Pictet Asset Management Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pictet Asset Management

Pictet Asset Management is onderdeel van Pictet, de grootste onafhankelijke Europese vermogensbeheerder, opgericht in 1805. Pictet Asset Management biedt gespecialiseerde beleggingen, via discretionaire mandaten en beleggingsfondsen, aan toonaangevende instellingen over de hele wereld. Een aantal van 's werelds grootste pensioenfondsen, financiële instellingen en sovereign wealth funds behoort tot onze klanten.

Wij hebben sterke beleggingsovertuigingen en duidelijke strategische prioriteiten en streven naar langdurige relaties met onze klanten door hun verwachtingen voor beleggingsperformance en service te overtreffen.


Research & content

Publicatiedatum 30-11-2022

Assetklasse

Waarom de particuliere gezondheidszorgsector beleggers de mogelijkheid biedt om aantrekkelijke rendementen te behalen en het 'sociale' aspect van ESG aan te pakken.

Bij duurzaam beleggen wordt de 'S' in ESG vaak verwaarloosd. De aandacht van beleggers wordt meestal getrokken door milieuproblemen terwijl governance-overwegingen standaard worden geïmplementeerd. Sociale overwegingen zijn moeilijker over te nemen.

Investeren in bedrijven in de gezondheidszorg dragen bij aan de versmalling van die kloof. Investeringen in de gezondheidszorg dragen van nature bij aan een langer, gezonder leven, of het nu gaat om het financieren van de ontwikkeling van nieuwe celtherapieën om hardnekkige tumoren aan te pakken, het benutten van geavanceerde gegevensanalyse om het ontwerp van klinische onderzoeken te optimaliseren of de zorg voor ouderen te verbeteren.

De COVID-19-pandemie onderstreepte het verband tussen gezondheid en positieve sociale resultaten, waarbij de focus van beleidsmakers en de samenleving als globaliteit werd beschouwd. Dit heeft bijgedragen tot het momentum dat wordt aangewakkerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De derde SDG pleit "een gezond leven te garanderen en welzijn te bevorderen voor alle leeftijden" en veel andere doelstellingen die verband houden met een betere gezondheid en gezondheidszorg. En er is veel werk aan de winkel, zelfs in de geïndustrialiseerde landen. In de Europese Unie, bijvoorbeeld, wordt aan meer dan 3 procent van de bevolking op het gebied van medische behandeling of onderzoeken niet tegemoet gekomen.1

Wij zijn van mening dat particuliere markten bijzonder doeltreffend kunnen zijn voor beleggers om innovatie in de gezondheidsindustrie te ondersteunen en hierop in te zetten.

Dat komt omdat particuliere bedrijven in de gezondheidszorg veel beter presteren dan beursgenoteerde bedrijven. In de biotechsector is 85 procent een particulier bedrijf in de VS en 94 procent in Europa. 2

Deze bedrijven vertegenwoordigen ook het grootste aandeel op het gebied van innovatie, wat essentieel is voor een maatschappelijke impact. Uit onderzoek in de VS blijkt bijvoorbeeld dat biofarmaceutische innovatie verantwoordelijk was voor 35 procent van de globaal gestegen levensverwachting in de afgelopen 25 jaar door een afgenomen mortaliteit als gevolg van HIV, borstkanker en hartziekten.3 Bovendien wordt twee derde van de nieuwe geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration oorspronkelijk ontwikkeld door kleinere biofarmaceutische bedrijven (met een jaarlijkse omzet van minder dan 100 miljoen dollar).4

Stimuleren van succes
Beleggers in particuliere markten hebben een grote marge om de bedrijven waarin ze investeren te stimuleren, waardoor kans van slagen van de bedrijven toeneemt. Dit kan betrekking hebben op het creëren van syndicaten van industrie-experts uit verschillende domeinen of het bevorderen van strategische banden tussen biotechstart-ups en grote spelers in de farmaceutische industrie.

Bij Pictet hechten we een grote waarde aan actief aandeelhouderschap en prioriseren wij contacten met de bedrijven waarin we beleggen, inclusief op het gebied van ESG-kwesties. Dat is onze dialoog met particuliere equityfondsen en gemeenschappelijke investeringspartners.

Als bedrijf ouder dan twee eeuwen hebben we uitgebreide ervaring in duurzaam beleggen, ondersteund door toegewijde interne ESG-experts. Dit betekent dat we onze partners kunnen helpen bij het begeleiden en adviseren van hun ESG-trajecten.

Sterk potentieel
We hebben belangrijke gebieden in de gezondheidszorg geïdentificeerd waar we bijzonder veel potentieel zien voor groei, sociale impact en investeringsrendementen.

· Therapeutisch: AI en machinaal leren worden steeds vaker toegepast bij het ontwerp en de ontdekking van geneesmiddelen, waardoor de efficiëntie verbetert en de weg geopend wordt voor precisiegeneeskunde. Biotechnologie kent een sterke groei, ondersteund door investeringen van zowel bedrijven met venture kapitaal en overnamecapaciteit.

· Diagnose: Chronische aandoeningen zoals kanker, diabetes en hartziekten komen vaker voor naarmate de wereldbevolking vergrijst. Vroegtijdige diagnose kan de kans op een positief resultaat vergroten, waardoor het leven van patiënten wordt verbeterd en op extra behandelingskosten wordt bespaard. Nieuwe diagnostische benaderingen zijn ook vaak minder invasief (bijv. vloeibare biopsie). Op langere termijn zou het mogelijk zijn om de waarschijnlijkheid van een persoon om een bepaalde ziekte te ontwikkelen te kwantificeren, waardoor hij of zij de kans krijgt om actie te ondernemen.

· Digitale gezondheid: Digitale gezondheid is essentieel om armere en moeilijk bereikbare gebieden te helpen – een cruciaal onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Op nationaal niveau kunnen digitale platforms gegevens analyseren om risico's te identificeren, zoals gaten in de gezondheidsscreening.

