Achmea Investment Management Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Achmea Investment Management
KVK nummer
18059537

MEER VERMOGEN VOOR LATER


Dat is wat ons drijft: het realiseren van de beste pensioen- en vermogensbeheeroplossingen voor onze klanten en deelnemers. Achmea Investment Management is een toonaangevende speler op de Nederlandse markt voor fiduciair management en vermogensbeheer. Met een team van ruim 250 betrokken medewerkers bieden wij pensioenfondsen dienstverlening op het gebied van Strategisch Portefeuilleadvies, Liability Driven Investments (LDI), Selectie en Monitoring van Externe Managers, Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en diverse fonds- en mandaatstrategieën.


VERBINDING TUSSEN MENSEN


Onze kracht ligt in het inlevingsvermogen en de verbinding tussen onze mensen en klanten. Wij werken vanuit vier kernwaarden: deskundig, oplossingsgericht, betrokken en transparant.


RUIM 60 JAAR PENSIOENHISTORIE


Achmea Investment Management is een zelfstandig onderdeel van Achmea, een solide, niet-beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep met coöperatieve waarden. Wij ondersteunen al ruim 60 jaar pensioenfondsen in Nederland in de volle breedte met strategische advisering, portefeuilleconstructie en uitvoering van vermogensbeheer. Wij beheren voor klanten een vermogen van ruim € 146 miljard. Vanuit onze historie, missie en omvang spelen wij een belangrijke rol in een toekomstbestendige oudedagsvoorziening en in een duurzame toekomst. Die rol vervullen wij met overtuiging. Elke dag weer.

Beleggingsprofessionals
250
Vestigingslanden
1

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 6 1018 5194
Bezoekadres
Handelsweg 2
3707 NH, Zeist

Medewerkers

Contact
Business Development Director

Contact
Jeroen van Rumund
Business Development Director

Contact
Renier Brenninkmeijer
Business Development DirectorResearch & content

Publicatiedatum 1-9-2017

Markt & Macro

Schrille contrasten kleuren de huidige beleggingsomgeving. De wereldwijde economie ligt er sterk bij terwijl structurele uitdagingen het toekomstbeeld vertroebelen. Het vertrouwen onder consumenten en producenten staat op recordniveaus en tegelijkertijd neemt de sociale onrust en politieke polarisatie toe.

Aandelenmarkten zetten de opwaartse trend onverminderd voort, terwijl verwachte rendementen onder druk staan. Ook de lage volatiliteit op de financiële markten staat in schril contrast met de uitdagingen waar beleidsmakers mee worstelen.

Lees meer in de Investment Letter van september van Achmea IM.
Publicatiedatum 1-1-1970

Vermogensbeheer

Achmea Investment Management stelt zich voor.
Link: Wij zijn Achmea Investment Management

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, Selectie & Monitoring externe managers

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Klanten

Beleggingsovertuigingen

Onze dienstverlening heeft als doel een robuuste beleggingsportefeuille in te richten die aansluit bij de karakteristieken en de investment beliefs van onze klant, en die een stabiel rendement biedt bij verschillende economische scenario’s.

Samen met de klant ontwikkelen wij visie en strategie op belangrijke gebieden als beheersing van renterisico, actief-passiefvraagstukken, maatschappelijk verantwoordbeleggen en kostenbeheersing.

Marktvisie

We verwachten voor 2020 geen vergelijkbare hoge rendementen als voor 2019. Er zullen minder nieuwe monetaire stimulansen zijn. Daarom verwachten we dat de ruimte voor verdere rente dalingen beperkt is. Voor verdere rentedalingen is een sterke terugval in de economie en een nieuwe ronde aan monetaire maatregelen nodig. Gezien de voorzichtig positieve macro-economische signalen verwachten we dat op de korte termijn niet. Het verwacht rendement op de meeste vastrentende categorieën is dan ook laag. Ook de risicovolle beleggingen zullen de rugwind van de dalende rente missen. Daarnaast is het optimisme over afnemende risico’s al in de koersen verwerkt en doemen nieuwe politieke risico’s op, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Al met al verwachten we gematigderendementen in 2020. Vanuit waarderingsoogpunt zijn de hoogste rendementen in de opkomende landen te behalen.

Ambities en Waarden

Wij willen voor klanten de vertrouwde adviseur en partner zijn, die op basis van open en eerlijke communicatie met hen samenwerkt en in control laat zijn. Wij werken vanuit vier kernwaarden: deskundig, oplossingsgericht, betrokken en transparant.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Vergoedingen zijn afhankelijk van de afgesproken dienstverlening en omvang van het contract.

Disclaimer

Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor degene aan wie deze persoonlijk is gericht.

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting.

Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten oflicenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.