BNP Paribas Asset Management Nederland N.V. Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
BNP Paribas Asset Management Nederland N.V.
KVK nummer
33168568

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van ’s werelds meest vooraanstaande spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management biedt beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers dankzij een breed scala van expertises gespreid over vier beheerafdelingen: aandelen, obligaties, private schuld & reële activa en MAQS (Multi-asset, Quantitative and Solutions). Duurzaamheid staat centraal in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNP Paribas Asset Management die actief bijdragen aan de energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Per 30 september 2019 heeft BNP Paribas Asset Management 436* miljard euro vermogen onder beheer en telt de onderneming meer dan 520 beleggingsprofessionals en circa 500 relatiebeheerders die particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 36 landen bedienen.BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van ’s werelds meest vooraanstaande spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management biedt beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers dankzij een breed scala van expertises gespreid over vier beheerafdelingen: aandelen, obligaties, private schuld & reële activa en MAQS (Multi-asset, Quantitative and Solutions). Duurzaamheid staat centraal in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNP Paribas Asset Management die actief bijdragen aan de energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Per 30 september 2019 heeft BNP Paribas Asset Management 436* miljard euro vermogen onder beheer en telt de onderneming meer dan 520 beleggingsprofessionals en circa 500 relatiebeheerders die particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 36 landen bedienen.


* vermogen van 589 miljard euro onder beheer en adviesbeheer per 30 september 2019.


Meer informatie vindt u op bnpparibas-am.nl.

Beleggingsprofessionals
520
Vestigingslanden
36

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 527 52 23
Bezoekadres
Herengracht 595
1017 CE, Amsterdam
Postadres
Postbus 71770
1008 DG, Amsterdam

MedewerkersProducten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

Andere:

  • Alternative debt
  • Private debt
  • Real assets
  • SRI/Impactbeleggingen
  • Cashflow Driven Investing (CDI)

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie

* Bedrijfsobligaties, Hoogrentende obligaties en Obligaties opkomende markten werden in ‘vastrentende waarden’ opgenomen
** Europese aandelen, Wereldwijde aandelenstrategieën en Aandelen opkomende markten werden in ‘aandelen’ opgenomen.
*** Private equity en Grondstoffen werden in ‘alternatives’ opgenomen.
Naar klant-type

Bron: BNPP AM, per 30 september 2019
Bijzonderheden

De financiële sector heeft een aanzienlijke verantwoordelijkheid: ons is het beheer toevertrouwd – persoonlijke tegoeden en pensioenactiva van mensen. Maar wij zijn er van overtuigd dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan dat. Als financiële instellingen hebben we het potentieel om het gedrag van entiteiten te beïnvloeden waarin we beleggen, evenals het raamwerk van regelgeving waarbinnen wij opereren. Het huidige economische, sociale en ecologische aspecten systeem faalt en moet worden getransformeerd zodat financiële instellingen duurzaam rendement kunnen leveren op lange termijn.

Wij hebben drie cruciale voorwaarden vastgesteld voor een duurzamer en inclusiever systeem:

• een energietransitie naar een koolstof-arme economie

• duurzaamheid van het milieu

• gelijkheid en inclusieve groei

Met commitment gebruiken wij het financiële kapitaal dat wij beheren namens onze klanten, evenals ons menselijk kapitaal, om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Dit komt ten goede aan onze werknemers, onze beleggingsresultaten, onze klanten en de samenleving als geheel. 

Wij nodigen onze collega’s uit om met ons bij deze verplichting aan te sluiten – door de financiële gemeenschap samen te laten werken als een geheel en gezamenlijk krachtig bij te dragen aan een positieve verandering - om future makers te worden.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld De wereld kent twee soorten beleggers: future takers en future makers. Future takers staan en kijken toe hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. Future makers gebruiken hun invloed om de wereld te vormen. 

Wij verplichten ons om de rol van future maker op ons te nemen. Daarbij zetten we onze beleggingen – en onze invloed bij bedrijven en overheden – in om te pleiten voor een economie met een lage CO2-uitstoot. Dit is de basis voor een gezonde economie en een wereld waarin klanten met pensioen willen gaan. 

Als mede-initiator en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI) zijn wij al vele jaren een erkend leider in duurzaam beleggen.

Marktvisie

Voor onze actuele marktvisie kunt u terecht op:

investors-corner.bnpparibas-am.com en bnpparibas-am.nl.

Ambities en Waarden

Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid. Onze strategie is afgestemd op de beleggingswereld van nu en morgen en begint met de erkenning van het belang van de aan ons toevertrouwde verantwoordelijkheid. 

Wij willen een positief verschil maken voor de toekomst van onze klanten door ons te richten op duurzaam langetermijnrendement. Wij hebben daarbij de volgende ambities:

• Onze aanpak voor duurzaam beleggen duidelijk uiteen te zetten met precieze doelstellingen en verplichtingen;

• Onze focus leggen op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken: de energie-transitie, het milieu en gelijke toegang tot inclusieve groei;

• Investeren voor de langetermijn en samenwerken met bedrijven en regelgevers om best practices te promoten;

• Bevorderen van het bewustzijn over de rol die financiering kan spelen bij het realiseren van een duurzame wereld.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

De vergoeding die wij in rekening brengen c.q. overeenkomen met onze opdrachtgevers is afhankelijk van de beleggingssoort, beheerstijl en omvang van het belegd vermogen.

Disclaimer

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) ("BNPP AM NED"), is een (vermogens)beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als:

1. een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en

2. een (geïndividualiseerd) beleggingsadvies.

BNPP AM NED heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNPP AM NED op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNPP AM NED is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.


Research & Kennisdeling

Assetklasse

Publicatiedatum 19-2-2021
BNP Paribas Asset Management lanceert het thematische fonds Inclusive Growth. Doelstelling van het fonds is rendement te genereren door te beleggen in bedrijven met een pro-actieve houding ten aanzien van het verminderen van ongelijkheid in inkomen, opleiding, geslacht, etniciteit, herkomst, leeftijd of beperking.

Het fonds is volledig in lijn met de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van BNP Paribas Asset Management, waarvan gelijkheid en inclusieve groei een belangrijke pijler is, samen met de energietransitie en het milieu (gezamenlijk de ‘3 E's’, Energy Transition, Environment and Equality & Inclusive Growth). Gelijkheid en inclusieve groei vormen een essentieel onderdeel van de ESG (Environment, Social and Governance)-scores van bedrijven en het belang van de sociale dimensie wordt duidelijk benadrukt in de huidige wereldwijde economische en gezondheidscrisis.

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 23-2-2021
De voor- en nadelen van het gebruik van Cashflow Driven Investing voor pensioenfondsen.

Maurice Kraaijenbrink bespreekt vanuit zijn rol als strategisch beleggingsadviseur de uitdagingen voor pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de kenmerken van Cashflow Driven Investing (CDI) en de mate waarin duurzaamheidsfactoren daarbij een rol kunnen spelen.
Link: De voor- en nadelen van het gebruik van Cashflow Driven Investing voor pensioenfondsen
Publicatiedatum 16-2-2021
Investeren in het MKB kan ook voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn.

Via het SME Alternative Financing platform kan belegd worden in leningen aan het MKB. Met deze leningen kunnen institutionele beleggers ook invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de reële economie. Credit Risk Officer Jim van den Bergh vertelt hoe dit in zijn werk gaat.
Link: Investeren in het MKB kan ook voor institutionele beleggers aantrekkelijk zijn.