Zo stijg je op de VBDO-ranglijst voor duurzaam beleggingsbeleid

Er zijn vele wegen die leiden naar een hogere positie op de jaarlijkse ranglijst van VBDO. Dat blijkt uit de wijze waarop uiteenlopende fondsen dit hebben bereikt.

Huisartsen beleggen alleen nog in bedrijven met de hoogste esg-score

Pensioenfonds Huisartsen is een van de fondsen die op laatste VBDO-rangorde een flinke sprong voorwaarts maakte. Het fonds steekt geen geld meer in aandelen van bijvoorbeeld Apple, Amazon, Shell, ExxonMobil en  Facebook.

Bakkers blijven met esg-beleid dicht bij eigen sector

Pensioenfonds Bakkers is het hoogst scorende kleinere fonds in de rangorde van VBDO. Het fonds blijft dicht bij de eigen sector. Het heeft bijvoorbeeld producenten van gemodificeerde zaden uitgesloten.

Bestuur pensioenfonds KPN kiest unaniem voor donkergroen

Pensioenfonds KPN is het ondernemingsfonds met de hoogste notering in de VBDO-rangorde. Het esg-beleid begon met een eenvoudige enquête waaruit bleek dat bestuurders op één lijn zaten.

Herverdeling in nieuwe contract kan oplopen tot 7% van het vermogen

Het toedelen van beschermingsrendement in het nieuwe contract leidt tot herverdeling, die in crisistijd bij jongeren kan oplopen tot 7% van hun pensioenvermogen. Dit blijkt uit berekeningen van Achmea IM.

BpfBouw verhoogt beleggingen in internationaal vastgoed

BpfBouw zet de komende jaren in op internationaal vastgoed en veel meer passief beleggen bij aandelen. Dat past volgens het fonds goed bij het nieuwe pensioencontract, waarin vermogensbehoud cruciaal is.
 

Engagement gaat vaakst over klimaatthema’s en bedrijfsstrategieën

Grote beleggers voeren het vaakst engagement met ondernemingen over klimaatkwesties en de bedrijfsstrategie. Over cyberveiligheid en arbeidsrechten wordt veel minder het gesprek aangegaan.

‘Pensioenfondsen vaak onwetend over uitvoering stembeleid op ava’s’

Veel pensioenfondsen monitoren niet of de stemmen die namens hen zijn uitgebracht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven ook stroken met het eigen stembeleid, blijkt uit een enquête van VBDO.

Onderzoek: Leeftijd van opf-bestuurder beïnvloedt beleggingsmix

Besturen van ondernemingspensioenfondsen met veel ouderen beleggen conservatiever dan besturen waarin ook jongeren zitten, aldus onderzoek van de Universiteit Maastricht. Dat kan in het nadeel werken van deelnemers.
 

Rekenrente wordt minder volatiel

De rekenrente voor een gemiddeld pensioenfonds op basis van de marktrente beweegt zich sinds de uitbraak van de coronacrisis in een nauwe bandbreedte rond de 0%. Voor pensioenfondsen is dat geen reden hun afdekkingsbeleid te wijzigen.

‘Blind proeven’ is geheim achter succes ABN Amro Pensioenfonds

ABN Amro Pensioenfonds slaagde er tussen 2007 en 2019 als enig groot fonds in het rendement op zijn verplichtingen te verslaan. De ‘consistente focus op risicomanagement’ bij de beleggingen is een bepalende factor, aldus het fonds.

Animo voor factorbeleggen in obligatieportefeuille stijgt

Factorbeleggen maakt al jaren onderdeel uit van de aandelenportefeuilles van veel pensioenfondsen. In de obligatieportefeuilles werd tot voor kort niet of amper aan factorbeleggen gedaan. Maar dit lijkt te veranderen.