NN Investment Partners Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
NN Investment Partners

NN Investment Partners (NN IP) is een veelzijdige vermogensbeheerder die in totaal wereldwijd ongeveer €246 miljard* aan vermogen beheert voor institutionele en particuliere beleggers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Naast onze diepe wortels in Nederland, zijn wij ook actief in 14 andere landen in Europa, de VS, Zuid-Amerika, Azië en het Midden Oosten.

NN IP heeft wereldwijd meer dan 1.200 professionals in dienst, waarvan 300 toegewijde beleggingsspecialisten. Met beleggingscentra in Den Haag, Londen, Atlanta, New York, Singapore en Japan, bieden wij onze klanten toegang tot binnenlandse, regionale en wereldwijde beleggingsmogelijkheden.


NN IP biedt oplossingen op het gebied van fiduciair beheer met strategisch advies, balansmanagement (inclusief liability driven investments), managerselectie en -monitoring, risicobeheer en reporting. Daarnaast kunnen de afzonderlijke NN IP beleggingsstrategieën pensioenfondsen helpen bij het realiseren van de doelstellingen. 


NN Investment Partners is onderdeel van NN Group N.V., een beursgenoteerde onderneming.

*Cijfers per 31 december 2017


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Discretionaire mandaten en Beleggingsfondsen: traditionele en alternatieve vastrentende waarden, aandelen en multi-asset.

Andere: Innovatieve pensioenoplossingen (Defined Contribution/De Nationale APF/PPI), ESG integratie, Impactbeleggen.

Managerselectie en -monitoring worden uitgevoerd door Altis, een zelfstandig opererende dochteronderneming.

NN IP's succesvolle geschiedenis van klantgericht vermogensbeheer gaat terug tot 1845. Als fiduciair manager beheert NN IP al ruim 40 jaar pensioenvermogens in Nederland, een van de meest geavanceerde pensioenmarkten ter wereld. Op basis van dit erfgoed richten wij ons op het leveren van uitzonderlijke risico-afgewogen prestaties op langere termijn in alle beleggingscategorieën, aangevuld met klantgerichte service.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Klanten

Beleggingsovertuigingen

  • Niet alle markten zijn efficiënt. Sommige inefficiënties kunnen aangewend worden om extra rendement te genereren;
  • Diversificatie voegt waarde toe, zowel over asset categorieën (bèta) als over managers (alpha);
  • Het samenstellen van een strategische beleggingsportefeuille kent niet alleen een kwantitatieve maar ook een kwalitatieve onderbouwing;
  • Financiële markten kunnen op middellange termijn afwijken van hun lange termijn karakteristieken, waardoor een gedisciplineerd proces van dynamische asset allocatie voordelen op kan leveren;
  • Een afgewogen mix van actief en passief beheer optimaliseert rendement versus kosten en risico;
  • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn belangrijke doelstellingen en leveren op de lange termijn vergelijkbare rendementen op als strategieën zonder duurzame doelstellingen;
  • Risico kent meerdere facetten en kan daarom niet in één maatstaf gevat worden. Voor goed risico management beoordelen wij meerdere aspecten over verschillende tijdshorizonnen (kwantitatief en kwalitatief).

Marktvisie

U vindt de laatste markt- en beleggingsinzichten van onze experts op www.nnip.com/NL_nl/institutional/Expert-views/MarketScope.htm. Elke maand publiceren wij hier nieuwe visies.

Ook via social media kunt u op de hoogte blijven van onze visies. Volg NN Investment Partners op LinkedIn of Twitter (@NNIP).

Ambities en Waarden

De wensen en doelstellingen van onze klanten zijn voor ons aanleiding om te gaan beleggen en staan centraal in onze dienstverlening. Daarom noemen wij onszelf 'Investment Partners'.

Klanten mogen van ons verwachten dat wij onze kennis, ervaring en organisatie inzetten om het beleggingsbeleid vorm te geven en professioneel te implementeren. Dit doen wij met een zeer ervaren team en op maat voor de specifieke situatie van de klant.

NN Investment Partners is een Nederlands bedrijf. Dat uit zich in onze cultuur en aanpak: kostenbewust, recht door zee, gecommitteerd, transparant, oplossingsgericht en robuust. Met onze diepe wortels in de pensioensector hebben wij vergaande kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving. Als onderdeel van NN Group, één van de grootste Nederlandse financiële dienstverleners, is er nauwe betrokkenheid bij de maatschappelijke discussies over pensioen, en zijn we gecommitteerd om hier een leidende rol in te blijven spelen. Daarbij is duurzaamheid verankerd in alle geledingen van onze dienstverlening. Onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaam beleggen zetten wij graag in ter ondersteuning van uw doelstellingen op dit vlak. 

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Afhankelijk van de dienstverlening en klantvoorkeuren kunnen wij werken met een vaste vergoeding of is een vergoeding gebaseerd op vermogen mogelijk, in combinatie met een prestatie-gedreven component.

Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.