Eaton Vance Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Eaton Vance

Eaton Vance is gespecialiseerd in geavanceerde beleggingsstrategieën en vermogensbeheeroplossingen voor een wereldwijde clientèle van toekomstgerichte beleggers. Eaton Vance opereert via vier gelieerde beleggingsmaatschappijen: Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital, Hexavest en Calvert. Samen bieden zij een breed scala aan beleggingsbenaderingen aan, uiteenlopend van bottom-up en top-down fundamenteel actief beheer, verantwoord beleggen en systematisch beleggen tot specifieke, door de klant gespecificeerde portefeuilleimplementaties. Sinds 1924 onderscheidt Eaton Vance zich met een voortreffelijke dienstverlening, vroegtijdige innovaties en een aantrekkelijk rendement gemeten over meerdere marktcycli. Ga voor meer informatie naar eatonvance.com.


Research & content

Publicatiedatum 7-8-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 6-8-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 5-8-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 4-8-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 4-8-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 17-7-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 14-7-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 9-7-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 1-7-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 23-6-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Higher income with multi-asset credit with Jeff Mueller
Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: ESG relevance to credit portfolios with Jeff Mueller
Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Multi-asset credit, or single-asset credit? with Jeff Mueller
Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Securitised credit, what's not to like? with Justin Bourgette
Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Managing downside risks in credit portfolios with Donal Kinsella
Publicatiedatum 22-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Customising your credit portfolio
Publicatiedatum 19-6-2020

Vermogensbeheer

Link: Eaton Vance – Just another credit manager?
Publicatiedatum 19-6-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 11-6-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 9-6-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 3-6-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 1-6-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 28-5-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 27-5-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 15-5-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 6-5-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 6-5-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 22-4-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 21-4-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 16-4-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 16-4-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 14-4-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 6-4-2020

Assetklasse

Publicatiedatum 1-4-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 25-3-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 23-3-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 20-3-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 18-3-2020

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 10-3-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 28-2-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 21-2-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 13-2-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 5-2-2020

Markt & Macro

Publicatiedatum 29-1-2020

Markt & Macro


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

ANDERE: Portefeuille-implementatie-overlayservices, gecentraliseerde implementatie van portefeuillebeheer.

Vermogen onder beheerBeleggingsovertuigingen

De gelieerde maatschappijen van Eaton Vance opereren onafhankelijk, maar delen een blijvend commitment aan een onafhankelijke visie, vroegtijdige innovaties en uitmuntende beleggingsprestaties. Op het niveau van de afzonderlijke maatschappijen zijn de beleggingsbenaderingen volledig afgestemd op de desbetreffende beleggingsovertuigingen.

Eaton Vance Management is een actieve fundamentele beheerder van aandelenstrategieën-, inkomstenstrategieën, alternatieve strategieën en multi-asset strategieën.

Parametric is gespecialiseerd in systematische beleggingsstrategieën en portefeuille- oplossingen op maat die zijn gestoeld op een wetenschappelijke beleggingsbasis.

Hexavest beheert wereldwijd aandelenportefeuilles vanuit een contraire top down-benadering.

Calvert Research and Management is een wereldwijd vooraanstaande specialist in verantwoord beleggen die aandelenstrategieën-, inkomstenstrategieën, alternatieve strategieën en multi-asset strategieën aanbiedt.

Marktvisie

De marktvisie van de beleggingsteams bij de afzonderlijke gelieerde maatschappijen varieert per beleggingsstrategie. Regelmatig publiceren we marktvisies, evenals blogposts, marktmonitors voor speciale beleggingscategorieën, video’s en white papers die ons thought leadership onderstrepen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.eatonvance.nl/

Ambities en Waarden

Eaton Vance wil een zeer vooraanstaande vermogensbeheerderorganisatie zijn. We trachten onze klanten niet alleen een superieure performance te bieden, maar ook dienstverlening van topkwaliteit en producten met toegevoegde waarde, op basis van een breed scala aan beleggingsdisciplines en distributiekanalen. We trachten een aantrekkelijke werkomgeving te creëren en willen onze toegewijde medewerkers een carrière bieden die veel voldoening geeft. Voortbouwend op de successen van onze klanten en partners trachten we voor onze aandeelhouders aandeelhouderswaarde voor de lange termijn te creëren.

Dit zijn de zes kernwaardes van Eaton Vance die de hoekstenen van onze cultuur vormen en bepalen hoe wij zaken doen en iedere dag met elkaar omgaan:

• Integriteit

• Professionalisme

• Teamwork

• Klantfocus

• Creativiteit/aanpassingsvermogen

• Topkwaliteit

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

De beheervergoedingsstructuren variëren per beleggingscategorie en hangen ook af van de complexiteit en het soort mandaat (fondsen voor gemene rekening of gesepareerde mandaten), alsmede van de omvang van het belegd vermogen.

Disclaimer

Dit materiaal is uitgegeven door Eaton Vance Management (International) Limited ("EVMI"), dat in het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd door en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority (FCA). Dit materiaal vormt geen aanbod of aanbeveling om in de hierin genoemde strategie te beleggen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare graadmeter voor toekomstige prestaties. Beleggingsrendementen en de waarde van de hoofdsom fluctueren. De performance geldt uitsluitend voor de genoemde tijdsperiode; als gevolg van marktvolatiliteit kan de performance van de strategie hoger of lager dan vermeld uitvallen. Deze uiting en gerelateerde beleggingen of diensten zijn uitsluitend bestemd voor personen die op basis van de FCA-regelgeving als professionele klanten of gekwalificeerde tegenpartijen worden beschouwd. Deze uiting is niet bestemd voor personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen waar verspreiding of gebruik in strijd met de lokale wet- en regelgeving is.