Bouwinvest Real Estate Investors B.V. Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bouwinvest Real Estate Investors B.V.
KVK nummer
341.80.506

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel een duurzaam rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 12,9 miljard (YE 2019).


Expertise als fundament voor groei

Wij hebben ruim 65 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en begrijpen de behoeften van onze klanten en spelen in op de continue veranderende markten. Bij Bouwinvest werken ruim 180 professionals.


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

• Wereldwijde aandelenstrategieën: listed, unlisted en direct in vastgoed
• Vastgoed: 10 regio’s en 6 sectoren
• Andere: Indirect: unlisted real estate zoals niet-beursgenoteerde fondsen, joint venture deals.
• Directe vastgoedinvesteringen in Nederland

(Q3 2019, in mln euro)
Klanten

Beleggingsovertuigingen

Al decennia lang volgt Bouwinvest de lokale en wereldwijde megatrends in de vastgoedwereld op de voet, dit samen met onze kennis van markten op macro- en microniveau, grondige research en uitgebreide data-analyses geeft ons de basis voor duurzame investeringsbeslissingen. We weten waar kansrijke core investeringen te vinden zijn, maar ook waar we aan moeten werken om panden, buurten, steden en metropolen aantrekkelijk te houden. Zo kunnen we onze langetermijnrendementsbeloftes waarmaken. Om onze klanten een waardevast en inflatiebestendig pensioen te kunnen bieden, spreiden we de beleggingen over internationale regio’s, sectoren en operators, en naar en investeringsstrategieën.

Marktvisie

In de huidige periode met lage rentes zijn institutionele beleggers opzoek naar financieel rendement. Nu, maar zeker ook in de toekomst, zal het meer en meer draaien om financieel en maatschappelijk rendement. Vastgoed is een aantrekkelijke langetermijninvestering die uitstekend matcht met deze rendementsverwachtingen. Een core vastgoedstrategie kent namelijk een laag risico, biedt een langjarig stabiel rendement en geeft bescherming tegen inflatie. Het is bovendien een manier om maatschappelijke impact te hebben. Door bijvoorbeeld te investeren in duurzame gebouwen, betaalbare woningen en zorgvastgoed, kunnen institutionele beleggers hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid vormgeven. Vastgoed is hiermee een aantrekkelijk alternatief voor andere beleggingscategorieën én er liggen veel kansen voor vastgoedtransacties. Want met de groeiende wereldbevolking, verstedelijking, sociaal-demografische veranderingen, technologische ontwikkelingen en het toenemend belang van duurzaamheid is de vraag naar kwalitatief hoogwaardig en duurzaam vastgoed structureel.

Ambities en Waarden

Het is de missie van Bouwinvest om het aan ons toevertrouwde kapitaal van institutionele beleggers zo goed mogelijk wereldwijd te beleggen in duurzaam vastgoed, zodat we het afgesproken financiële en maatschappelijke rendement realiseren. Wij zijn een organisatie die outside/in denkt en die met de juiste mensen en partners werkt aan het optimaliseren van het rendement van onze klanten. Met de steun van onze klanten wil Bouwinvest groeien naar € 15 miljard beheerd vermogen in 2021. Wij doen dit op een verantwoorde manier, dit betekent dat we naast het rendement op de lange termijn ook willen dat de investeringen van klanten in vastgoed bijdragen aan oplossingen voor de sociale en ecologische uitdagingen. Als onderdeel van deze missie willen we dat in 2021 ten minste 75% van ons beheerd vermogen boven het gemiddelde scoort op het gebied van duurzaamheid en een positieve bijdrage levert aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (UN SDG's).

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Performancemeting

Extern: GRESB, MSCI/IPD, INREV,GRESB, MSCI/IPD, INREV,ANREV, NCREIF

Disclaimer

Dit profiel vormt geen verkoop, een aanbod om te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om belangen in het fonds te kopen. De aandelen in de fondsen zullen niet, direct of indirect, worden aangeboden of verkregen in Nederland, tenzij aan of door natuurlijke personen of rechtspersonen die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 1: 1 van de Wet op het financieel toezicht, "FSA"), Bouwinvest heeft een licentie in de zin van artikel 2:65 FSA en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank.