BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
KVK nummer
33168568

BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") is de vermogensbeheerder van
BNP Paribas, een van Europa's meest vooraanstaande bankgroepen met een internationaal bereik. BNPP AM streeft naar het genereren van duurzaam langetermijnrendement voor haar klanten, gebaseerd op een unieke door duurzaamheid gedreven filosofie. De beleggingscapaciteiten van BNPP AM zijn geconcentreerd rond vijf kernen: high conviction; private schuld & real assets; multi-asset, quantitative & solutions (MAQS); opkomende markten en liquiditeitsoplossingen. Onze beleggingsprocessen omvatten kwantitatieve en fundamentele analyse.

Duurzaamheid is verankerd in de strategie en de beleggingsbeslissingen van
BNPP AM. Als een van de leiders in thematisch beleggen in Europa draagt BNPP AM bij aan de energietransitie, duurzaamheid van het milieu en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. BNPP AM heeft 500 miljard euro aan vermogen onder beheer (622 miljard euro onder beheer en adviesbeheer). Circa 500 beleggingsprofessionals en circa 800 relatiebeheerders bedienen particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 67 landen.

Bron: BNPP AM, stand per 30 juni 2022


Meer informatie vindt u op www.bnpparibas-am.com

Beleggingsprofessionals
520
Vestigingslanden
67

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 527 5275
Bezoekadres
Herengracht 595
1017 CE, Amsterdam
Postadres
Postbus 71770
1008 DG, Amsterdam

MedewerkersResearch & content

Publicatiedatum 21-11-2022

Markt & Macro

De vooruitzichten van BNPP AM: –‘Investment Outlook 2023 – Investing in an age of transformation’ – bieden beleggers inzichten in drijfveren van economie en financiële markten. Hiertoe behoren ook grote kansen die samenhangen met ‘groene' transitie naar net zero-economie naast andere langetermijnthema's.
Publicatiedatum 8-11-2022

Vermogensbeheer

BNP Paribas Asset Management presenteert een roadmap waarin de net zero-beloftes worden toegelicht die betrekking hebben op investeringen, rentmeesterschap en haar activiteiten.
Publicatiedatum 4-10-2022

Assetklasse

De markt voor het delen van kredietrisico's (CRS) ging open in de nasleep van de financiële crisis van 2007-2009. Sindsdien is het aanzienlijk uitgebreid, gestimuleerd door veranderingen in de Europese regelgeving die de kapitaalvereisten voor bancaire kredietactiviteiten hebben verhoogd als middel om de financiële stabiliteit te verbeteren.

In de white paper Private Debt through Credit Risk Sharing leggen we CRS uit en de belangrijkste voordelen die het kan bieden aan institutionele beleggers, met name in het huidige onzekere economische klimaat.
Publicatiedatum 22-9-2022

Vermogensbeheer

BNP Paribas Asset Management benoemt Raymond de Kuiper per 1 september 2022 als Client Solutions Manager Netherlands. Raymond zal zich vanuit het kantoor in Amsterdam focussen op Nederlandse klanten. Raymond volgt Anton Wouters op die in oktober met pensioen gaat.
Publicatiedatum 27-6-2022

Assetklasse

Private markets activa hebben het investeringslandschap veranderd in de 14 jaar sinds de wereldwijde financiële crisis.

In deze white paper gaan we dieper in op de aanjagers achter deze buitengewone groei. We zullen ook het scala aan beschikbare beleggingen onderzoeken, met bijzondere aandacht voor hoe de private debt sector (particuliere schulden sector) een bredere basis van institutionele klanten in staat stelt om de beleggingsuitdagingen van een nieuw decennium aan te gaan.
Publicatiedatum 30-5-2022

Vermogensbeheer

BNP Paribas Asset Management’s 2021 Sustainability Report stresses the undiminished – and increasingly urgent – need to mobilise capital for sustainable investment solutions that can support a net zero pathway, protect biodiversity and facilitate inclusive growth.
Publicatiedatum 9-12-2021

