Blackrock Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Blackrock

BlackRock helpt beleggers om aan een betere financiële toekomst te bouwen. Vanuit onze visie dat we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk willen dienen, bieden we beleggingen en ontwikkelen we technologie om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun belangrijkste financiële doelen. Per 30 september 2017 beheerde BlackRock namens beleggers over de hele wereld effecten met een totale waarde van ca. USD 5.977 miljard.


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

BlackRock biedt een breed palet aan alternatieve strategieën via een geïntegreerd platform: BlackRock Alternative Investors. Wereldwijd bieden we klanten diepgaande expertise in hedge fondsen, private equity, vastgoed en infrastructuur-beleggingen.

Vermogen onder beheer

Naar klant-type

Per 30 september 2017
Bijzonderheden

Wij verzorgen een gratis opleidingsprogramma voor pensioenfondsbestuurders.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

BlackRock’s beleggingsfilosofie is gebaseerd op het begrijpen van de specifieke doelstellingen van klanten en het aanreiken van gepaste oplossingen die rekening houden met hun unieke omstandigheden en de marktomgeving. Voor deze oplossingen maken we gebruik van het volledige palet aan beleggingscategorieën, waarbij we naast corporate governance ook rekening kunnen houden met klant-specifieke ESG criteria. Klanten kunnen zich ook laten bijstaan op het gebied van integraal risicobeheer en advies. Daarnaast denken we dat het belangrijk is dat we onze inzichten over de markten en andere voor klanten belangrijke onderwerpen regelmatig delen via het BlackRock Investment Institute, publicaties en seminars.

Marktvisie

Kijk voor de actuele marktvisie van het BlackRock Investment Institute op www. blackrock.com

Ambities en Waarden

Onze ambitie is onze klanten een betere financiële toekomst te bezorgen. Als een onafhankelijke beheerder werken we uitsluitend voor onze klanten. Onze filosofie is ervoor te zorgen dat we klanten al het nodige bieden om hun specifieke doelstellingen te halen uiteenlopend van individuele beleggingsmandaten tot en met volledig fiduciair beheer met het leveren van prestaties en het beheren van de risico’s. Wij hechten sterk aan innovatie om onze klanten bij te kunnen staan in een snel veranderende omgeving. Daarnaast investeren we systematisch in onze risicosystemen om performance potentieel te optimaliseren en de belangen van onze klanten te beschermen.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Onze beheervergoeding wordt afgestemd op de aard van het aangeleverde product of dienst. Wij zijn flexibel in de berekening van de beheervergoeding om zo nauw mogelijk aan te sluiten met de wensen van onze klanten waarbij zowel een vaste als een prestatiegerelateerde vergoeding tot de mogelijkheden behoren.

Disclaimer

Deze opmerkingen moeten worden gelezen in samenhang met de aangeboden informatie: 

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Statutaire zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Geregistreerd in Engeland onder nr. 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het fonds of het Nederlandse kantoor van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon: 020 - 549 52 00. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt bij de selectie van een product. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De hoogte en de grondslag van de belastingheffing kunnen wijzigen. 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. 

Dit document heeft slechts een informatief karakter en vormt geen aanbieding of uitnodiging aan iemand om te beleggen in een van de BlackRock Group fondsen en is niet opgesteld in verband met een zodanig aanbod. De gegevens met betrekking tot het vermogen onder beheer zijn geldig op 30.09.2016. Niets van dit materiaal mag gereproduceerd worden, opgeslagen worden in een retrieval systeem of overgebracht worden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, opgenomen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van BlackRock. 

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN. 

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.