· Medische technologie: Medische technologie — De medisch-technologische industrie combineert engineering met de medische expertise van artsen om instrumenten, reagentia, slimme implantaten en dergelijke te produceren.

· Zorgverleners: Vergrijzing van de bevolking betekent dat er nieuwe betalings- en zorgmodellen nodig zijn. Er wordt gefocust op een betere veiligheid en efficiëntie – twee gebieden waarop technologie en AI invloed kunnen hebben. Betrokkenheid aanmoedigen is een prioriteit. Hoe vaker patiënten in contact komen met professionele zorgverleners, hoe beter hun therapietrouw en gedrag, en dus ook hun resultaten.

Natuurlijk is de gezondheidszorg niet ongevoelig voor economische en bedrijfscycli, maar de globale fundamentals blijven uiterst solide, met duidelijke groeitrends op lange termijn. Sinds 2005 is het aantal geregistreerde klinische studies met 18 procent gestegen, terwijl de jaarlijkse goedkeuringen door de FDA met 6 procent zijn gestegen. 5

Beleggers spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van inovatie in deze gebieden en de gelegenheid te benutten om organisch bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en aan een beter, gezonder leven voor de toekomstige generaties.

[1] Eurostat, gegevens 2019
[2 ]USA Life Sciences, Euronext
[3] "Contributions Of Public Health, Pharmaceuticals, And Other Medical Care To US Life Expectancy Changes, 1990-2015", J.Buxbaum et al
[4] FDA, HBM Analysis, HBM New Drug Approval Report 2019
[5] clinicaltrials.gov, FDA
Publicatiedatum 17-11-2022

Assetklasse

De onderzoeksinspanningen op het gebied van artificiële intelligentie lijken te vertragen, zo blijkt uit octrooigegevens. Het is mogelijk dat, nu de private sector het grootste deel van de inspanningen overneemt, de focus van nieuw onderzoek verkleint.

Het AI-domein is booming, omdat decennia van onderzoek eindelijk leiden tot nieuwe tools en modellen die de menselijke intelligentie benaderen of misschien zelfs evenaren.

Van de hele reeks resultaten van DeepMind, zoals game-playing AI en voorspellende modellering voor het vouwen van eiwitten, wat wetenschappers decennialang niet lukte, over de bijna-menselijke taal van het AI-model GPT-3 tot het nieuwste product van de 'deep learning'-revolutie die de menselijke neocortex nabootst: AI lijkt zijn toppunt te bereiken.

Maar is dit echt een gouden tijdperk? Het domein werd in het verleden immers te veel gehypet. In de jaren 1960 voorspelde Herbert Simon dat computers binnen 20 jaar mensen zouden kunnen evenaren. Marvin Minsky, die mee aan de basis lag van de computerwetenschappen, voorspelde dat het probleem van het creëren van artificiële intelligentie binnen een generatie zou worden opgelost. Geen van beide voorspellingen is uitgekomen.

Economist Impact heeft de geschiedenis en het tempo van innovatie in belangrijke technologische sectoren geanalyseerd. Met behulp van data science-tools ontwikkelden wij een unieke aanpak om innovatieactiviteiten te meten, op basis van een analyse van de taal die in wetenschappelijke artikels en octrooien wordt gebruikt.

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 19-10-2022

Assetklasse

Bedrijven en beleggers hebben te lang hun ogen gesloten voor de bedreiging die biodiversiteitsverlies met zich meebrengt voor de welvaart en groei voor de mensheid. Ze moeten nu de natuur herstellen en de economie duurzamer maken.

In de afgelopen 30 jaar is de welvaart van de mensheid sterker gestegen dan in de afgelopen eeuwen bij elkaar opgeteld.

We hebben meer wegen, gebouwen en machines gebouwd dan ooit tevoren. Meer mensen leven langer en gezonder en de toegang tot onderwijs is nog nooit zo goed geweest. Het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking is sinds 1820 met meer dan 15 keer vermenigvuldigd. Meer dan 95 procent van de pasgeboren baby's is nu 15 jaar oud, in plaats van één op de drie in de 19e eeuw.1

Aan deze vooruitgang hangt echter een hoog prijskaartje. Hoe meer het de mensheid voor de wind ging, des te zwaarder had de natuur het te verduren.

Mensen bevorderen de uitsterving van dier- en plantensoorten en vernietigen hun gewoontes om de voortdurend toenemende bevolking te kunnen voeden. En al tientallen jaren consumeren ze meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde in een periode van 12 maanden op natuurlijke wijze kan aanmaken, waardoor de beschikbare bronnen voor de toekomstige generaties verminderen.2

Om een einde te maken aan deze niet-duurzame match is een beter inzicht nodig in de impact van de biosfeer op het menselijk welzijn en de bijdrage ervan aan de economische groei. Beleidsmakers beschouwen bescherming van de biodiversiteit nu als een urgente prioriteit om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De VN-biodiversiteitstop COP15 in Montreal in december, de grootste in tien jaar, zal ernaar streven om overeenstemming te bereiken over de baanbrekende doelstellingen voor 2030 voor de bescherming van de natuur.

Maar deze inspanningen mogen niet beperkt blijven tot beleidsmakers. Ook de financiële sector moet een actievere rol spelen. Als beheerder van wereldwijd kapitaal bevindt de financiële sector zich in een unieke positie om een economie op te bouwen die niet tegen de natuur ingaat, maar met de natuur samenwerkt.

Lees op onze website het hele artikel.
Publicatiedatum 14-10-2022

Assetklasse

Beleggen in Europees vastgoed met toegevoegde waarde in een tijd van volatiele activaprijzen, stijgende rentes en vertragende economische groei.

Beleggers beleven een periode van verhoogde marktvolatiliteit. Niemand weet precies waar de activaprijzen naartoe gaan – of het nu gaat om beursgenoteerde of private activa. In een dergelijke omgeving is het vooral belangrijk om via actief vermogensbeheer rendementen te kunnen genereren die onafhankelijk zijn van bredere marktbewegingen. Vastgoed biedt die mogelijkheid.

