Aegon Asset Management Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Aegon Asset Management
KVK nummer
27075825

Aegon Asset Management is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met een actief beleggingsbeleid. Wij streven naar bovengemiddelde beleggingsprestaties voor onze klanten, met een passend risiconiveau, ondersteund door uitstekende dienstverlening. Verantwoord beleggen vormt de kern van onze beleggingsfilosofie en -proces.

We organiseren onze beleggingscapaciteiten rond vier platformen waar we diepgaande asset-class expertise in huis hebben: Vastrentend, Real Assets, Aandelen en Multi-Asset & Solutions. Door de combinatie van diversificatie en actief beleid beogen we een hoger rendement met een lager risico te behalen in beleggingsstrategieën die zijn afgestemd op langjarige verplichtingen.

Onze 380 beleggingsprofessionals beheren en adviseren over een vermogen van €364 miljard (per 30-06-2020) voor een wereldwijde klantenbasis. Onze 1.200 medewerkers werken vanuit Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. We zijn onderdeel van van Aegon, een van 's werelds grootste financiële dienstverleners, met een historie die teruggaat tot 1844.

Beleggingsprofessionals
380
Vestigingslanden
8

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 70 344 3210
Bezoekadres
Aegonplein 6
2591 TV, Den Haag

Medewerkers

Executive Director Institutional Business Development

Contact
Marianne Hamerslag
Executive Director Institutional Business Development

Medewerker
Hoofd Fiduciair Management

Medewerker
jan Willem Siekman
Head of Institutional Business


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

Aegon Asset Management heeft een breed palet aan strategieën in vastrentende waarden: Staatsobligaties, European Credits, High Yield, Emerging Markets Debt, Money Markets, Hypotheken en Asset-Backed Securities.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

Wij zien bij veel van onze klanten de behoefte aan extra rendement bij de huidige lage renteniveaus. Op een aantal terreinen zijn wij in staat gebleken dit ook te kunnen geven. Daarbij denken wij aan Nederlandse hypotheken, Europese Asset-Backed Securities en Staat-gegarandeerde(onderhandse) beleggingen.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Wij geloven in fundamenteel, onderzoeksgedreven actief beheer, ondersteund door effectief risicobeheer. We organiseren onze capaciteiten rond vier wereldwijde investeringsplatforms waarbinnen we lange, diepgaande ervaring hebben:

Fixed Income: traditional, alternative, responsible and customised solutions.

Real Assets: real estate debt, real estate equity, alternatives.

Equities: global and domestic, sustainable.

Multi-Asset & Solutions: growth and income strategies, customised solutions, Fiduciary Management. 

Marktvisie


Ambities en Waarden

Aegon Asset Management is een vermogensbeheerder die wereldwijd beleggingskennis heeft en klanten bedient. Onze klanten bestaan hoofdzakelijk uit institutionele eindbeleggers en zogenaamde wholesale distributieplatforms. Aegon Asset Management vormt een aparte business line binnen de Aegon Groep. Dit geeft het strategisch belang aan van het vermogensbeheerbedrijf.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Voor discretionaire mandaten wordt een beheervergoeding afgesproken met de klant. Bij beleggingsfondsen wordt een vaste beheer- en servicevergoeding in rekening gebracht.

Disclaimer

Alleen voor professionele en/of gekwalificeerde beleggers (niet te gebruiken voor of te overhandigen aan retailklanten). De inhoud van dit document is uitsluitend ter informatie en moet niet worden beschouwd als een commerciële aanbieding, zakelijk voorstel of aanbeveling om beleggingen in effecten, fondsen of andere producten uit te voeren. Alle prijzen, markt indicaties of financiële gegevens zijn alleen ter illustratie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In dit document verstrekte meningen gelden vanaf de datum van publicatie maar kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en mogen niet als beleggingsadvies worden beschouwd. Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V.

Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken.

Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten.