MN Asset manager

Profiel

Naam
MN

MN is de nr. 3 pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder in Nederland van en vóór Nederlandse pensioenfondsen, en met een beheerd vermogen van €135 miljard de grootste in de marktsector.
MN draagt bij aan de financiële toekomstvoorziening van bijna twee miljoen deelnemers. Bij MN Vermogensbeheer werken circa 250 beleggingsprofessionals. MN beheert ongeveer de helft van het vermogen van opdrachtgevers intern.


De dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer van MN bestaat uit fiduciair advies en asset management. Voor de drie opdrachtgevers die tevens aandeelhouder zijn, verzorgt MN zowel de pensioenadministratie als het vermogensbeheer. Dit zijn Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij). Daarnaast beheert MN het vermogen van o.a. de pensioenfondsen MITT, Essity, Cargill en Forbo.


MN adviseert en begeleidt opdrachtgevers in het gehele proces van vermogensbeheer. Met deze integrale balansbenadering worden alle vermogensbeheeractiviteiten optimaal opelkaar afgestemd, van beleidsadvisering en portefeuillebeheer tot compliance monitoring, risicomanagement en gedetailleerde rapportages. MN ondersteunt haar opdrachtgevers bij het uitvoeren van een ALM, berekeningen van het vereist eigen vermogen, toezichthouderrapportages en voorbereiding van en controle op het jaarwerk.

Beleggingsprofessionals
240
Vestigingslanden
1

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 70 316 01 60
Bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK, Den Haag

Medewerkers

Contact
Caroline Muste-Merks
Directeur Fiduciair Advies

Medewerker
Hoofd Client management Fiduciair Advies


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Discretionaire mandaten: MN maakt in het kader van het fiduciair vermogensbeheer gebruik van discretionaire mandaten bij asset managers. 

 

Andere: Treasury, Liquidity management, Collateral management

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie

Per 30 september 2018
Naar klant-type

Per 30 september 2018
Bijzonderheden

MN heeft hart voor de harde werkers in de maakindustrie: voor hun inkomen, nu en later, in een betere wereld.

MN'ers zijn denkers en doeners, in hart en nieren. MN wil de vertrouwde partner zijn die het vermogen toont om méér te geven: meer helderheid, meer daadkracht, meer resultaat. Met persoonlijke aandacht, en oog voor mens & milieu. MN’s drijfveer is om het elke dag beter te doen, door aan en door te pakken, steeds weer te vernieuwen en het beste te halen uit alle samenwerkingen.

De primaire focus van MN ligt op de bestaande opdrachtgevers en de daarbij aangesloten deelnemers en werkgevers. Met het bedienen van nieuwe pensioenfondsen en werkgevers binnen de gekozen sectoren worden MN’s schaalvoordelen echter steeds verder vergroot en worden uitvoeringskosten voor alle betrokkenen laag gehouden.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Beleggingshorizon

De lange termijn van de verplichtingen van onze opdrachtgevers is ons uitgangspunt. Deze resulteren in het hanteren van een langere termijn beleggingshorizon. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de langere termijn beleggingshorizon in het gedrang komt. Ons beleggingsproces is er op gericht om deze risico scenario’s tijdig en pro-actief in kaart te brengen, te beoordelen en waar nodig adequaat aanpassingen voor te stellen die leiden tot een zo groot mogelijke kans op het realiseren van de langere termijn doelstellingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het integreren van maatschappelijk verantwoord beleggen in de beleggingsprocessen gaat hand in hand met het behalen van rendementsdoelstellingen.
Bovendien geldt dat beleggingen op de langere termijn alleen goed renderen als samenlevingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen naar een optimale leefomgeving in de brede zin van dat begrip.
Daarom past het om in beleggingsbeslissingen de maatschappelijke consequenties te betrekken, om voor onze deelnemers een vitale en duurzame samenleving te behouden.

Efficiënte bèta implementatie

Op productniveau kan omwille van rendement en beheersbaarheid het beste worden geconcentreerd op het zo efficiënt mogelijk behalen van de specifiek beoogde risicopremies binnen het relevante universum van een beleggingscategorie. Het nemen van bewuste en beheersbare risico’s die voldoende gecompenseerd worden is hierbij leidend.

Intern en extern vermogensbeheer

De doelstellingen op productniveau worden het beste bereikt door een afgewogen selectie van specialistische managers die worden beoordeeld op kennis, kwaliteit, robuustheid van de dienstverlening en kosten. Dit kan zowel interne als externe managers betreffen. Met intern beheer kan meerwaarde worden gerealiseerd door de mogelijkheid tot maatwerk, door lagere kosten, een betere beheersing van risico’s en door kennisbijdrage aan de advisering over de beleggingsportefeuille. Naarmate beleggingen meer specialistisch en minder liquide van aard zijn of een hoger reputatierisico dragen, ligt beheer door een externe partij meer voor de hand.

Ambities en Waarden

MN is sterk verbonden met opdrachtgevers en hun deelnemers in de maakindustrie en de maritieme sector. MN en haar aandeelhouders verwachten een verdere consolidatie in deze bedrijfstakken, die in vergelijking met bijvoorbeeld de zorg of de publieke sector meer gefragmenteerd zijn.

MN heeft de kwaliteit van haar dienstverlening in de afgelopen jaren verder verhoogd. Er is fors geïnvesteerd in systemen en een modern en effectief beleggingskader, en veel ervaren en deskundige beleggingsprofessionals hebben gekozen voor een nieuwe uitdaging bij MN. De cultuur van betrokkenheid, eigenaarschap, innovatie en veranderingsbereidheid is verder versterkt. 

MN heeft hiermee een uitstekende positie om nieuwe opdrachtgevers ondersteuning te bieden bij het vermogensbeheer. Daarnaast investeert MN in vernieuwingen van de pensioenuitvoering en communicatie met de opdrachtgevers en hun deelnemers. Hiermee versterkt MN haar rol als partner op het gebied van pensioen en vermogensbeheer continu verder. 

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Performancemeting

Intern (geaudit): MN maakt hiervoor gebruik van Pearl (Ortec Finance)

 

Vergoedingstructuur

MN is een organisatie zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is een optimale balans tussen een hoogwaardige dienstverlening en lage uitvoeringskosten. MN is transparant in de kostenstructuur naar opdrachtgevers. Naast een fiduciaire vergoeding wordt een vermogensbeheervergoeding gehanteerd. 

Disclaimer

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Aan deze uiting kunnen geen rechten ontleend worden. Niets uit deze uitgave mag worden gewijzigd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MN. De informatie in deze uitgave kan niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook.