Reinout de Jonge legt in deze video van SPO Perform uit hoe BpfBouw esg-risico’s in kaart heeft gebracht. Hiervoor bestaan nog geen marktstandaarden.
 

Het fonds keek vanuit een top-down benadering naar de risico’s. De uitkomsten worden meegenomen in de herijking van het beleid voor verantwoord beleggen.

 

 SPO perform PMS

Wekelijks vindt u op Pensioen Pro Insights een nieuwe microlearning van SPO Perform, een initiatief van pensioenopleidingsinstituut SPO.