De historisch lage correlatie met andere activaklassen is een echt voordeel. Uit onze analyse blijkt dat directe vastgoedrendementen in het verleden slechts een vrij zwakke band hadden met staatsobligaties en kredieten, en nog een zwakkere met wereldwijde aandelen (zie Afb. 1).

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 5-10-2022

Assetklasse

Het verlies aan biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de leefbaarheid van de aarde als klimaatverandering. De wijze waarop het probleem wordt aangepakt, heeft grote gevolgen voor de beleggingswereld.

In Nederland is de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal met 9% gedaald. De wijze waarop overheden, bedrijven en consumenten maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen, wekt de hoop dat het de mensheid gaat lukken om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken. Net zoals we er in de jaren ’90 van de vorige eeuw in slaagden om het gebruik van CFK’s terug te dringen, zodat de ozonlaag zich kon herstellen. Inmiddels doemt de volgende bedreiging voor de leefbaarheid op aarde alweer op. De wijze waarop het verlies aan biodiversiteit wordt aangepakt, heeft de komende jaren veel gevolgen voor financiële markten.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is er wat dat betreft zowel goed als slecht nieuws, benadrukt Stephen Freedman, hoofd onderzoek en duurzaamheid van de thematische aandelenstrategieën van Pictet AM. Freedman: “Bij Pictet hebben we al veel ervaring opgedaan met het maken van een vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar beleid en naar de financiële wereld. Er ligt dus al een blauwdruk voor de wijze waarop sociale, politieke en economische maatregelen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat we in dat opzicht ongeveer zes jaar achterlopen in verhouding tot de strijd tegen de opwarming van de aarde.”

Lees op onze website het hele artikel
Publicatiedatum 14-9-2022

Assetklasse

Naarmate de opwarming van de aarde voortduurt, moeten steden zich aanpassen aan een frequenter voorkomen van dodelijke hittegolven en moeten ze investeren in nieuwe technologieën en innovatie.

Madrid en Miami worden vaak tot de beste steden ter wereld om in te wonen gerekend. Als gevolg daarvan zijn de huizenprijzen in de Spaanse hoofdstad sinds 2015 met meer dan 60 procent gestegen, terwijl de gemiddelde prijs van een eengezinswoning in de op één na dichtstbevolkte stad in Florida in drie jaar tijd tot 2021 meer dan verdubbeld is.1

Maar door de opwarming van de aarde kunnen beide steden binnen enkele decennia onbewoonbaar worden.

Madrid kreeg in 2022 te maken met de vroegste hittegolven in 40 jaar, toen het kwik al in mei de 40°C overschreed.

Wetenschappers waarschuwen dat een mogelijke stijging van de maximumtemperaturen met 5 °C in Madrid tegen 2050 kan leiden tot frequentere en intensievere periodes van branden, droogtes en overstromingen. Tegelijkertijd kunnen verlies van biodiversiteit en veranderingen in ecosystemen de risico's voor de volksgezondheid vergroten door de overdracht van infectieziekten te versnellen. 2

De existentiële bedreiging voor Miami komt in de vorm van een stijgende zeespiegel. Algemeen wordt aangenomen dat het een van de meest kwetsbare kustmetropolen ter wereld is.

In een recent rapport van het Urban Land Institute wordt gewaarschuwd dat tegen 2040 voor meer dan 3 miljard dollar aan eigendommen in de stad verloren zou kunnen gaan door de dagelijkse overstromingen. Tegen 2070 zal dat cijfer naar verwachting stijgen tot een verbluffende 23,5 miljard dollar. 3

Madrid en Miami zijn niet de enige. Vandaag wordt ongeveer 30 procent van de wereldbevolking, waarvan velen in steden wonen, minstens 20 dagen per jaar blootgesteld aan een dodelijke hitte.4 Ondertussen zou de totale stedelijke bevolking die door een stijging van de zeespiegel wordt bedreigd halverwege de eeuw meer dan 800 miljoen mensen in 570 steden kunnen bereiken, met wereldwijde economische kosten die oplopen tot één biljoen dollar. 5

En dit probleem zal alleen maar erger worden. Zelfs als we vandaag stoppen met de uitstoot van koolstof, zal het nog lang duren voordat de temperatuur wereldwijd daalt.

Ongeveer de helft van de CO2 die we in het verleden hebben uitgestoten, blijft namelijk lange tijd in de atmosfeer en warmt de planeet verder op, ook al wordt er geen nieuwe CO2 toegevoegd.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 26-8-2022

Vermogensbeheer

Nu de vastgoedsector steeds meer wordt aangesproken op het verkleinen van zijn enorme ecologische voetafdruk, is modulair bouwen weer in de mode. Het is groener, sneller en efficiënter.

Modulaire bouw is niet nieuw. In de negentiende eeuw verscheepten Britse immigranten prefab-huizen naar Australië, terwijl Amerikanen ze gebruikten om in hoog tempo huisvesting te realiseren voor gelukszoekers tijdens de Californische goudkoorts. Later speelde het een belangrijke rol bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, vooral tijdens de grote bouwhausse van de jaren 1970-1980. Maar de resultaten waren niet altijd duurzaam – noch aangenaam om naar te kijken. In veel van deze gebouwen kon je precies de lijnen zien waar de modules aan elkaar waren verbonden.

Vandaag de dag heeft de technologie de mogelijkheden enorm vergroot. Je zou kunnen spreken van modulair 2.0, of zelfs 3.0. Bovendien biedt het een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele bouw, waaronder het verdwijnen van die vreselijke lijnen, doordat aannemers nu in staat zijn om ter plaatse extra buitentegels toe te voegen.

Lees op onze website het hele artikel
Publicatiedatum 7-7-2022

Assetklasse

Outlook Beleggingen 2022
Welke ontwikkelingen bepalen de komende vijf jaar het beeld op financiële markten? In onze Outlook brengen we in kaart wat de verwachte rendementen zijn van de verschillende beleggingscategorieën en analyseren we welke impact krachtige trends op het beleggingslandschap hebben.

RENDEMENTSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 5 JAAR
Beleggers die hun portefeuille grofweg gelijk verdeelden over aandelen uit ontwikkelde landen en obligaties, hebben een mooie periode achter de rug. Het gemiddelde jaarrendement van deze aanpak komt in de buurt van 10%. Achter dat aantrekkelijke percentage gaan een gestage groei van de wereldeconomie en een geleidelijke daling van inflatie en rente. Bovendien hebben financiële markten een relatief rustige periode achter de rug.
Onze prognoses voor de komende vijf jaar wijzen er echter op dat beleggers een heel andere koers moeten uitzetten om een vergelijkbaar rendement te halen. Een belangrijke stap is het verkleinen van de positie in ontwikkelde landen. In plaats daarvan moet de positie in de opkomende wereld worden uitgebreid. Dat geldt ook voor alternatieve beleggingen; met name grondstoffen en goud.

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 28-6-2022

Assetklasse

Wat is de invloed van de afname van biodiversiteit op onze wereld en wat kunnen beleggers doen om dit proces tegen te gaan? Op die vragen zoekt Pictet Asset Management als onderdeel van het Impact Partners-consortium de antwoorden.

Het verlies van biodiversiteit geldt na de opwarming van de aarde als het grootste klimaatrisico voor onze planeet. Er zitten echter sterke verschillen tussen de wijze waarop beide uitdagingen aangepakt kunnen worden. Met de huidige technologie is het goed mogelijk om in beeld te krijgen hoeveel CO2 en andere broeikasgassen er vrijkomen bij allerlei bedrijfsprocessen. Ook kan er een goede inschatting gemaakt worden van de indirecte klimaatimpact, via toeleveranciers, klanten en andere bedrijven in de productieketen. Dit soort inzichten en meetmethodes ontbreekt echter op het vlak van biodiversiteit.

Daar moet het het Mistra Biodiversity Finance (BIOFIN) programme verandering in brengen. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de biodiversiteitsimpact van bedrijven gemeten en beïnvloed kan worden. Tevens komt er aandacht van de rol die de financiële wereld kan spelen bij de biodiversiteitsproblematiek. Mistra (de Zweedse Stichting voor Strategisch Milieuonderzoek) heeft €5 miljoen aan onderzoeksmiddelen toegezegd.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 16-6-2022

Assetklasse

Boomkap als opvallende klimaatoplossing

Bomen slaan tijdens de groei veel CO2 op. Als hout een duurzame bestemming krijgt zoals bouwmateriaal, kan er met slim beheer van bosgrond meer broeikasgas worden opgeslagen dan wanneer de natuur haar gang gaat.

Binnen een periode van dertig jaar is maar liefst 420 miljoen hectare aan bosgrond verloren gegaan1. Dat is ongeveer tweemaal de oppervlakte van een land als Mexico. Na de uitstoot die vrijkomt als verbranding van fossiele brandstoffen, levert ontbossing de grootste bijdragen aan de wereldwijde CO2-uitstoot.

Vanuit het oogpunt van klimaatverandering hoeft boomkap echter niet altijd een negatieve ontwikkeling te zijn. Sterker nog: als het gebeurt als onderdeel van zorgvuldig bosmanagement, kan het omhakken van bomen zelfs een bijdrage leveren aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Goed bosbeheer voor meer CO2-opslag
Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa, zoals hout en wortels. Die CO2 komt pas weer vrij als die biomassa wordt verbrand of wegrot. Als bomen worden omgehakt en het hout gebruikt wordt als bijvoorbeeld bouwmateriaal, komt de opgevangen CO2 dus niet in de atmosfeer terecht. Bomen slaan voornamelijk tijdens het groeien veel CO2 op.

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 3-6-2022

Assetklasse

De Olympische Spelen van Parijs en nieuwe Franse regelgeving zetten de schijnwerpers op de voordelen van hout als bouwmateriaal.

Op 21 november trapt Nederland samen met Senegal het Wereldkampioenschap voetbal af in Qatar. Er is veel kritiek op het event, aangezien er onvoldoende oog was voor mensenrechten bij de bouw van de stadions. De Olympische Spelen van Parijs zitten in 2024 juist helemaal aan de andere kant van het duurzaamheidsspectrum.
Voor de eerste keer heeft een groot sportevenement juist een positieve klimaatimpact. Dat is mogelijk omdat de organisatie slim gebruik maakt van bestaande stadions en andere sportinfrastructuur. Maar de positieve klimaatimpact is vooral ook te danken aan de gunstige eigenschappen van hout als bouwmateriaal.
Elke 13 minuten een nieuwe houten flatgebouw

Het Olympische dorp en een nieuw zwemcentrum dat daar op minder dan twee kilometer vandaan komt te liggen, worden bijna volledig gebouwd met hout en andere biologische materialen. In de bouwwereld doet de kracht van hout niet onder voor die van staal of beton. Omdat hout relatief weinig weegt, kan het zijn eigen gewicht beter dragen. Dit maakt het mogelijk om grotere ruimtes te bouwen of met minder steunbalken te werken.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 24-5-2022

Assetklasse

Elektrische wagens spelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering, maar ze hebben veel zeldzame metalen nodig. Een oplossing voor dat probleem kan op de bodem van de oceaan liggen.

wee jaar. Zo lang heeft het geduurd voordat het aantal elektrische wagens op de wereld verdubbelde tot 7 miljoen. Met het huidige beleid zouden er volgens het Internationaal Energieagentschap tegen 2030 minstens 140 miljoen kunnen zijn. Of zelfs 230 miljoen als overheden aan duurzame ontwikkeling zouden doen.1

Op het eerste gezicht is dat goed nieuws voor het milieu. Maar het brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is of de gebruikte elektriciteit afkomstig is uit duurzame bronnen. Een andere uitdaging is de enorme hoeveelheid metalen die nodig is om batterijen voor elektrische voertuigen te maken.

