Pensioen en AOW, premies en uitkeringen

AOW en aanvullend pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo blijkt ook weer bij het pensioenakkoord. Een blik op de geldstromen biedt opvallende inzichten.

Microlearning SPO Perform: Resultatenrekening

 

 

In deze video wordt de resultatenrekening van een fictief pensioenfonds besproken.

Slagers en Spoorwegen beter dan benchmark

Bpf Slagers en het Spoorwegpensioenfonds wisten vorig jaar hun benchmark te overtreffen. Bpf Slagers zag hierdoor het vermogen licht groeien.

Microlearning SPO Perform: Innovatie in de pensioenuitvoering

 

 

Wim Koeleman (PwC) zet op een rijtje hoe en op welke terreinen pensioenfondsen en hun uitvoerders kunnen innoveren.

Mandaten | UWV brengt matchingportefeuille onder bij Cardano

Pensioenfonds UWV heeft de matchingportefeuille van bijna €2,5 mrd ondergebracht bij Cardano.

Foto: iStock

ABP belegt minder in Europa

Bij ABP is het aandeel Europese beleggingen in de portefeuille sinds 2013 flink geslonken. Het fonds voorziet lagere rendementen in Europa en zet daarom meer in op Azië en Noord-Amerika.

Foto: iStock

Relatief rendement pensioenfondsen gedaald

Het behaalde beleggingsrendement van pensioenfondsen was in het tweede kwartaal niet genoeg om hun gestegen verplichtingen bij te kunnen benen. Het relatieve rendement dook daardoor zowel voor een groen, gemiddeld als rijp fonds uit in de min.

Microlearning SPO Perform: Verschil ALM-studie en haalbaarheidstoets

 

 

ALM-studie en haalbaarheidstoets. Wat wordt er getoetst bij beiden? Hoe verhoudt de haalbaarheidstoets zich tot de ALM-studie? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? 

Mandatenoverzicht

APG in vastgoedschulden Azië-Pacific; PGGM en Schilders verlengen contract; pensioenfonds Fysiotherapeuten in groene obligaties.

Drie kwart Nederlandse staatsobligaties heeft negatieve rente 

Drie kwart van de Nederlandse staatsobligaties geeft momenteel een negatief effectief rendement. Dat is fors meer dan het Europese gemiddelde van 52%.

Microlearning SPO Perform: Model om diversiteitsbeleid te plotten

 

 

Doorbreek het spanningsveld tussen geschiktheid en diversiteit. Zes dimensies en vier niveaus geven richting.

Foto: iStock

Meer verlagingen dan verhogingen opbouw per 2019

Van de Nederlandse pensioenfondsen heeft met ingang van dit jaar 12% de opbouw verlaagd en 6% de opbouw verhoogd. De rest, 82%, liet de opbouw gelijk.