Markt & Macro

BNP Paribas Asset Management announces the publication of Shooting the Rapids: The Investment Outlook for 2022, focused on helping investors navigate the challenges of post-pandemic economic stabilisation and recovery.
Publicatiedatum 7-12-2021

Assetklasse

BNPP AM announces the launch of BNP Paribas Social Bond fund (SFDR article 9), investing in bonds aimed at financing projects with positive social impacts.
Publicatiedatum 15-9-2021

Vermogensbeheer

BNP Paribas Asset Management en Dynamic Credit Group (DCG) zijn een partnerschap aangegaan om de groei van hun private debt oplossingen te versnellen. Gezien de toenemende vraag van klanten is het een belangrijke stap om ons private debt platform verder te ontwikkelen, ook qua beheerd vermogen, dat bijna verdubbelt. Bovendien kan met de skills van DCG het aanbod op termijn worden uitgebreid met innovatieve oplossingen op origination, beheer en service van kredietportefeuilles, vooral op hypotheekgebied. Voor Dynamic Credit Group is de uitbreiding van distributienetwerken in Europa een aantrekkelijke component van dit partnerschap.
Publicatiedatum 15-9-2021

Vermogensbeheer

Actief beheerde thematische beleggingsfondsen groeien in tegen de trend naar goedkoop en passief. Een verklaring voor die populariteit kan worden gevonden in opgaande beurzen en de toegenomen vraag naar duurzaam beleggen.
Beleggen in water, biodiversiteit, duurzame energie of de subscriptie-economie; themabeleggen is populairder dan ooit. Volgens data van fondsenvergelijkingssite Morningstar verdriedubbelde het beheerd vermogen in de beleggingsfondsen tussen januari 2018 en juni 2021 tot een record van 575 miljard dollar. Wereldwijd is nu drie procent van het totale belegde vermogen ondergebracht in fondsen die door Morningstar geclassificeerd worden als thematisch, een groei van twee procent ten opzichte van 2018.
Publicatiedatum 8-9-2021

Vermogensbeheer

Met zijn benoeming tot Head of Solutions & Client Advisory, met ingang van 1 september 2021 is Lucien Carton verantwoordelijk voor het versnellen van het aanbod van innovatieve beleggingsoplossingen van BNPP AM, ontwikkeld door Anton Wouters. Anton blijft tot zijn pensionering in 2022 lid van het Solutions & Client Advisory-team, waarbij hij zich specifiek richt op de veranderende Nederlandse pensioenregelgeving en de impact hiervan op onze klanten.
Publicatiedatum 23-2-2021

Vermogensbeheer

De voor- en nadelen van het gebruik van Cashflow Driven Investing voor pensioenfondsen.

Maurice Kraaijenbrink bespreekt vanuit zijn rol als strategisch beleggingsadviseur de uitdagingen voor pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de kenmerken van Cashflow Driven Investing (CDI) en de mate waarin duurzaamheidsfactoren daarbij een rol kunnen spelen.
Link: De voor- en nadelen van het gebruik van Cashflow Driven Investing voor pensioenfondsen
Publicatiedatum 19-2-2021

Assetklasse

BNP Paribas Asset Management lanceert het thematische fonds Inclusive Growth. Doelstelling van het fonds is rendement te genereren door te beleggen in bedrijven met een pro-actieve houding ten aanzien van het verminderen van ongelijkheid in inkomen, opleiding, geslacht, etniciteit, herkomst, leeftijd of beperking.

Het fonds is volledig in lijn met de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van BNP Paribas Asset Management, waarvan gelijkheid en inclusieve groei een belangrijke pijler is, samen met de energietransitie en het milieu (gezamenlijk de ‘3 E's’, Energy Transition, Environment and Equality & Inclusive Growth). Gelijkheid en Inclusieve Groei vormen een essentieel onderdeel van de ESG (Environment, Social and Governance)-scores van bedrijven en het belang van de sociale dimensie wordt duidelijk benadrukt in de huidige wereldwijde economische en gezondheidscrisis.
Publicatiedatum 16-2-2021

Vermogensbeheer

Investeren in het MKB kan ook voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn.

Via het SME Alternative Financing platform kan belegd worden in leningen aan het MKB. Met deze leningen kunnen institutionele beleggers ook invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de reële economie. Credit Risk Officer Jim van den Bergh vertelt hoe dit in zijn werk gaat.
Link: Investeren in het MKB kan ook voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn.

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere:

  • Alternative debt
  • Private debt
  • Real assets
  • SRI/Impactbeleggingen
  • Cashflow Driven Investing (CDI)

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie

* Bedrijfsobligaties, Hoogrentende obligaties en Obligaties opkomende markten werden in ‘vastrentende waarden’ opgenomen
** Europese aandelen, Wereldwijde aandelenstrategieën en Aandelen opkomende markten werden in ‘aandelen’ opgenomen.
*** Private equity en Grondstoffen werden in ‘alternatives’ opgenomen.
Naar klant-type

Bron: BNPP AM, per 30 september 2019
Bijzonderheden

De financiële sector heeft een aanzienlijke verantwoordelijkheid: ons is het beheer toevertrouwd – persoonlijke tegoeden en pensioenactiva van mensen. Maar wij zijn er van overtuigd dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan dat. Als financiële instellingen hebben we het potentieel om het gedrag van entiteiten te beïnvloeden waarin we beleggen, evenals het raamwerk van regelgeving waarbinnen wij opereren. Het huidige economische, sociale en ecologische aspecten systeem faalt en moet worden getransformeerd zodat financiële instellingen duurzaam rendement kunnen leveren op lange termijn.

Wij hebben drie cruciale voorwaarden vastgesteld voor een duurzamer en inclusiever systeem:

• een energietransitie naar een koolstof-arme economie

• duurzaamheid van het milieu

• gelijkheid en inclusieve groei

Met commitment gebruiken wij het financiële kapitaal dat wij beheren namens onze klanten, evenals ons menselijk kapitaal, om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Dit komt ten goede aan onze werknemers, onze beleggingsresultaten, onze klanten en de samenleving als geheel. 

Wij nodigen onze collega’s uit om met ons bij deze verplichting aan te sluiten – door de financiële gemeenschap samen te laten werken als een geheel en gezamenlijk krachtig bij te dragen aan een positieve verandering - om future makers te worden.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld te vormen. 

Wij verplichten ons om de rol van future maker op ons te nemen. Daarbij zetten we onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in om te pleiten voor een economie met een lage CO2-uitstoot. Dit is de basis voor een gezonde economie en een wereld waarin klanten met pensioen willen gaan. 

Als mede-initiator en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Marktvisie

Voor onze actuele marktvisie kunt u terecht op:

investors-corner.bnpparibas-am.com en bnpparibas-am.nl.

Ambities en Waarden

Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid. Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid. 

Wij willen een positief verschil maken voor de toekomst van onze klanten door ons te richten op duurzaam langetermijnrendement. Wij hebben daarbij de volgende ambities:

• Onze aanpak voor duurzaam beleggen duidelijk uiteen te zetten met precieze doelstellingen en verplichtingen;

• Onze focus leggen op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken: de energie-transitie, het milieu en gelijke toegang tot inclusieve groei;

• Investeren voor de langetermijn en samenwerken met bedrijven en regelgevers om best practices te promoten;

• Bevorderen van het bewustzijn over de rol die financiering kan spelen bij het realiseren van een duurzame wereld.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

De vergoeding die wij in rekening brengen c.q. overeenkomen met onze opdrachtgevers is afhankelijk van de beleggingssoort, beheerstijl en omvang van het belegd vermogen.

Disclaimer

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), is een (vermogens)beheerder geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) om de activiteiten van de beheerder in Nederland uit te voeren, onder de naar Nederland gepaspoorte vergunning verstrekt door L’Autorité des marchés financiers (“AMF”) aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, geregistreerd bij de AFM. 

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als:

1.      een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en

2.                   een (geïndividualiseerd) beleggingsadvies.

BNPP AM NED heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.