"We weten allemaal dat we het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen stoppen door de groene, schone transitie te maken – batterijen bouwen, met elektrische voertuigen rijden. Maar natuurlijk heeft het produceren van metalen die nodig zijn om deze batterijen te bouwen nog niet dezelfde aandacht gekregen," vertelt Gerard Barron, CEO en voorzitter van de Metals Company, aan de Found In Conversation-podcast.

"Als je alle voertuigen op de weg die we willen elektrificeren bij elkaar optelt, als je alle elektriciteitscentrales optelt die moeten worden omgeschakeld op duurzame energie, en de batterijen die nodig zijn om de energie op te slaan voor als er geen wind is en alle huizen die moeten worden verbouwd, dan hebben we miljarden tonnen metalen nodig om dat mogelijk te maken."

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 12-5-2022

Assetklasse

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de wereld misschien verder gaan dan het bereiken van net zero en beginnen met actief koolstof uit de atmosfeer te verwijderen.

Maar liefst 140 landen en honderden bedrijven over de hele wereld doen mee aan de race om een netto-nuluitstoot te bereiken, de opwarming van de aarde te stoppen en een klimaatcrisis te voorkomen.
Het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 °C tegen 2100, de hoeksteen van het Parijse klimaatakkoord dat zes jaar geleden werd ondertekend, blijft echter een verre hoop.
De huidige prognoses, op basis van het beleid dat al bestaat, tonen aan dat de wereld 2,7 °C warmer zal zijn dan vandaag.1
En zelfs in het beste scenario, dat rekening houdt met alle netto-nulbeloften en -engagementen, zal de gemiddelde temperatuur met 1,8 °C stijgen.
Het probleem met de netto-nulbeloften is dat niet elke industrie in dit tempo koolstofvrij kan worden.
'Netto nul' wordt bereikt wanneer broeikasgassen die in de lucht worden gepompt, worden gecompenseerd door dezelfde hoeveelheid koolstof op een andere manier uit de atmosfeer te verwijderen.
Om dat doel tegen het midden van deze eeuw te bereiken, moet elke sector van de economie zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Maar voor sectoren als landbouw, luchtvaart, scheepvaart en cementproductie is dat onrealistisch. Hun uitstoot zal waarschijnlijk nog decennialang hoog blijven. Hetzelfde geldt voor grote delen van de ontwikkelingslanden. China en India zullen ook niet voor respectievelijk 2060 en 2070 netto nul bereiken met hun huidige doelstellingen.
Hier kunnen negatieve emissietechnologieën (NET's), of methoden om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen, een echt verschil maken.
Volgens leden van de Advisory Board van de Timber and Global Environmental Opportunities-strategieën van Pictet AM zien wetenschappers en overheden NET's steeds vaker als essentieel om nettonuldoelstellingen te bereiken.

Lees meer op onze website.
Publicatiedatum 6-5-2022

Assetklasse

Zal artificiële intelligentie de mensheid overheersen en bedreigen of kunnen we leren om met deze ongelooflijke technologie te leven? Twee experts op het gebied van AI geven hun mening.
Artificiële intelligentie (AI) is misschien wel de belangrijkste technologie die mensen ooit zullen ontwikkelen. De impact ervan is al voelbaar in de wereld van retail, gezondheidszorg, transport, cyberbeveiliging, reclame en in vele andere sectoren – en dit zal alleen maar toenemen in de loop van de 21e eeuw. Er wordt nu volop gedebatteerd of AI bedoeld is om de kwaliteit van ons leven te verbeteren, of dat het uiteindelijk een existentiële bedreiging vormt voor de mensheid.

Stuart Russell, professor computerwetenschappen aan de universiteit van Californië, Berkeley, is van mening dat we gelukkig kunnen samenleven met steeds meer machines, zolang we onze relatie herbekijken – een idee dat hij verkent in zijn boek 'Human Compatible: AI and the Problem of Control'.

"Onze intelligentie geeft ons macht over de hele wereld, macht over alle andere soorten op de planeet. En we zijn erin geslaagd om er al miljoenen uit te roeien", vertelt hij in de Found In Conversation-podcast.

Ga naar onze website om het artikel te lezen.
Publicatiedatum 7-4-2022

Assetklasse

Het ontbreken van een oplossing voor de Russische invasie van Oekraïne, de stijgende obligatierendementen en de nieuwe Covid-19-onzekerheid in China vragen om voorzichtigheid.

Asset-allocatie: geen lentedooi
Nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de tweede maand ingaat, nemen de verwachtingen voor een nog tragere economische groei en hogere inflatie toe. Gezien het zwakkere consumentenvertrouwen en de aanhoudende volatiliteit van de energieprijzen zal de wereldeconomie waarschijnlijk niet zo sterk groeien als aanvankelijk gehoopt. Hoewel veel economieën nog steeds boven de trend zullen groeien, denken we dat de risico's voor de bedrijfswinsten overwegend neerwaarts zijn.

Tegen deze achtergrond verlagen wij onze positie in Amerikaanse aandelen tot negatief. Als groeigerichte markt met de meest onaantrekkelijke waardering ter wereld zullen Amerikaanse aandelen het volgens ons zwaar te verduren krijgen, met sectoren die gevoelig zijn voor rentes en economische cycli, vooral onder druk.

Toch denken we niet dat een absoluut negatieve houding ten aanzien van aandelen gerechtvaardigd is. Het moreel van de beleggers veert op van een zeer lage niveau, wat de verslechterende fundamentals althans op korte termijn compenseert. We blijven dan ook neutraal voor aandelen en obligaties.

Lees op onze website het hele artikel
Publicatiedatum 3-3-2022

Assetklasse

De metaverse biedt een nieuwe wereld van beleggingskansen op het gebied van sociale media, e-commerce, leren op afstand en werken.

Zin om op een zwoele zomerdag met een oude vriend aan de oevers van de Seine te gaan lopen? Misschien is het winter en wonen jullie allebei niet in Parijs, maar dat hoeft je niet tegen te houden. Welkom in de wereld van de metaverse – het nieuwe fenomeen in de digitale wereld. De metaverse is waar de fysieke en digitale wereld samenkomen in virtuele en augmented reality (VR en AR). Het is een plek die een gevoel van nabijheid en onderdompeling biedt – een gedeelde virtuele omgeving die volgens ons in de volgende vijf tot tien jaar de opvolger van Internet 3.0 zal worden.

