Capital Group Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Capital Group

Capital Group is een van de oudste en grootste vermogensbeheerders ter wereld. De onderneming beheert aandelen-, fixed income- en private equity-beleggingen voor diverse soorten beleggers. Capital Group heeft zich sinds 1931 uitsluitend toegelegd op het leveren van een superieure en consistente performance aan langetermijnbeleggers op basis van portefeuilles met een hoge convictie, fundamentele research en persoonlijk rekenschap. Vandaag de dag beheert Capital Group voor particuliere en institutionele beleggers wereldwijd meer dan USD 1,9 biljoen aan langetermijnbeleggingen. Capital Group beschikt over een geïntegreerd wereldwijd researchnetwerk met meer dan 325 beleggingsprofessionals en haar portefeuillebeheerders hebben gemiddeld meer dan 27 jaar beleggingservaring.

Beleggingsprofessionals
330
Vestigingslanden
13

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 797 75 77
Bezoekadres
Claude Debussylaan 10 Vinoly Tower, 3e verdieping
1082 MD, Amsterdam

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 797 75 77
Bezoekadres
Claude Debussylaan 10 Vinoly Tower, 3e verdieping
1082 MD, Amsterdam

Medewerkers

Managing Director Institutional Benelux, Nordics & ME

Medewerker
Business Development Associate Benelux, Nordics & ME


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Vermogen onder beheer

Per belegingscategorie
Naar klant-type
Klanten

Beleggingsovertuigingen

Capital Group is een langetermijnbelegger die er naar streeft haar doelstellingen in lijn te brengen met die van haar cliënten. De investment professionals bij Capital Group worden daarom met name beloond voor hun resultaten op de lange termijn. Daarnaast zijn de medewerkers van Capital belangrijke beleggers in de producten van Capital Group.
The Capital SystemSM maakt beleggingsbeslissingen mogelijk op basis van de sterkste overtuigingen van individuele managers, beperkt het risico van geïsoleerde beleggingsbeslissingen en biedt een beheerstructuur die uit meerdere niveaus bestaat. 

De vergoeding die Capital Group betaalt aan haar beleggingsprofessionals wordt sterk beïnvloed door de beleggingsresultaten over perioden van één, drie, vijf en acht jaar. Om beleggen op de lange termijn te stimuleren telt de volgende meetperiode steeds zwaarder in de weging.

Ambities en Waarden

  • Capital Group is een langetermijnbelegger met een sterke eigen cultuur, code of ethics en private eigendomstructuur. 

  • Wij beleggen in bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel en sterke groeivooruitzichten.

  • Wij combineren diepgaande kennis en ervaring met fundamentele research.

  • Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel, gebaseerd op de langetermijnrelaties die wij hebben met bedrijven.

  • Wij hechten belang aan toegang en geloofwaardigheid, hetgeen ons een platform geeft voor betrokkenheid en dialoog.

  • Wij hechten belang aan afstemming van regulering op het gebied van corporate governance. 
 

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Disclaimer

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Informatie per 30 september 2019, uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. CIMC staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg) en is een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). Deze documentatie is bestemd voor professionele beleggers, en particuliere beleggers dienen hier geen beslissingen op te baseren. Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van bronnen waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-, fiscaal of ander advies. © 2019 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.


Research & Kennisdeling

Assetklasse

Publicatiedatum 5-1-2018
Finding value in EMD local currency debt, interview with portfolio manager Kirstie Spence in which she shares her outlook on EMD
Publicatiedatum
Compromising on bond fund quality may put your portfolio at risk - client analytics specialist Vincent Fu and senior vice president Sunder Ramkumar illustrate the critical role bond strategies must play in providing diversification and risk mitigation at the total portfolio level.
Publicatiedatum 15-11-2018
• Technology stocks could remain volatile for some time amid the potential for
slower earnings growth at some companies and greater regulatory scrutiny.
• There will likely be a dispersion of returns among the FAANG stocks, given
different valuations and where they are in the earnings cycle.
• The long-term outlook for many technology companies remains positive,
supported by strong business models, dominant industry positioning and
potential new areas of growth.
Publicatiedatum 15-11-2018
In this paper, we delve into the potential impact that the surge of investment into US bank loans could have on valuations across the broader sub-investment grade credit markets.
Publicatiedatum 21-11-2018
Although a passive approach can provide a low-cost introduction to local currency EMD, in this paper we discuss the potential benefits of
an active allocation. These include access to a wider source of returns, given the ability to take off-benchmark exposure, and use multiple levers to capture different drivers of return and manage risk; and a more deliberate allocation of capital, which could mitigate unintended consequences of index construction.
Publicatiedatum 9-7-2018
In this Q&A, Capital Group Global Corporate Bond portfolio manager Vantil Charles outlines why he remains broadly positive on
the global outlook but with an eye on future uncertainty, is currently overweight companies with defensive characteristics. He also
discusses his research approach and why he seeks out ‘good names in bad postcodes’.
Publicatiedatum 17-4-2018
We continue to be in a Goldilocks1 period for the global economy. Growth across
most regions is running modestly above trend, while inflation is gradually moving
higher but remains tame. However, this equilibrium is at risk of being disrupted as
central banks around the world begin to tighten monetary policy, while U.S. lawmakers
move forward with a strong dose of fiscal stimulus via tax cuts and increased spending.
Publicatiedatum 9-10-2018
The increase in spending power of the Asian middle class consumer is a driving force behind global consumption figures – a trend that is forecast to keep rising. Companies with a strong brand presence and competitive franchises are particularly well-placed to tap into
this growing demand. Here, we look at how Capital Group’s Japan Equity (JPE) strategy is positioned to potentially benefit from this key investment theme.
Publicatiedatum 24-4-2018
Will Tokyo’s 2020 Olympics mark a turning point for Japan? Akira Fuse, Investment Specialist, assesses the potential impact of
the Games and shares related thoughts on the Japan Equity strategy.

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 23-11-2018
Capital Group’s investment professionals base their investment decisions on a deep conviction in a company’s long-term business prospects. These convictions are built over time through extensive research of a company’s balance sheet, cash flows, addressable market and competitive moat. The numbers are important. But there is another essential ingredient for investment success: a superior management team.
Publicatiedatum 30-6-2018
What is the main problem facing the investor today? Some might say potential policy missteps by central banks. Others could point to uneven global growth prospects. While those are very valid issues, all too often, as the founder of modern security analysis Benjamin Graham once said, “The investor’s chief problem – and even his worst enemy – is likely to be himself.”

Markt & Macro

Publicatiedatum 1-1-2018
Global Outlook voor 2018
Publicatiedatum 1-1-2018
Capital Ideas is built for readers who want to put today’s investment news into long-term perspective.

Since 1931, Capital Group has been singularly focused on delivering superior, consistent results for long-term investors using high-conviction portfolios, rigorous research and individual accountability.