PGGM Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
PGGM
KVK nummer
30228472

PGGM is de coöperatieve pensioenbelegger van Nederland die al bijna 50 jaar zijn wortels heeft in de pensioenwereld. Wij bieden onze expertise op het gebied van vermogensbeheer aan bedrijfstak-, beroeps-, en ondernemingspensioenfondsen.


We ondersteunen pensioenfondsen vanuit twee elkaar aanvullende diensten: Fiduciair Management en Asset Management. Als fiduciaire partij ondersteunt PGGM het pensioenfonds in de volle breedte. Dit behelst onder meer: advies over (de implementatie van) het strategisch beleggingsbeleid en beheerzaken als manager selectie & monitoring. Ook monitoren, analyseren en beoordelen wij de risico’s over de gehele balans van het pensioenfonds. Als Asset Manager is PGGM een gespecialiseerde pensioenbelegger die u in alle beleggingsmarkten, en zeker de private markten, een oplossing biedt.


PGGM beheert het vermogen van 7 pensioenfondsen. Het totaal beheerd vermogen in klantportefeuilles en beleggingsfondsen bedraagt per ultimo 2020 circa €268 miljard. Ongeveer de helft van dit vermogen wordt extern beheerd.


Wij zijn ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement samengaan. Verantwoord beleggen is daarom integraal onderdeel van ons vermogensbeheer.


Research & content

Publicatiedatum 2-10-2018

Markt & Macro

NIeuwsbericht uit Pensioen Pro over de koers van PGGM.

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie

Binnen de beleggings­categorieën aandelen beleggen wij voor 34% in alternatieve strategieën.
Binnen de beleggings­categorie vastgoed is de verdeling 47% beursge­noteerd vastgoed versus 53% privaat vastgoed.
Naar klant-type
Bijzonderheden

A) PGGM is in tien jaar tijd gegroeid tot een volwaardige fiduciaire manager met een in-house asset manager. PGGM onderscheidt zich op een aantal terreinen:
• Koploperschap op maatschappelijk verantwoord beleggen;
• Scheiding tussen beleid en uitvoering op hoog niveau in governance en processen;
• Een volwaardig multi-manager platform;
• Een uniek platform voor private markten;
• Een eigen klantenteam met toegewijde specialisten voor iedere klant;
• Professionele beleggingsteams;
• Toegankelijk en professioneel risicomanagement.

Met onze pensioenachtergrond, die ook voelbaar is in onze vermogensbeheerdienstverlening, zijn wij een vooraanstaand pensioenbelegger.

B) Toelichting bij het vermogensbeheer op onderstaande tabel.
Binnen de beleggingscategorieën aandelen beleggen wij voor 37,8% in alternatieve strategieën.
Binnen de beleggingscategorie vastgoed is de verdeling 47,6% beursgenoteerd vastgoed versus 52,4% privaat vastgoed.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

De overtuigingen van klanten staan centraal in onze advisering. Onze overtuigingen zijn:

A. Markten zijn niet altijd efficiënt
Het is soms mogelijk van marktinefficiënties te profiteren.

B. Goed beleid kijkt (ver) vooruit
Langetermijnverwachtingen zijn de basis van onze adviezen.

C. Geen visionairs, wel scenariodenkers
We zijn geen agnosten, maar ook geen visionairs. Omdat de toekomst vele vormen kan aannemen, denken we in scenario’s.

D. Risico spreiden is beter dan risico mijden
Zonder risico geen rendement. We adviseren risico’s zo goed mogelijk te spreiden in plaats van risico’s te mijden.

E. Duurzaamheid duurt het langst
Duurzaam beleid gaat samen met een goed rendement op termijn.

F. Open blik
De wereld blijft veranderen. We blijven kritisch nadenken of de bestaande producten nog werken.

Marktvisie

In de eurozone zette het economische herstel dit jaar aanvankelijk door. Mede door tijdelijke factoren en lagere handel was de groei over het gehele jaar minder sterk dan gehoopt. In de VS bleef de economische groei het gehele jaar krachtig. Groeiverwachtingen in een aantal opkomende markten werden neerwaarts bijgesteld, o.a. door handelssancties en idiosyncratische factoren. Voor 2019 verwachten wij een lagere wereldwijde economische groei, maar geen recessie. Centrale banken zullen doorgaan met de normalisatie van hun beleid. Desondanks blijft het monetaire beleid ruim, vanwege de nog altijd lage beleidsrentes en de opgeblazen balansen van centrale banken.

Langetermijnrisico’s:

1. Een onverwacht sterke rentestijging zorgt voor een schok op financiële markten; 

2. Oplopende geopolitieke spanningen;

3. Aanhoudend lage productiviteitsgroei i.c.m. een dalende groei van de beroepsbevolking vermindert de effectiviteit van het monetaire beleid.

Ambities en Waarden

PGGM voert een focusstrategie gericht op pensioenuitvoering voor de sector Zorg en Welzijn in het algemeen en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in het bijzonder. PGGM heeft daarnaast een beperkt en exclusief multi-client portfolio dat dienstbaar is aan de pensioenuitvoering voor PFZW en waarbij schaal- en kostenvoordelen worden gerealiseerd en gedeeld.

PGGM bedient haar klanten bij het realiseren van een goed pensioen, duurzaam beleggen, gezonde sector en vitaal ouder worden. PGGM, een vaste waarde in zorg en welzijn.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

PGGM hanteert een eerlijke en transparante prijsstelling en streeft naar een beperkte marge voor een gezonde bedrijfsvoering. Voor onze fiduciaire dienstverlening werken wij bij voorkeur met een vaste vergoeding. Voor beleggingsproducten werkt PGGM met een vergoeding in basispunten.

Disclaimer

PGGM heeft de grootst mogelijke zorg aan de inhoud besteed. Het kan echter voorkomen dat de informatie in deze survey onvolledig of onjuist is als gevolg van kennelijke fouten of vergissingen of door druk- en zetfouten. PGGM aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De inhoud is zuiver informatief van aard, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.