Terwijl het afgelopen decennium volledig in het teken stond van digitalisering, zou het volgende wel eens rond de metaverse kunnen draaien. Het concept wint bijzonder sterk aan populariteit bij GenZ– de generatie die tussen eind jaren 90 en begin 2010 werd geboren en nu een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Echte digital natives zijn al vertrouwd met virtuele omgevingen via digitale streaming en social media-platforms zoals Instagram en Snapchat, maar ook via videogames zoals Fortnite en Roblox, waar ze eigen avatars kunnen bedenken en creëren.

Volgens onderzoek van Bloomberg zou de wereldwijde metaversemarkt tegen midden de jaren 2020 kunnen groeien tot ongeveer 800 miljard dollar (Afb. 1). Dat is een grote kans voor de digitale industrie – en voor wie daarin belegt. Zo groot eigenlijk dat het moederbedrijf van Facebook zijn naam heeft veranderd in Meta. De visie van het bedrijf op de metaverse van de toekomst omvat digitale avatars, VR-brillen en onderdompelende ervaringen via sociale netwerken, gaming en fitness, met extra monetisatiemogelijkheden via e-commerce.

Lees op onze website meer.
Publicatiedatum 10-2-2022

Assetklasse

De vooruitzichten voor aandelen zijn bemoedigend in de nasleep van een sterke sell-off, aangezien de groei van de wereldeconomie zal versnellen onder leiding van China.

Asset-allocatie: gepositioneerd voor een herstel van de aandelen

Het nieuwe jaar is somber begonnen. De economische groei is tegengevallen, de Covid-19-besmettingen zijn fors toegenomen en aandelen en obligaties worden heftig verkocht. Maar we denken dat de wereldeconomie en de aandelenmarkten het ergste hebben doorstaan – althans op korte termijn.

Na de moeilijkheden in januari kunnen de wereldwijde aandelen volgens ons tegen het einde van het jaar ongeveer 15 procent opbrengen, grotendeels dankzij een stijging van de bedrijfswinsten met 13 procent en een gestage stroom van dividenden. De wereldwijde obligaties lijken ondertussen kapitaalverliezen te zullen opleveren.

Inspelend op de aantrekkelijke waarderingen hebben we ervoor gekozen om aandelen op te waarderen naar overwogen. Dat is een tactische zet, afhankelijk van de snelheid van de monetaire verstrakking in de VS en een succesvolle oplossing van de crisis in Oekraïne. Gelukkig blijft onze risicoappetijtindicator voor meerdere activa – die meet in welke mate de markt de historische volatiliteit heeft beloond of afgestraft – positief, in tegenstelling tot eerdere marktcorrecties.

Lees de hele barometer op onze website
Publicatiedatum 4-2-2022

Assetklasse

Zeven megatrend-thema's om in het oog te houden
BELANGRIJKSTE MEGATREND-THEMA'S VOOR 2022
Ontdek de belangrijkste thema's op het gebied van wetenschap, technologie en duurzaamheid die onze toekomst het komende jaar - en daarna - mee vorm helpen geven.

1. Focus op voedselzekerheid

De recente verstoringen van de toeleveringsketen - en de daaruit voortvloeiende lege schappen in de supermarkten - hebben de voedselzekerheid in de schijnwerpers gezet. Geavanceerde landbouwtechnologie en verbeterde logistiek zijn essentieel om de steeds groeiende wereldbevolking met succes te voeden in een context van klimaatverandering.

Om te beginnen moet er meer voedsel lokaal worden geproduceerd, wat meerdere voordelen heeft: een betrouwbaarder aanbod, minder afval, een kleinere koolstofvoetafdruk en een betere traceerbaarheid. Het vermindert ook de druk op krimpende hulpbronnen, zoals zoetwatervoorraden en landbouwgrond. Verticale binnenboerderijen vormen een belangrijke groeisector en bieden het vooruitzicht van lokaal kwaliteitsvoedsel in gebieden met weinig ruimte of moeilijke klimatologische omstandigheden. Het bedrijf Kalera, dat actief is in de verticale landbouw, zal dit jaar bijvoorbeeld een nieuwe megaboerderij lanceren in Singapore, met als doel zo'n 500.000 kg bladgroenten per jaar te telen als onderdeel van de plannen van het eilandland om tegen 2030 in 30% van zijn voedingsbehoeften te voorzien (tegenover 10% nu).

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 27-1-2022

Assetklasse

Er wordt gezegd dat het bouwen aan een duurzame economie een technologisch probleem is. Dat is het niet. De wereld beschikt over voldoende broeikasgasreducerende technologieën, zoals hernieuwbare brandstoffen, koolstofafvang en energieopslag. Wat er ontbreekt, is kapitaal. Volgens het Internationaal Energieagentschap zullen alleen al de investeringen in schone energie tegen het einde van dit decennium moeten stijgen tot 4 biljoen dollar per jaar om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Dat bedrag kan in werkelijkheid alleen van de financiële markten komen. Vooral van obligatiebeleggers.
Gelukkig zijn er tekenen dat de vastrentende markt het aankan. Effecten die rekening houden met milieu, maatschappij en governance (ESG) zitten in de lift.

Groene vastrentende effecten met specifieke vereisten voor het gebruik van de opbrengst, duurzaamheidsobligaties waarvan de coupons gekoppeld zijn aan de milieuprestaties van de emittent en sociale obligaties die onderwijsprogramma's financieren, zijn slechts enkele voorbeelden van de innovatieve structuren die ernaar streven mainstream beleggingen te worden. De beleggers reageerden tot nu toe enthousiast. In 2021 werd meer dan 1,1 biljoen dollar aan nieuwe duurzame obligaties met succes geplaatst, waardoor de ESG-obligatiemarkt ruim boven de 2 biljoen dollar uitkwam. Onderzoek uitgevoerd voor Pictet door het Institute of International Finance toont aan dat de uitgifte tegen 2025 jaarlijks 4,5 biljoen dollar per jaar zou kunnen bedragen.

