Het beleggingsrendement van pensioenfondsen was in het vierde kwartaal meer dan genoeg om hun verplichtingen bij te benen. Over heel 2020 boekten zij rode cijfers.

Dit blijkt uit cijfers van First Pensions. Het relatief rendement voor een gemiddeld pensioenfonds kwam in het vierde kwartaal uit op 5,1%. Over heel 2020 is dat -3,8%, veroorzaakt door de fors dalende beurskoersen en rentes in het eerste kwartaal.

De consultant zet elk kwartaal de relatieve rendementen voor een groen, gemiddeld en rijp voorbeeldfonds naast elkaar. Zij verschillen qua duratie (rentegevoeligheid) en percentage zakelijke waarden in de portefeuille.

Het relatieve rendement is het geboekte beleggingsrendement minus het benodigde rendement op de verplichtingen. Dat laatste is het rendement dat een pensioenfonds nodig heeft om in ieder geval de toegezegde nominale pensioenen uit te kunnen keren.

Over de afgelopen drie maanden bedroeg het rendement op zakelijke waarden 10,8%, wat volledig behaald werd in november en december. De beurzen veerden op na positief nieuws over coronavaccins.

Voor een gemiddeld pensioenfonds dat 50% in zakelijke waarden belegt, betekende dit een bijdrage aan het totale rendement van 5,5%. Deze plus werd nog versterkt, doordat de matchingportefeuille 0,3% bijdroeg door de licht gedaalde rente. Daardoor behaalde het gemiddelde fonds een beleggingsrendement van 5,8%.

Verplichtingen stegen minder hard

Het gemiddelde fonds zag zijn verplichtingen 0,7% stijgen, omdat de twintigjaars swaprente het vierde kwartaal 0,04%-punt daalde. Per saldo hield het fonds 5,1% aan rendement over om de hogere verplichtingen bij te kunnen benen. Anders gezegd bedroeg het relatief rendement 5,1% (zie tabel). Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad.

vierde kwartaal 2020              
    Beleggingsrendement Rendement verplichtingen Relatief rendement
Rijp   4,6%     0,6%     4,0%  
Gemiddeld 5,8%     0,7%     5,1%  
Groen   6,9%     0,8%     6,1%  

Een groen pensioenfonds, dat een relatief jong deelnemersbestand heeft, profiteerde het meest. Zo’n fonds belegt meer in zakelijke waarden dan een gemiddeld of een rijp fonds.

Niet hersteld van coronadreun

Over heel 2020 bekeken is het beleggingsrendement (zakelijke waarden plus matching) voor de drie voorbeeldfondsen positief. De zakelijke waarden stegen ondanks corona 5%. Omdat de verplichtingen harder stegen, de twintigjaars rente daalde -0,6%, vallen de relatieve rendementen over het afgelopen jaar toch negatief uit (zie tabel).

heel 2020  
                 
    Beleggingsrendement Rendement verplichtingen Relatief rendement
Rijp   7,3%     10,6%     -3,3%  
Gemiddeld 9,1%     12,9%     -3,8%  
Groen   10,9%     14,9%     -4,0%