Capital Group Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Capital Group

Capital
Group, dat in 2021 zijn 90-jarig bestaan vierde, is een van de oudste en
grootste vermogensbeheerders ter wereld en beheert multi-asset, aandelen en
vastrentende beleggingsstrategieën. Sinds 1931 richt Capital Group zich
uitsluitend op het behalen van superieure, consistente resultaten voor
langetermijnbeleggers door gebruik te maken van portefeuilles met een hoge
overtuigingskracht, rigoureus onderzoek en individuele verantwoordelijkheid.
Capital Group werkt samen met financiële tussenpersonen en institutionele
beleggers en beheert wereldwijd meer dan US$ 2,2 biljoen aan
langetermijnvermogen.

Beleggingsprofessionals
330
Vestigingslanden
13

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 797 75 77
Bezoekadres
Parnassusweg 827 UNStudio Tower, 13th floor
1082 LZ, Amsterdam

Medewerkers

Managing Director Institutional Netherlands, Nordics & ME

Medewerker
Director Institutional Netherlands, Nordics & ME


Research & content

Publicatiedatum 19-9-2023

Assetklasse

Kirstie Spence: drie belangrijke ontwikkelingen binnen emerging markets debt

In deze korte video deelt Kirstie Spence, portfoliomanager voor vastrentende waarden, haar vooruitzichten voor EM debt en vertelt over de drie belangrijkste ontwikkelingen die haar momenteel het meest interesseren binnen de beleggingscategorie.
Publicatiedatum 8-8-2023

Assetklasse

Wordt India de opkomende markt van dit decennium?

Dat India een belangrijke opkomende wereldmacht is, bleek tijdens het recente bezoek van premier Narendra Modi aan de Verenigde Staten, waar hij het Congres toesprak, kopstukken uit het bedrijfsleven ontmoette en dineerde in het Witte Huis.

Gebaseerd op onze recente reizen door India, zijn wij van mening dat de signalen de goede kant op wijzen: het ondernemersvertrouwen is hoog, de economie laat een behoorlijke groei zien en technologische innovatie levert nieuwe groeimogelijkheden op. Voor een democratie van deze omvang is het land de afgelopen 10 jaar relatief stabiel geweest, waardoor economische ontwikkeling een hoge prioriteit kon krijgen. In de aanloop naar de algemene verkiezingen van volgend jaar kan de politieke situatie instabieler worden en kan de marktvolatiliteit toenemen, maar wij zijn niettemin van mening dat India een periode van langdurige groei voor de boeg heeft, dankzij een sterke toename van directe investeringen en investeringen in vaste activa.

In dit artikel gaan wij in op enkele van de belangrijkste factoren die India aantrekkelijk maken in vergelijking met andere opkomende markten.
Publicatiedatum 1-6-2023

Assetklasse

Waarheen met extra cash als de Fed van koers verandert?

Na een mogelijk laatste renteverhoging van de Federal Reserve (Fed), lijken kortlopende obligaties een aantrekkelijk alternatief voor cash en aan cash verwante beleggingen.

Wat zijn de vooruitzichten voor dit deel van de vastrentende markt nu de Fed haar koers lijkt te veranderen?
Publicatiedatum 26-4-2023

Assetklasse

Wat betekent een “nieuw normaal” voor obligaties?

Gaan we na drie jaar COVID, economische schommelingen, inflatie en centrale banken die worstelen met een onzekere toekomst, terug naar een “nieuw normaal”, met lage rentes, beperkte volatiliteit en beleggers die meer risico durven nemen? Of zijn we voorgoed een nieuw tijdperk ingetreden? Wat betekent dit voor de rol van kernobligaties?
Publicatiedatum 31-3-2023

Assetklasse

Hoe kwetsbaar zijn EM obligaties voor de recente volatiliteit?

Eerder dit jaar leken vooral de financiële omstandigheden in de VS, de dollar en de wereldwijde groei van grote invloed op emerging market (EM) debt. Daar komt de recente schok in de bankensector bij. Wat is de impact van de Fed die haar aggresieve toon lijkt te temperen?
Publicatiedatum 27-2-2023

Markt & Macro

Inflatie of financiële stabiliteit?

Markten worden geconfronteerd met de hoogste prijsstijgingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. De terugkeer van inflatie confronteert centrale banken met een ongewenst dilemma: inflatie bestrijden of prioriteit geven aan financiële stabiliteit? Wat zijn de gevolgen van dit beleid voor beleggers in bijvoorbeeld credit, high yield of EMD? We beschrijven vier mogelijke macroscenario's en de bijbehorende mogelijkheden en risico's voor obligatiebeleggers.
Publicatiedatum 16-2-2023

Vermogensbeheer

Zullen 60-40 portefeuilles een comeback maken?