Hoewel het grootste deel van dat kapitaal in de ontwikkelde wereld zal worden opgehaald, zou ook een redelijk bedrag in de vorm van ESG-obligaties van opkomende markten moeten komen. Voor opkomende economieën is private financiering van cruciaal belang om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties tegen 2030 te halen.

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 21-1-2022

Assetklasse

ESG en EMD - een langetermijnvisie
Beleggers met allocaties naar obligaties uit opkomende markten moeten nu begrijpen wat de werkelijke impact is op opkomende economieën van langetermijnfactoren zoals de klimaatverandering en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Groene interesse
Overheden over de hele wereld haasten zich om de historisch lage financieringskosten te behouden door steeds langer lopende obligaties uit te geven – in de afgelopen jaren zijn Mexico en Argentinië er zelfs in geslaagd om obligaties met een looptijd van 100 jaar te verkopen. Dat brengt verschillende nieuwe uitdagingen met zich mee voor beleggers in vastrentende waarden. Vooral beleggers die in het bezit zijn van obligaties uit opkomende markten.

Obligatiehouders moeten niet alleen de gebruikelijke factoren op korte termijn afwegen, zoals politieke, economische en grondstoffencycli, maar moeten nu ook rekening houden met de impact van langetermijntrends zoals klimaatverandering en sociale ontwikkeling bij het kopen van staatsobligaties over dergelijke lange perioden. Beide kunnen de kredietwaardigheid grondig beïnvloeden.

Dit heeft geleid tot nieuwe manieren van denken over beleggen. Economische en financiële vooruitzichten moeten worden herzien met het oog op de klimaatdynamiek. Ondertussen zijn gemodelleerde gevolgen van klimaatverandering zelf onderhevig aan verwachtingen over toekomstige technologische veranderingen en de ontwikkeling van het politieke denken in deze landen. Er is alleen maar steeds meer beweging naarmate beleggers beseffen dat ze ook een rol te spelen hebben bij het vormgeven van het beleid van regeringen om hun economieën duurzaam en koolstofarm te maken.

Het probleem is complex. Maar niet onoverkomelijk.

Lees het hele artikel op onze website
Publicatiedatum 5-2-2021

Assetklasse

Vijf redenen waarom volgens ons het groeiverschil tussen het bbp van de opkomende markten en de ontwikkelde markten in 2021 zou moeten toenemen.

Toenemend groeiverschil
Na een krimp in 2020 - zij het veel minder dan in de ontwikkelde markten – verwachten we dat de reële bbp-groei in de opkomende markten sterk zal stijgen in 2021, waardoor de kloof met de ontwikkelde markten nog groter wordt. De groei zal gestuurd worden door de regio Azië ex Japan (8,5 procent), gevolgd door de EMEA-regio (4,5 procent) en Latijns-Amerika (+ 3,6 procent).

Lees meer op onze website.
Publicatiedatum 25-1-2021

Assetklasse

Klimaatbewuste Verenigde Staten luiden een nieuw tijdperk in voor schone energie
Het gedurfde milieuplan van Biden zal de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering nieuw leven inblazen en de schone energiesector een boost geven.

Door de verkiezing van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president speelt de grootste economie ter wereld opnieuw een centrale rol bij internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken.

Het milieuplan van de Democraten is zeer gedurfd. De belofte om binnen een dag na de inauguratie opnieuw toe te treden tot het klimaatakkoord van Parijs en om twee duizend miljard US dollar te spenderen aan nieuwe groene investeringen zijn de pijlers van een grootschalige strategie om de VS CO2-neutraal te maken tegen 2050.

Het is een koerswijziging die plaatsvindt op een kritiek moment voor de wereldwijde klimaatdiplomatie.

Alleen al in de afgelopen maanden hebben China, Japan en Korea hun eigen ambitieuze netto-nuldoelstellingen voor de CO2-uitstoot aangekondigd, en de EU voorziet zeven duizend miljard euro om haar economie koolstofarm te maken.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 14-1-2021

Assetklasse

Barometer: Een herstel waarin we kunnen geloven

Nu de uitrol van Covid-19-vaccins onverminderd doorgaat, zullen de aandelenmarkten in 2021 wellicht een sterke steun genieten.

Asset-allocatie: aandelen zijn klaar voor een rally
De Covid-19-vaccins stellen ons in staat om voorbij de pandemie te kijken en ons te richten op de versterking van de economie, die verder ondersteund wordt door aanzienlijke stromen van fiscale noodmaatregelen.

Deze gunstige macro-economische context is een opsteker voor de bedrijfswinsten en zou een daling van de koers-winstverhoudingen van aandelen als gevolg van een terugschroeving van de monetaire stimulansen moeten compenseren.

Tegelijkertijd is het risico op een beleidsfout of een nieuwe forse stijging van de obligatierendementen, zoals in 2013 toen de Amerikaanse Federal Reserve besloot om haar activa-aankopen af te bouwen, laag in de komende zes maanden. Hoewel zowel de waardering van aandelen als het beleggerssentiment ongewoon hoog zijn, lijken de vooruitzichten op een correctie op korte termijn beperkt. Daarom hebben we besloten om onze positie in aandelen te upgraden van neutraal naar overwogen en onze positie in cash terug te brengen naar onderwogen.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 7-1-2021

Assetklasse

Een gelukkig leven als beleggingsfocus

Ontspanning, educatie en verzorging spelen een grote rol in een gelukkig leven. Ze vormen ook kansrijke beleggingsgebieden, waar de nieuwe beleggingsstrategie Human op inspeelt.

Wat heb je allemaal echt nodig in je leven? Het antwoord op die vraag heeft in 2020 voor veel mensen een andere lading gekregen. Op het moment dat het Covid-19-virus zich in het voorjaar snel verspreidde, ging de focus vooral uit naar eerste levensbehoeftes. Denk maar aan de beelden van lege schappen levensmiddelen en toiletpapier in de supermarkten. Een goed gevulde voorraadkast is een voorwaarde, maar geen garantie voor een aangenaam leven.

