Beleggingen in bedrijfsobligaties kunnen ook te groen zijn, blijkt uit onderzoek van Fidelity International. Als de esg-score van een portefeuille 60% hoger ligt dan een standaardmandje, gaat dat ten koste van het rendement.

Fidelity vergeleek de rendementen van drie duurzame portefeuilles met Europese bedrijfsobligaties met een basisportefeuille zonder esg-kenmerken. Eén had een gemiddelde esg-score van 20% boven de ‘standaard’, de andere twee 40% en 60%. Groene bedrijven kregen een hogere weging. Grijze werden onderwogen, zoals de autoproducenten en transporteurs. De mandjes bestonden elk uit zo’n 125 bedrijven.

Over de onderzochte periode 2009 t/m augustus 2020 bleek dat de portefeuilles met 20% en 40% respectievelijk 0,04% en 0,01% slechter rendeerden dan het standaard mandje (zie grafiek). Volgens Konul Mustafayeva, portfolio engineer, is dit verschil verwaarloosbaar. De portefeuille met een 60% hogere esg-score presteerde echter 0,08% minder. ‘Voor laag renderende Europese bedrijfsobligaties is dat verschil groot.’

Fidelity esg europa

Volgens Lucette Yvernault, hoofd systematic fixed income, zit er in de portefeuille met de 60% hogere esg-score geen bedrijven die qua duurzaamheid in transitie zijn. ‘Deze ondernemingen met een relatief hoge risico-opslag, zoals nutsbedrijven, zitten nog wel in de twee andere duurzame portefeuilles.’

Alle portefeuilles, ook de portefeuille zonder esg-kenmerken, presteerden beter dan de benchmark: iBoxx EUR Liquid investment grade index met circa drieduizend bedrijven. De basisportefeuille was samengesteld op basis van factorbenadering, waarbij onder meer wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de uitgever, resterende looptijd van een obligatie en transactiekosten.

Verschil tussen Europa en VS


Fidelity deed dezelfde exercitie met een portefeuille Amerikaanse bedrijfsobligaties. Daar bleven de portefeuilles met 40% en 60% hogere ESG-scores 0,15 en 0,13% achter bij het standaardmandje. Alleen de portefeuille met 20% week amper af.

Fidelity esg vsWat verklaart het verschil tussen Europa en de VS? Mustafayeva: ‘Dat komt onder meer omdat de gemiddelde esg-score van de Amerikaans index lager ligt dan die in Europa. Hierdoor krijgen relatief veel laag renderende groene bedrijven een overweging in de Amerikaanse portefeuilles, terwijl vervuilers met relatief hoge rendementen afvallen.’

Op basis hiervan is niet gezegd dat beleggers Amerikaanse bedrijfsobligaties met een nadruk op groen moeten negeren, meent Mustafayeva. ‘Het rendement boven de benchmark, de excess return, lag in de VS hoger dan in Europa.’ In de VS was dat de iBoxx $ Liquid investment grade index.

Duurzaamheid ten koste van rendement?

De duurzame portefeuilles rendeerden allen slechter dan de mandjes zonder nadruk op esg. Is de conclusie dan dat duurzaam beleggen niet tot hogere rendementen leidt? Mustafayeva: ‘We zien dat bedrijven met hoge esg-scores het in tijden van crisis, zoals in 2020, beter doen dan ondernemingen met een lagere score. Maar over de hele gemeten periode is er geen correlatie.’

Mustafayeva verwacht dat dit zal veranderen. ‘De focus op esg en duurzaamheid is bij bedrijfsobligaties vrij nieuw. Overheden komen met steeds strengere groene regels. Dit zal het marktgedrag van beleggers beïnvloeden.’