The Pension Rating Agency Anders

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
The Pension Rating Agency

TPRA maakt het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar. Wij geloven dat ons pensioenstelsel beter functioneert als alle betrokkenen, inclusief de pensioendeelnemers, beschikken over informatie van en over dat pensioenstelsel en de spelers die daarbinnen actief zijn. Er moet dus een gelijk ‘informatiespeelveld’ zijn.

De beschikbaarheid van correcte, volledige en objectieve informatie is een voorwaarde voor het nemen van juiste beslissingen. Dat kan alleen als informatie uit een markt voor iedereen beschikbaar én toepasbaar is. TPRA vergelijkt de prestaties en het functioneren van pensioenfondsen omdat vergelijkingsinformatie toepasbare informatie is.


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

TPRA levert data, ratings, benchmarks en (maatwerk) onderzoeken over talloze aspecten en eigenschappen van pensioenfondsen en pensioenregelingen.


Voorbeelden van TPRA rapporten:

- Rating Reports

- Kostenrapportages

- Monitor Beloningsbeleid Pensioenfondsen