BlueBay Asset Management Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
BlueBay Asset Management
KVK nummer
LU219392- 07

RBC BlueBay Asset Management is onderdeel van Royal Bank of Canada (USD 460 miljard aan beheerd vermogen) en belegt actief in vastrentende waarden. 


RBC Bluebay beheert USD 95 miljard aan vermogen en past de beste elementen van alternatief en traditioneel vermogensbeheer toe met een gevarieerd beleggingsteam dat streeft naar het realiseren van alpha middels een breed scala van gespecialiseerde strategieën waaronder staatsobligaties, bedrijfsobligaties, High Yield, EMD en verschillende alternatieve fixed income strategieën. De basis voor dit alles is een robuust beleggingsproces, waarbinnen voor een belangrijke mate rekening wordt gehouden met verschillende ESG-factoren.

Beleggingsprofessionals
137
Vestigingslanden
10

Locaties

RBC BlueBay Asset Management

Bezoekadres
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA, AMSTERDAM

Telefoonnummer
Telefoonnummer +44 (0)20 73893700
Bezoekadres
77 Grosvenor Street
London,, W1K 3JR

Medewerkers

Director, Sales - Benelux

Contact
Director, Sales - Benelux


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Beleggingsovertuigingen

Onze beleggingsfilosofie richt zich op het realiseren van alpha tijdens de hele kredietcyclus, waarbij we vermogensbehoud benadrukken.

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor het realiseren van alpha staan ESG-factoren centraal binnen ons beleggingsproces en wij weten als geen ander hoe deze principes voor vastrentende markten kunnen worden geoptimaliseerd.

Samen met onze klanten onderzoeken wij hoe we hun behoeften kunnen combineren met onze kennis tot beleggingsstrategieën en oplossingen die werken. Wij bieden onze klanten toegevoegde waarde door een combinatie van onze brede marktvisie en onze uitgebreide beleggingskennis.

Wij hebben een lang trackrecord van innovatie en goede resultaten opgebouwd met long-only en alternatieve beleggingsportefeuilles die worden belegd in verschillende subcategorieën vastrentende waarden.

Ambities en Waarden

Wij bieden consurrerende traditionele en alternatieve vastrentende strategieën met een uitstekend track-record. 

Waarmee doen we dat? 

  • Een breed en ervaren beheerteam dat zich richt op het genereren van alpha
  • Een robuust beleggnigsproces
  • Klantgerichtheid met een hoog service niveau
  • Wij zetten ons in om klanten toegang te bieden tot zeer goed presterende vastrentende beleggingen. Onze kredietresearch vullen we aan met macro-economische en beleidsvisies. Dit nuanceert de manier waarop we de portefeuilles samenstellen. Ons team van beleggingsspecialisten beschikt over uitgebreide middelen en voert zelf research uit op basis van een forensische benadering. 

 

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Wij gaan als volgt te werk om onze klanten te helpen hun beleggingsdoelen te halen:

  • Duurzaamheidsanalyses (ESG) zijn een integraal element van ons beleggingsproces en onze rapportages
  • Als verantwoorde beleggers laten we ons leiden door kwesties die spelen binnen ondernemingen en landen en passen we het stewardshipprincipe toe. We gaan rechtstreeks in gesprek met ondernemingen en overheden waarin we beleggen
  • We passen een thematische benadering toe

Disclaimer

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en vormt in geen enkel land een aanbod of advies om effecten of beleggingsproducten te kopen of verkopen of om een bepaalde beleggingsstrategie toe te passen. Fondsen van BlueBay worden uitsluitend aangeboden conform en met inachtneming van het biedingsbericht en de inschrijfdocumentatie voor het betreffende fonds (de “Aanbiedingsdocumentatie”). Dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en geeft geen volledige beschrijving van een belegging in enig fonds van BlueBay. In het geval van strijdigheid tussen dit document en de Aanbiedingsdocumentatie voor het BlueBay-fonds, zijn de bepalingen van de Aanbiedingsdocumentatie doorslaggevend. U dient, indien van toepassing, het document Essentiële Beleggersinformatie of het Prospectus zorgvuldig te lezen voordat u belegt in een fonds van BlueBay. Wij adviseren ontvangers ten sterkste om dit document samen met hun eigen adviseur onafhankelijk te beoordelen en hun eigen conclusies te vormen aangaande de voordelen en risico’s en de juridische, krediet-technische en boekhoudkundige aspecten van alle transacties.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen enkel deel van dit document mag direct of indirect worden gereproduceerd, opnieuw verspreid of doorgegeven aan enige andere persoon of, geheel of gedeeltelijk, worden gepubliceerd voor enige doel en op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BlueBay. Copyright 2021 © BlueBay, is een volledige dochteronderneming van RBC en BBAM LLP kan worden beschouwd als een onderneming die is gerelateerd aan en/of verbonden met RBC en haar overige verbonden ondernemingen.® Geregistreerd handelsmerk van RBC. RBC GAM is een handelsmerk van RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., gevestigd op 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, geregistreerd in Luxemburg onder nummer B88445. BlueBay Asset Management LLP, is gevestigd op 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, Verenigd Koninkrijk, partnership geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OC370085. Met de term partner wordt een lid van de LLP of een medewerker van BlueBay met een gelijkwaardige status bedoeld. Nadere informatie over onderdelen van de BlueBay Groep en andere belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op dit bericht, vindt u op www.bluebay.com. Alle rechten voorbehouden.