn verplichtingen 3,1% stijgen, omdat de twintigjaars swaprente het tweede kwartaal 0,1%-punt daalde. Het dempende effect van de ufr op de verplichtingen was dit kwartaal iets minder dan normaal, omdat de ufr daalde van 2% naar 1,9%.

Per saldo hield het fonds 5,5% aan rendement over om de hogere verplichtingen bij te kunnen benen. Anders gezegd bedroeg het relatief rendement 5,5% (zie tabel). Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad.

 

Eerste kwartaal 2020              
    Beleggingsrendement Rendement verplichtingen Relatief rendement
Rijp   7,0%     2,6%     4,4%  
Gemiddeld 8,6%     3,1%     5,5%  
Groen   10,3%     3,5%     6,8%  

Een groen pensioenfonds, dat een relatief jong deelnemersbestand heeft, profiteerde het meest. Zo’n fonds belegt meer in zakelijke waarden dan een gemiddeld en rijp fonds.

Eerste kwartaal nog niet goedgemaakt

First Pensions constateert dat de klap in het eerste kwartaal nog niet is goedgemaakt. Toen was het relatief rendement van de drie voorbeeldfondsen zwaar negatief. Beleggingen doken in het rood, doordat de beurzen vanwege corona hard onderuit gingen. Tegelijkertijd was het benodigde rendement op de verplichtingen fors, omdat de rentecurve flink daalde.

Per saldo is het relatieve rendement over het eerste halfjaar daarom nog altijd negatief (zie tabel).

Eerste halfjaar 2020                
    Beleggingsrendement Rendement verplichtingen Relatief rendement
Rijp   0,6%     8,9%     -8,3%  
Gemiddeld 0,7%     10,8%     -10,1%  
Groen   0,8%     12,4%     -11,6%