Marcel Kruse (Milliman Pensioen) legt uit dat volatiliteit een goede maatstaf is voor het weergeven van  onzekerheid over beleggingsrendementen. 

Kruse vertelt wat de essentie is van de standaarddeviatie bij beleggingen. Het vev laat zien hoeveel risico een pensioenfonds wil lopen.