Met hun slechtste jaar sinds 2008 hebben 60/40 portefeuilles zeker betere tijden gekend. Een turbulent 2022 zou echter de voorbode kunnen zijn van een gunstigere toekomst, vooral voor beleggers die een evenwicht zoeken tussen groei op lange termijn, behoud van de hoofdsom en lopende inkomsten. Hier zijn drie factoren die een comeback van 60/40 portefeuilles in 2023 en daarna mogelijk kunnen maken.
Publicatiedatum 19-1-2023

Markt & Macro

De economie in 2023 - waarom wij afwijken van de marktconsensus

Momenteel lijken de markten zich te concentreren op een hoopvol vooruitzicht voor 2023. De activaprijzen wijzen erop dat de inflatie snel zal afnemen, dat de Amerikaanse Federal Reserve minder hawkish zal worden en dat de wereldwijde groei niet veel zwakker zal zijn dan in 2022. Het monetaire beleid is echter veranderlijk, de geopolitieke onzekerheid is groot en de sterke arbeidsmarkten worden gedempt door zwakte in de woningbouw en andere sectoren. Dit alles maakt een reeks verschillende uitkomsten mogelijk.

Hier zijn vier alternatieve scenario's waarin onze economen laten zien dat de huidige marktconsensus, zoals weerspiegeld in de activaprijzen, niet per se de meest waarschijnlijke uitkomst is.
Publicatiedatum 21-12-2022

Markt & Macro

Vooruitzichten 2023: een nieuwe realiteit voor beleggers

Er ontstaat een nieuwe realiteit op de wereldmarkten. Er hebben zich verschillende ingrijpende veranderingen voorgedaan die waarschijnlijk het volgende decennium van beleggen zullen bepalen. Zullen er nieuwe marktleiders op de aandelenmarkt komen en waar liggen de mogelijkheden voor obligaties na zo'n moeilijk jaar?

Lees onze vooruitzichten voor 2023 of bekijk de opname van ons recente outlook webinar.
Publicatiedatum 6-12-2022

Markt & Macro

Emerging Market Debt in 2023: Bescherming in volatiele tijden

Emerging market debt resultaten werden dit jaar voornamelijk gedreven door wereldwijde macro-economische ontwikkelingen en het ziet ernaar uit dat dit in 2023 zo zal blijven. Drie factoren spelen hierbij een belangrijke rol: verdere verkrappende maatregelen in de VS, een sterkere Amerikaanse dollar en een zwakke wereldwijde groei.

Twee portefeuillebeheerders van Capital Group bekijken de vooruitzichten van EM debt voor het komende jaar en bespreken de mogelijkheden en uitdagingen.
Publicatiedatum 17-11-2022

Markt & Macro

Nieuwe realiteit voor beleggers: 5 grote trends die de markten veranderen:

Veel beleggers verwachten een terugkeer naar de normale situatie wanneer de inflatie afneemt en de centrale banken stoppen met het verhogen van de rente. Maar Portfolio Manager Jody Jonsson gelooft dat de wereld aanzienlijke veranderingen ondergaat en dat beleggers hun verwachtingen over hoe een typische beleggingsomgeving eruit zal zien, moeten bijstellen.

Hier zijn vijf belangrijke ontwikkelingen in de economieën en markten op dit moment, en de langetermijngevolgen hiervan.
Publicatiedatum 3-11-2022

Vermogensbeheer

Schone waterstof: De mogelijkheden achter de hype

- Blauwe en groene waterstof kunnen een belangrijke rol spelen bij het koolstofvrij maken van de zware industrie, het ondersteunen van de elektrische omschakeling en het mogelijk maken van duurzamere economische groei.

- De US Inflation Reduction Act is een game-changer die een golf van kapitaaluitgaven zou moeten ontketenen, waardoor vraag en aanbod van schone waterstof zullen toenemen.

- Het tempo van decarbonisatie zal afhangen van de verbetering van de elektriciteitsnetten en andere ontwikkelingen. Goedkope hernieuwbare energie zal van vitaal belang zijn om schone waterstofoplossingen qua kosten te laten concurreren met fossiele brandstoffen.

