SPO Anders

Profiel

Naam
SPO
KVK nummer
34128015 0000

We helpen mensen en organisaties in de pensioensector bij het op peil brengen en houden van geschiktheid en vakbekwaamheid, zodat zij in voortdurend veranderende omstandigheden optimaal invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid. Onafhankelijk, vanuit onze sterke en innovatieve onderwijskundige basis en altijd met passie voor de sector en de mensen die er werken. 


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

Klanten

Ambities en Waarden

Pensioenfondsbestuurders en andere professionals in de pensioensector bewegen zich op een speelveld dat continu en de laatste tijd zelfs onstuimig snel verandert. Nieuwe geschiktheidseisen, nieuwe eisen aan governance, veranderende pensioenregelingen, schaalvergroting en een guur economisch klimaat vragen steeds meer van iedereen die in de pensioensector werkt. 

Onze missie

We helpen mensen en organisaties in de pensioensector bij het op peil brengen en houden van geschiktheid en vakbekwaamheid, zodat zij in voortdurend veranderende omstandigheden optimaal invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid. Onafhankelijk, vanuit onze sterke en innovatieve onderwijskundige basis en altijd met passie voor de sector en de mensen die er werken. 

Van, voor en door

We komen voort uit de pensioensector en hebben er een lange geschiedenis. We kennen daardoor het speelveld waarin pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals opereren als geen ander. We worden niet gedreven door commerciële belangen, maar door betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en de pensioensector. We werken zonder winstoogmerk en laten de opbrengsten van ons werk terugvloeien naar de sector in de vorm van ontwikkeling en innovatie.

Onze hechte band met de sector uit zich onder meer in de samenstelling van ons bestuur en ons docentenkorps. We zijn voor onze opdrachtgevers daarmee altijd een partner met verstand van zaken en gevoel voor verhoudingen.

Betrokken en nieuwsgierig

We zijn een betrouwbare partner bij het ontwikkelen van geschiktheid en vakbekwaamheid van mensen en organisaties in de pensioensector. We zijn nieuwsgierig en bieden met diepgaande kennis van zaken langlopende ondersteuning. In nauwe samenwerking met organisaties en de mensen die er werken ontwikkelen we een langetermijnvisie om geschiktheid en vakbekwaamheid te ontwikkelen. Met passende leergangen en diensten die naadloos blijven aansluiten op voortdurend veranderende behoeften.  

SPO startte in 1991 op initiatief van verschillende pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Al meer dan 25 jaar helpen we pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals bij geschikt en vakbekwaam worden én blijven in een steeds veranderend werkveld.  


Research & Kennisdeling

Pensioenen

Publicatiedatum
SPO Perform, het innovatieve leerplatform voor de pensioensector
De hoeveelheid informatie in de pensioenwereld neemt exponentieel toe. Dat maakt het steeds lastiger om kennis bij te houden. SPO ontwikkelde daarom samen met pensioensector SPO Perform.

SPO Perform is een leerplatform waar u als pensioenfondsbestuurder of pensioenprofessional op één plek kennis, nieuwe inzichten, actualiteiten en opinies in de vorm van microlearnings vindt. Het platform geeft u de flexibiliteit om in te spelen op een specifieke kennisbehoefte waardoor u snel op de hoogte bent.

Voordelen op een rij
1. Betrouwbare en actuele kennis altijd binnen handbereik
2. Snel up to date zijn en blijven van relevante pensioenthema’s
3. Kennis en informatie is direct toepasbaar in de praktijk
4. Leren van elkaar door het delen van good practices
5. Beste expertise binnen en buiten de sector op 1 plek beschikbaar