Janus Henderson Investors Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Janus Henderson Investors

Janus Henderson Investors is een toonaangevende wereldwijd actieve vermogensbeheerder. Wij zijn er om klanten te helpen hun financiële doelstellingen op lange termijn te bereiken.


Wij streven ernaar dit te doen door het nemen van de juiste risiconiveaus en het aanbieden van producten en strategieën tegen een redelijke vergoeding. De vooruitzichten voor de markten in de nabije toekomst wijzen erop dat het rendement relatief gezien waarschijnlijk lager en volatieler zal zijn dan in het afgelopen decennium. In dit klimaat kan de waarde van actief management van cruciaal belang zijn.


We zijn er trots op dat we een zeer gediversifieerd productassortiment kunnen aanbieden, waarbij we gebruik maken van het intellectuele kapitaal van enkele van de meest innovatieve en vormende denkers in de sector. Onze expertise omvat de belangrijkste activaklassen, we hebben beleggingsteams over de wereld en we bedienen individuele en institutionele beleggers wereldwijd.


Janus Henderson is een onafhankelijke vermogensbeheerder die zowel op de New York Stock Exchange als op de Australian Securities Exchange is genoteerd.
Wij zijn actief op de Nederlandse markt sinds 1987, toen wij voor het eerst een lokaal kantoor openden. Met het hoofdkantoor in Londen hebben we €287,3 miljard (US$328,5 miljard) aan vermogen onder beheer, meer dan 2.000 medewerkers en kantoren in 28 steden wereldwijd*.


*Per 31 December 2018.

Beleggingsprofessionals
367
Vestigingslanden
15

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 675 01 46
Bezoekadres
Roemer Visscherstraat 43-45 3e verdieping
1054 EW, Amsterdam

Medewerkers

Head of Institutional Business - Benelux

Medewerker
Associate Director of Institutional Business


Research & content

Publicatiedatum 7-5-2019

Markt & Macro

Publicatiedatum 26-4-2019

Markt & Macro

?Global equities have enjoyed one of their best starts to a year in 2019. Valerie Azuelos, Managing Director at Intech, explains what Intech’s proprietary risk metrics say about stocks now.
Publicatiedatum 20-3-2019

Markt & Macro


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 december 2018. Percentages zijn afgerond.
Naar klant-type

Op 30 september 2018

Nederlandse institutionele beleggers: Vermogen onder beheer in de Benelux.
Bijzonderheden

Knowledge. Shared

Bij Janus Henderson geloven we in het delen van deskundig inzicht voor betere investerings- en zakelijke beslissingen. We noemen dit ethos Kennis. Gedeeld. Gedeelde kennis komt tot uiting in de interactie tussen onze beleggingsteams en in onze inzet om klanten in staat te stellen hun beslissingen te nemen.

Kennis vormt de toekomstgerichte visie van onze beleggingsteams en hoe zij hun portefeuilles positioneren. Het is gebaseerd op hun ervaring en wordt weerspiegeld in hun unieke perspectieven op hoe de wereld verandert en waar de kansen liggen. Wij zijn van mening dat onze teams, waar nodig, baat hebben bij het delen en bespreken van deze standpunten en deze dialoog resulteert vaak in rijkere en meer afgeronde beleggingsthesissen.

Wij geloven ook sterk in het belang van het delen en vormgeven van onze kennis door interactie met klanten. Dit betekent dat we de kansen en risico's die onze beleggingsteams hebben geïdentificeerd, moeten toelichten en onderzoeken hoe deze kunnen worden toegepast om de uitdagingen van onze klanten het hoofd te bieden. Het opbouwen van sterke relaties en het delen van inzichten helpt klanten om weloverwogen beslissingen te nemen en ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve producten.

In onze visie is kennis krachtig wanneer deze wordt gedeeld.

Beleggingsovertuigingen

Met meer dan 360 beleggingsprofessionals* bieden wij toegang tot enkele van de meest getalenteerde en innovatieve denkers in de sector, waaronder aandelen, vastrentende waarden, multi-assets en alternatieven, wereldwijd. Onze beleggingsteams combineren inzicht, originaliteit en precisie met rigoureuze analyse, gestructureerde processen en robuust risicobeheer. Ze proberen voorop te lopen bij het anticiperen op en het aanpassen aan veranderingen om marktleidende, voor risico gecorrigeerde rendementen te leveren.

Onze overtuiging in de waarde van actief management betekent het opbouwen van partnerschappen op basis van openheid en vertrouwen, het kanaliseren van expertise uit het hele bedrijf en het tijdig en op een relevante manier communiceren van de standpunten van onze experts. Deze aanpak noemen we Knowledge. Shared.

 

* Per 31 December 2018.

Ambities en Waarden

Bij Janus Henderson combineren we menselijk inzicht, originaliteit en instinct met rigoureuze analyse, gestructureerde processen en risicomanagement. Het is deze creatieve mix die ons in staat stelt om de doelstellingen van onze klanten zo goed mogelijk te realiseren. Simpel gezegd, onze rol is het leveren van beleggingsresultaten op lange termijn door het nemen van beleggingsrisico's die passen bij de verwachtingen van de klant. Om dit te doen, bieden wij een ondersteunend kader dat onze bekwame vermogensbeheerders in staat stelt om optimaal te presteren.

Onze dynamische teams zijn gestructureerd en werken op een manier die het best past bij hun beleggingscategorieën. Dit leidt ertoe dat sommige teams gebruik maken van het fundamentele inzicht van onze ervaren analisten, terwijl andere uitsluitend op basis van hun eigen onderzoek en opvattingen beleggingsbeslissingen nemen. Wij leggen geen top-down huisvisie op, maar staan een passend niveau van flexibiliteit toe binnen een gecontroleerde omgeving.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Janus Henderson Investors verzorgt een breed assortiment beleggingsproducten en -oplossingen. De diverse tariefstructuren zijn passend en concurrerend voor de betreffende strategie.

Disclaimer

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers, gedefinieerd als in aanmerking komende tegenpartijen of professionele cliënten, en niet voor verspreiding onder het algemene publiek. We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (immatriculée sous le numéro 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), en Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) alle opgericht en gevestigd in Engeland en Wales met als statutaire zetel 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE, beleggingsproducten en -diensten aanbieden met vergunning van en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848) is opgericht en geregistreerd in Luxemburg, met hoofdzetel te 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en toegelaten door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen en te controleren.

© 2018, Janus Henderson Investors. De naam Janus Henderson Investors omvat HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl en Janus International Holding LLC.