- Disruptie bij staalproducenten, commerciële voertuigen en het energiecomplex in het algemeen zijn drie potentiële gebieden voor selectieve beleggers met een langetermijnvisie.
Publicatiedatum 4-10-2022

Vermogensbeheer

Bearmarkten trotseren: 5 lessen van doorgewinterde beleggers

Nu aandelenmarkten over de hele wereld in een dalende trend belanden, hebben we de belangrijkste lessen van ervaren beleggers van Capital Group op een rijtje gezet.
Publicatiedatum 1-9-2022

Assetklasse

4 redenen waarom de gezondheidssector leidend kan zijn in de volgende bullmarkt:

In de storm van marktvolatiliteit in de eerste helft van 2022 was de gezondheidszorg een van de weinige sectoren die beleggers enige bescherming bood.

Twee beleggingsexperts van Capital Group bekijken hoe bedrijven in de gezondheidszorg leidend kunnen zijn in de volgende bullmarkt.
Publicatiedatum 10-8-2022

Markt & Macro

Is de Amerikaanse economie in recessie of niet? Dat is de vraag die veel beleggers zich stellen nu het Amerikaanse bruto binnenlands product (BBP) in de eerste helft van het jaar twee kwartalen op rij is gedaald, een gangbare definitie van een recessie.

Drie beleggingsprofessionals van Capital Group bespreken hun vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en markten.
Publicatiedatum 1-8-2022

Assetklasse

Capital Group: Q2 Fixed income perspectives

In deze driemaandelijkse publicatie van het fixed income team bespreken we:

Fed-beleid en de wereldeconomie
Waarom de inflatie waarschijnlijk zal aanhouden
Of dit het moment is om bedrijfsobligaties te overwegen
De belangrijkste risico's op de Europese vastrentende markten
Waarom high yield obligaties aantrekkelijker worden
Publicatiedatum 20-6-2022

Markt & Macro

Focus op inflatie - wat kunnen beleggers verwachten?

De schok in grondstoffenprijzen die vergelijkbaar is met die van de jaren ’70 van de vorige eeuw, maakt duidelijk dat de stijgende inflatie nog even zal blijven. Beleggingsexperts van Capital Group geven hun analyse over hoe de inflatie zich de komende maanden en jaren kan ontwikkelen, wat de inflatie per regio doet stijgen en wat centrale banken moeten doen om deze weer naar beneden te krijgen.
Publicatiedatum 30-5-2022

Markt & Macro

Globalisering: berichten over de ondergang ervan zijn sterk overdreven.

Capital Group's politiek econoom Talha Khan en investment director David Polak bespreken waarom de aanzienlijke tegenwind waarmee de globalisering momenteel wordt geconfronteerd, niet het einde ervan betekent.
Publicatiedatum 16-5-2022

Markt & Macro

Biedt de herwaardering van emerging market debt een goed instapmoment?

Uit onderzoek van ons beleggingsteam blijkt dat veel opkomende economieën er nu beter voor staan dan in het verleden. Daarom is een voorzichtig optimistische kijk op EM debt wellicht gerechtvaardigd. In dit artikel bespreken we enkele algemene trends die deze conclusie ondersteunen.
Publicatiedatum 4-5-2022

Assetklasse

Q1 Fixed Income Perspectives

In deze driemaandelijkse publicatie van het fixed income team bespreken we:

- Onze visie op het beleid van de Federal Reserve en de wereldeconomie
- Waarom de inflatie waarschijnlijk zal aanhouden
- Waarom selectiviteit de sleutel is bij toegenomen onzekerheid
- Hoe sterke fundamentals hoogrentende wanbetalingen laag kunnen houden
- Het effect van het conflict tussen Rusland en Oekraïne op de opkomende markten
Publicatiedatum 20-4-2022

Markt & Macro

De luchtvaartsector is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 2,1% van alle door de mens veroorzaakte kooldioxide(CO2)-emissies in de wereld, maar zal naar verwachting in de komende decennia een van de snelst groeiende uitstootbronnen zijn naarmate de vraag naar passagiersluchtvaart blijft toenemen.

Ondanks het streven van de luchtvaartsector om de CO2-uitstoot te verminderen, blijft de weg naar een broeikasgasuitstoot van nul een uitdaging.

Het ESG-team van Capital Group onderzocht verschillende scenario's voor potentiële decarbonisatietrajecten tot 2050 en beoordeelde daarbij de regelgevingsrisico's en potentiële mogelijkheden.
Publicatiedatum 11-4-2022

Markt & Macro

Het raamwerk voor beleggen in China is het afgelopen jaar aanzienlijk veranderd als gevolg van micro-, macro-, regulatorische en geopolitieke factoren. China blijft belegbaar, maar tegen de juiste prijs en in de juiste sectoren. Het soort bedrijven dat in de toekomst een solide rendement zou kunnen opleveren, zou wel eens heel anders kunnen zijn dan in het afgelopen decennium.

