De eigen-risicobeoordeling is een document waarmee verantwoording wordt afgelegd richting de toezichthouder. Stephan Schüller (Pensioenfederatie) vertelt in deze video van SPO Perform hoe pensioenfondsen daar invulling aan kunnen geven.

Volgens Schüller is het belangrijk om te letten op de volgende vijf punten: toegankelijkheid, bondigheid, aantoonbaarheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit. Het doel is om een risicomanagementcyclus te introduceren.

 SPO perform PMS

Deze microlearning is afkomstig van SPO Perform, een initiatief van pensioenopleidingsinstituut SPO.