Cardano Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Cardano

We leven in een onzekere wereld met een fragiel financieel systeem dat geregeld op hol slaat. Met grote verliezen en persoonlijk leed voor burgers tot gevolg. Cardano zet zich in om in deze wereld mensen een veilig pensioen te bieden. We leven in een onzekere wereld met een fragiel financieel systeem dat geregeld op hol slaat. Met grote verliezen en persoonlijk leed voor burgers tot gevolg. Cardano zet zich in om in deze wereld mensen een veilig pensioen te bieden. 


Dat doen we door risicomanagement centraal te stellen in onze dienstverlening. We zijn gefascineerd door risico en het menselijk gedrag dat daarmee verband houdt. We willen daar iedere dag meer van begrijpen en zo voorkomen dat pensioen nog langer wordt blootgesteld aan ongewilde en onnodige risico’s. Hiervoor zetten wij een scala aan tools en methodes in om risico’s te analyseren, waaronder scenariodenken. 


Dankzij onze expertise kunnen wij een risicomanagementservice aanbieden waarmee pensioenfondsen hun doelstellingen met minder risico bereiken, waarmee ze weerbaar worden. Het hart van onze service is het afdekken van rente-, inflatie-,  aandelen- en valutarisico met obligaties en derivaten. Altijd op maat en met de juiste begeleiding. Zoveel mogelijk integraal om efficiencyvoordelen te halen. Zo dragen wij bij aan een goed pensioen in een onzekere wereld.

Vestigingslanden
2

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 10 206 13 00
Bezoekadres
Weena 690 21e etage
3012 CN, Rotterdam

Medewerkers

Contact
CEO Cardano Nederland

Medewerker
Head of Investment SolutionsProducten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: Derivaten overlay management

Vermogen onder beheer

Naar klant-type
Bijzonderheden

Het totale vermogen onder beheer en advies van de Cardano Groep bedraagt ruim €180 miljard.

 

Klanten

Beleggingsovertuigingen

BESEF VAN FUNDAMENTELE ONZEKERHEID

We moeten beseffen dat de economie zich veel onvoorspelbaarder ontwikkelt dan modellen en kansverdelingen suggereren. Modellen kunnen inzicht verschaffen in de dynamiek van markten en de impact daarvan op pensioenfondsen, maar niet voorspellend. Macro-economische ontwikkelingen en financiële markten zijn te grillig van aard en eisen oneindig veel meer informatie. ‘About these matters there is no scientific basis on which to form any calculable probability whatever. We simply do not know’, zei Keynes. 

OMGAAN MET ONZEKERHEID

De grote vraag is dan hoe beter om te gaan met een fundamenteel onzekere wereld. Onze methode is gebaseerd op deze fundamentele principes: 

1. Onderken dat we niet veel begrijpen van de wereld en dus ook niet zomaar zaken kunnen aannemen voor waarheid. 

2. Probeer onderliggende economische processen te begrijpen, niet statistische output. Dat laatste is vaak misleidend. 

3. Gebruik meerdere modellen en tools, vergok vermogen niet met het gebruik van één model. 

4. Probeer de verschillen te begrijpen en van de gezamenlijke uitkomsten te leren. 

5. Denk in consequenties van gebeurtenissen. Niet in kansen op die gebeurtenissen. Als een gebeurtenis de continuïteit van een organisatie bedreigt, is actie vereist om die consequenties te mitigeren.

Marktvisie

Markten zijn van nature instabiel, bewegen niet mean reverting maar van booms naar busts. Wij geloven dan ook niet in het ontwikkelen en benoemen van één centraal economisch scenario.

Ambities en Waarden

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Wij streven naar een rechtvaardige samenleving waarin burgers een goed pensioen hebben. Daarmee willen wij bijdragen aan de kwaliteit van leven. Hiervoor zoeken wij naar schaalbare oplossingen in institutionele markten. Dan maximaliseren wij onze potentiële maatschappelijke impact.

VIER KLANTENGROEPEN OVER DRIE REGIO’S 

Cardano Groep werkt voor vier klantengroepen, verdeeld over drie regio’s. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk werken wij voor verzekeraars, pensioenfondsen en financiële autoriteiten. In frontier markten werken wij voor gespecialiseerde financiële instellingen die lokale ondernemers helpen om onder meer hun krediet- en valutarisico’s te beheersen. 

INNOVATIE

Iedere dag denken wij na over onze toekomst, over hoe we onze impact vergroten, over hoe we onze klanten op een efficiënte manier kunnen helpen robuuster te worden.

Vergoedingstructuur

Klanten betalen een vaste vergoeding per jaar.