Met die achtergrond in het achterhoofd, zetten wij hier uiteen hoe wij momenteel denken over beleggen in China.
Publicatiedatum 5-4-2022

Markt & Macro

Klimaatverandering dwingt investeerders om twee nieuwe soorten risico's te evalueren: overgangsrisico's, de kosten van de overgang naar CO2-arme activiteiten, en fysieke risico's, de kosten van toegenomen droogte, overstromingen, noodweer en een stijgende zeespiegel. Waterstress is een van de meest uitgesproken fysieke risico's van klimaatverandering waarmee investeerders rekening moeten houden.

Het ESG-team van Capital Group onderzoekt de halfgeleider- en nutssector om te beoordelen hoe bedrijven omgaan met het toegenomen risico van watertekorten.
Publicatiedatum 29-3-2022

Markt & Macro

Om een idee te krijgen van hoe volatiel grondstoffen momenteel zijn, kijk maar naar de nikkelmarkten.

De prijzen verdubbelden begin maart. Daarna kelderden ze. Toen legde de London Metals Exchange de handel stil. Vorige week ging de markt voor nikkel - een belangrijke component in accu's voor elektrische voertuigen en producten van roestvrij staal - weer open, maar met strikte handelsbeperkingen.

Het is maar één voorbeeld van hoe de wereldeconomie wordt verstoord door de Russische invasie in Oekraïne.

De cruciale vraag voor beleggers: Zijn deze prijspieken blijvend?
Publicatiedatum 22-3-2022

Markt & Macro

Q&A over Russische obligaties

In deze Q&A bespreekt fixed income analist en research director Robert Burgess de aanstaande schuldaflossingen van Rusland en waarom er controverse rondom is ontstaan. Hij bespreekt ook de risico's en gevolgen van een mogelijk in gebreke blijven voor zowel Rusland als de rest van de opkomende markten.
Publicatiedatum 16-3-2022

Markt & Macro

IN HET KORT

Als een verdere stijging van de grondstoffenprijzen aanhoudt, kunnen sommige opkomende landen te lijden krijgen onder een verslechtering van handelsvoorwaarden, een zwakkere groei en een mogelijk negatief effect op de budgettaire en externe balansen.

Hoewel de hogere grondstoffenprijzen een negatieve impact kunnen hebben op sommige EM-landen, is het belangrijk om de mogelijkheden die EM-aandelen bieden niet uit het oog te verliezen. Aandelen worden verhandeld tegen historische kortingen ten opzichte van ontwikkelde markten en de beleggingsklasse zou moeten blijven profiteren van een verlaging van de risicopremie voor EM-aandelen.
Publicatiedatum 28-2-2022

Assetklasse

In deze podcast serie bespreken we met Capital Group's beleggingsprofessionals welke trends de toekomst van beleggen in opkomende markten zullen bepalen.

Aflevering 1: Ontwikkeling, toekomst en trends opkomende markten
Aflevering 2: Stijgende welvaart als aanjager groei opkomende markten
Aflevering 3: Social media en gaming in opkomende markten
Aflevering 4: innovatie drijft sterke groei gezondheidszorg China
Aflevering 5: Opkomend Azië is de sweetspot voor groei
Aflevering 6: Emerging market debt post-corona

LUISTER NU
Publicatiedatum 21-11-2018

Assetklasse

Although a passive approach can provide a low-cost introduction to local currency EMD, in this paper we discuss the potential benefits of
an active allocation. These include access to a wider source of returns, given the ability to take off-benchmark exposure, and use multiple levers to capture different drivers of return and manage risk; and a more deliberate allocation of capital, which could mitigate unintended consequences of index construction.
Publicatiedatum 15-11-2018

Assetklasse

In this paper, we delve into the potential impact that the surge of investment into US bank loans could have on valuations across the broader sub-investment grade credit markets.
Publicatiedatum 15-11-2018

Assetklasse

• Technology stocks could remain volatile for some time amid the potential for
slower earnings growth at some companies and greater regulatory scrutiny.
• There will likely be a dispersion of returns among the FAANG stocks, given
different valuations and where they are in the earnings cycle.
• The long-term outlook for many technology companies remains positive,
supported by strong business models, dominant industry positioning and
potential new areas of growth.
Publicatiedatum 9-10-2018

