Verwachte afwaarderingen bedrijfsobligaties raken pensioenfondsen

Bedrijfsobligaties staan vanwege de coronacrisis aan de vooravond van flinke afwaarderingen door kredietbeoordelaars, stellen experts. Wordt de rating verlaagd van investment grade naar junk, dan dreigt een verkoopgolf vanuit pensioenfondsen.

Levert duurzaam beleggen rendement op?

Er is veel debat of duurzaam beleggen rendement kost of oplevert. Rob van Bommel (Robeco) zegt in deze video van SPO Perform dat er nog te weinig data is om de discussie te kunnen beslechten.

Relatief rendement pensioenfondsen sterk negatief in eerste kwartaal

Pensioenfondsen konden hun fors gestegen verplichtingen in het eerste kwartaal bij lange na niet bijbenen met rendementen uit zakelijke waarden. Daardoor ging het relatief rendement van een groen, gemiddeld en rijp fonds onderuit.

Hoe kunnen pensioenfondsen vermogensbeheerkosten met elkaar vergelijken?

Bestuurders willen hun kosten vermogensbeheer graag afzetten tegen die van andere fondsen. Eric Veldplaus (IBI Benchmarking) legt in deze video van SPO Perform uit op welke manier dat kan.

‘Herbalancering bij lifecycles onduidelijk voor deelnemers’

Aanbieders van dc-regelingen vermelden in hun officiële documenten niets over herbalanceren van beleggingen, constateert LCP. Toch hebben de uitvoerders hier wel degelijk beleid voor.

Liquiditeit grootste zorg voor bedrijfsobligaties

De ongekende opkoopprogramma’s van de ECB en de Fed hebben de rust op de markt voor bedrijfsobligaties nog niet teruggebracht. De volatiliteit blijft hoog, en beleggers maken zich zorgen over het gebrek aan liquiditeit.

Wat is de impact van de nieuwe parameters op de pensioenpremie?

Vorig jaar bracht de commissie Parameters een advies uit. Hierin staan aannames over toekomstige rendementen en inflatie. Daan Kleinloog (Spenkels & Verschuren) legt uit wat dit betekent voor pensioenfondsen.

Beleggers manen bijna honderd grote bedrijven mensenrechtenbeleid aan te scherpen

Grote beleggers waaronder APG en PGGM hebben kritiek op grote ondernemingen zoals Ahold, Starbucks en Canon, omdat ze te weinig doen aan de monitoring van mensenrechten.

Moody’s: ‘Substantieel’ lagere omzetten bij asset managers door crisis

De omzetten bij asset managers slinken het komende kwartaal ‘substantieel’ door de gedaalde beurzen, verwacht ratingbureau Moody’s. ‘Als actieve managers het nu lukt de markt te verslaan, kan dit de trend naar passief vertragen’.

Wat is de behoefte van deelnemers?

Welke behoefte hebben deelnemers ten opzichte van hun pensioenfonds? Francine van Dierendonck (APG) legt het uit in deze video.

Mandaten en transacties

Pensioenfonds Horeca & Catering stopt €330 mln in groene obligaties, die worden belegd door NN Investment Partners.

Dekkingsgraad pensioenfondsen in 2019 licht gestegen

De actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen is vorig jaar 0,7% gestegen van 103,3% naar 104%, meldt LCP. Beroepspensioenfondsen gingen het meest vooruit, terwijl ondernemingspensioenfondsen er niets bij kregen.