APG Asset manager

Profiel

Naam
APG
KVK nummer
58476369

Elke dag opnieuw werken we bij APG aan iets waar
miljoenen Nederlanders ooit mee te maken krijgen of nu al mee te maken hebben:
pensioen. APG streeft daarbij naar het realiseren van een zo goed mogelijk
pensioen in een leefbare wereld voor alle deelnemers, werkgevers en
pensioenfondsen. Samen werken we aan een duurzame toekomst waarin we niet
alleen oog hebben voor welvaart, maar ook voor welzijn. Want voor ons gaat
pensioen over mensen, over leven en samen leven. Zodat wij, onze ouders en onze
kinderen een goed inkomen hebben. Nu, straks en later.

Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland
verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. APG verzorgt
bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie,
pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. We werken voor pensioenfondsen en
werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak,
woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en
architectenbureaus. APG beheert 537 miljard euro (oktober 2020)
pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 medewerkers werken wij vanuit Heerlen,
Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong, Shanghai en Beijing.

Beleggingsprofessionals
800
Vestigingslanden
4

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 604 86 40
Bezoekadres
Gustav Mahlerplein 3
1082 MS, Amsterdam

Medewerkers

Contact
Managing Director Client Management - Fiduciairy

Contact
Hans Rademaker
Chief Fiduciary Officer


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

Cijfers: oktober 2020.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Onze beleggingsovertuigingen zijn:

1. Beleggingsrisico wordt beloond.

2. Diversificatie biedt voordelen.

3. Financiële markten zijn niet altijd efficiënt en daarvan kunnen beleggersprofiteren.

4. Wie vroeg inspeelt op nieuwe beleggingstrends, behaalt een voordeel.

5. Onze lange termijn horizon biedt extra kansen voor rendement.

6. De manier waarop onze professionele beleggers individueel en als teamwerken, maakt het verschil.

7. Goede processen zijn een voorwaarde voor het bereiken van resultaat.

8. Kostenbewust beheer van beleggingen biedt extra toegevoegde waarde.

9. Goed bestuur en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn belangrijk.

Lees meer over onze beleggingsaanpak op www.apg.nl

Marktvisie

Onze marktvisie delen wij voornamelijk met pensioenfondsen die klant zijn van APG. Wilt u meer weten over onze marktvisie? Neem dan contact met ons op.

Of lees meer over onze beleggingsactiviteiten en marktvisie op APG's website.

Ambities en Waarden

APG heeft als ambitie om pensioenwaarde te maximaliseren. Hiervoor zijn lage kosten noodzakelijk. Maar dit is slechts één kant van de medaille. De andere kant is dat APG streeft naar het hoogste netto-rendement. Dat doen we met toonaangevend beleggen; het hoogste netto rendement behalen, met passende risico’s en met veel aandacht voor verantwoord beleggen. 

Vanzelfsprekend gaat het niet alleen om financiële resultaten: maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We nemen goed ondernemingsbestuur en milieu- en sociale aspecten mee in onze investeringsbeslissingen. Met als doel het verlagen van lange termijn risico’s, het verhogen van rendementen en het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

APG biedt een geheel geïntegreerde oplossing van fiduciair beheer in de breedste zin van het woord en vermogensbeheer van de pools. Onze fee is gebaseerd op een basispuntenvergoeding over het beheerde vermogen. Wij brengen geen performance fee in rekening.

Disclaimer

Deze vermelding bevat informatie afkomstig van APG Asset Management N.V., een dochtermaatschappij van APG Groep N.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen (hierna samen: “APG”). Deze vermelding is een momentopname, aan doorlopende veranderingonderhevig en uitsluitend gemaakt voor informatiedoeleinden. Deze informatie kan niet worden beschouwd als (uitnodiging tot een) aanbieding dan wel als advies. APG staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gegevens. APG wijst iedere aansprakelijkheid af voor (gevolgen van) activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van de inhoud van deze vermelding. Deelname aan de APG Fondsen staat uitsluitend open voor Nederlandse pensioenfondsen, zijnde gekwalificeerdebeleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.