Assetklasse

The increase in spending power of the Asian middle class consumer is a driving force behind global consumption figures – a trend that is forecast to keep rising. Companies with a strong brand presence and competitive franchises are particularly well-placed to tap into
this growing demand. Here, we look at how Capital Group’s Japan Equity (JPE) strategy is positioned to potentially benefit from this key investment theme.
Publicatiedatum 9-7-2018

Assetklasse

In this Q&A, Capital Group Global Corporate Bond portfolio manager Vantil Charles outlines why he remains broadly positive on
the global outlook but with an eye on future uncertainty, is currently overweight companies with defensive characteristics. He also
discusses his research approach and why he seeks out ‘good names in bad postcodes’.
Publicatiedatum 30-6-2018

Vermogensbeheer

What is the main problem facing the investor today? Some might say potential policy missteps by central banks. Others could point to uneven global growth prospects. While those are very valid issues, all too often, as the founder of modern security analysis Benjamin Graham once said, “The investor’s chief problem – and even his worst enemy – is likely to be himself.”
Publicatiedatum 24-4-2018

Assetklasse

Will Tokyo’s 2020 Olympics mark a turning point for Japan? Akira Fuse, Investment Specialist, assesses the potential impact of
the Games and shares related thoughts on the Japan Equity strategy.
Publicatiedatum 17-4-2018

Assetklasse

We continue to be in a Goldilocks1 period for the global economy. Growth across
most regions is running modestly above trend, while inflation is gradually moving
higher but remains tame. However, this equilibrium is at risk of being disrupted as
central banks around the world begin to tighten monetary policy, while U.S. lawmakers
move forward with a strong dose of fiscal stimulus via tax cuts and increased spending.
Publicatiedatum 5-1-2018

Assetklasse

Finding value in EMD local currency debt, interview with portfolio manager Kirstie Spence in which she shares her outlook on EMD
Publicatiedatum 1-1-2018

Markt & Macro

Capital Ideas is built for readers who want to put today’s investment news into long-term perspective.

Since 1931, Capital Group has been singularly focused on delivering superior, consistent results for long-term investors using high-conviction portfolios, rigorous research and individual accountability.
Publicatiedatum 1-1-2018

Markt & Macro

Global Outlook voor 2018

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per belegingscategorie
Naar klant-type
Beleggingsovertuigingen

Capital Group is een langetermijnbelegger die er naar streeft haar doelstellingen in lijn te brengen met die van haar cliënten. De investment professionals bij Capital Group worden daarom met name beloond voor hun resultaten op de lange termijn. Daarnaast zijn de medewerkers van Capital belangrijke beleggers in de producten van Capital Group.
The Capital SystemSM maakt beleggingsbeslissingen mogelijk op basis van de sterkste overtuigingen van individuele managers, beperkt het risico van geïsoleerde beleggingsbeslissingen en biedt een beheerstructuur die uit meerdere niveaus bestaat. 

De vergoeding die Capital Group betaalt aan haar beleggingsprofessionals wordt sterk beïnvloed door de beleggingsresultaten over perioden van één, drie, vijf en acht jaar. Om beleggen op de lange termijn te stimuleren telt de volgende meetperiode steeds zwaarder in de weging.

Ambities en Waarden

  • Capital Group is een langetermijnbelegger met een sterke eigen cultuur, code of ethics en private eigendomstructuur. 

  • Wij beleggen in bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel en sterke groeivooruitzichten.

  • Wij combineren diepgaande kennis en ervaring met fundamentele research.

  • Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel, gebaseerd op de langetermijnrelaties die wij hebben met bedrijven.

  • Wij hechten belang aan toegang en geloofwaardigheid, hetgeen ons een platform geeft voor betrokkenheid en dialoog.

  • Wij hechten belang aan afstemming van regulering op het gebied van corporate governance. 
 

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Disclaimer

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Informatie per 31 december 2021. Dit materiaal, dat is uitgegeven door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 37A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxemburg, wordt alleen voor informatiedoeleinden gedistribueerd. CIMC staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” – Financiële toezichthouder van Luxemburg) en is een dochteronderneming van de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) en staat via het Nederlandse kantoor onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoewel Capital Group redelijke inspanningen levert om informatie te betrekken van externe bronnen waarvan zij meent dat zij betrouwbaar zijn, staat Capital Group niet in voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Deze documentatie pretendeert niet volledig te zijn en behelst geen beleggings-, fiscaal of ander advies. © 2023 Capital Group. Alle rechten voorbehouden.