Lees meer op onze website.
Publicatiedatum 16-12-2020

Assetklasse

Beter voor u, beter voor de planeet - voeding na Covid-19
Covid-19 heeft de aanvoerketens in de voedingssector verstoord en zal de eetgewoonten van consumenten voorgoed veranderen.
Een hele dag in de frisse lucht en de zon doorbrengen, de vrijheid hebben om rond te lopen op een buitenterrein van zo'n 108 m² en genieten van heerlijke wilde bloemen in open weiden die niet worden aangetast door pesticiden of herbiciden.

Dat is de ontspannende dagelijkse routine waarvan de “girls” – of hens – van het in Texas gevestigde voedingsbedrijf Vital Farms genieten in ruil voor de productie van hun zeer gewaardeerde eieren.

Het is een beeld dat je op een kleine biologische boerderij zou verwachten, het soort boerderij dat wordt geleid door een familie die zich inzet voor ethische productie. Vital Farms begon ook op die manier. Maar het bedrijf werd alsmaar groter.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 25-11-2020

Assetklasse

Klimaatbewuste Verenigde Staten luiden een nieuw tijdperk in voor schone energie

Het gedurfde milieuplan van Biden zal de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering nieuw leven inblazen en de schone energiesector een boost geven.

Door de verkiezing van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president speelt de grootste economie ter wereld opnieuw een centrale rol bij internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken.

Het milieuplan van de Democraten is zeer gedurfd. De belofte om binnen een dag na de inauguratie opnieuw toe te treden tot het klimaatakkoord van Parijs en om twee duizend miljard US dollar te spenderen aan nieuwe groene investeringen zijn de pijlers van een grootschalige strategie om de VS CO2-neutraal te maken tegen 2050.

Het is een koerswijziging die plaatsvindt op een kritiek moment voor de wereldwijde klimaatdiplomatie.

Lees op onze website het hele artikel
Publicatiedatum 7-10-2020

Assetklasse

Barometer: Positieve signalen maar ook waarschuwingen
Het herstel van de wereldeconomie van de gevolgen van de pandemie zet zich voort, maar beleggers worden de komende maanden geconfronteerd met een aantal risico's

Asset-allocatie: voorzichtig optimisme
De wereldeconomie lijkt op weg naar een V-vormig herstel na de door Covid-19 veroorzaakte recessie.

De economische activiteit trekt aan in de VS en Europa, maar het snelst in China, waar onze realtime indicatoren aantonen dat de output weer op het niveau van voor de pandemie ligt.1

Tegelijkertijd blijft de monetaire stimulans van de centrale banken, hoewel die wellicht afneemt, volstaan om de vraag voorlopig te ondersteunen.

Dat wil niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is.

Beleggers hebben de komende maanden geen gebrek aan risico's - een heropleving van Covid-19-gevallen, de vrees voor nieuwe lockdowns in Europa en een mogelijke betwisting van de Amerikaanse presidentsverkiezing volgende maand.

Daarmee rekening houdend blijven wij neutraal ten aanzien van aandelen en obligaties. Binnen aandelen houden we van aandelen uit opkomende markten en de eurozone, maar door de onzekerheid over Covid-19 en de Amerikaanse verkiezingen hebben we geprobeerd ons wat veilig te stellen door een overwogen positie te behouden in de veilige havens de Zwitserse frank en goud.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 15-9-2020

Assetklasse

Wat gaat er schuil achter de opmars van duurzaam beleggen?

De groei van duurzaam beleggen wordt aangewakkerd door een verschuiving in de publieke opinie, overheidsmaatregelen en technologische vooruitgang.

Duurzaam beleggen is binnen enkele jaren uitgegroeid van nichemarkt tot een van de belangrijkste stromingen in de financiële wereld. Achter die omslag gaan drie verschillende factoren schuil. In de eerste plaats is de houding van de samenleving veranderd, aangezien de gevolgen van onder meer klimaatverandering zich steeds duidelijker aftekenen.

De hittegolf van augustus was de vijfde binnen drie jaar. In het verleden zat er regelmatig twintig of dertig jaar tussen twee hittegolven. Nieuw onderzoek maakt bovendien steeds beter zichtbaar wat de nadelige effecten zijn van allerlei schadelijke processen. In 2015 kostte milieuvervuiling bijvoorbeeld negen miljoen mensen het leven – drie keer meer dan aids, tuberculose en malaria samen.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 9-9-2020

Assetklasse

Het economisch herstel lijkt te versnellen. Dat betekent dat de aandelen van opkomende markten, en sommige cyclische sectoren, er aantrekkelijker uitzien.

Asset-allocatie: herstellende economie, maar de virusdreiging blijft

Het lijkt steeds meer op een V-vormig economisch herstel. In sommige regio's is het herstel inderdaad iets minder robuust geweest. Maar in andere regio's, met name in China, zijn de economische omstandigheden grotendeels terug op het niveau van vóór de coronacrisis – in juli stegen de industriële winsten met 20 procent op jaarbasis. Intussen is de Amerikaanse Federal Reserve, na een herziening van haar aanpak van het monetaire beleid, formeel een veel gematigdere instelling in de marge geworden, hoewel ze niet de radicale herziening heeft ondergaan die door sommigen op de markt werd verwacht.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 26-8-2020

Assetklasse

De wereldwijde gezondheidscrisis heeft geleid tot een drastische afname van de ecologische voetafdruk van de mensheid. Hoe kan de wereld dit duurzame traject voortzetten?

Earth Overshoot Day viel dit jaar op 22 augustus, het punt op de kalender waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen van de planeet voor één jaar heeft opgebruikt.

Voor de rest van 2020 zal de mensheid een milieuschuld oplopen door meer te verbruiken dan de aarde in een periode van 12 maanden op natuurlijke wijze kan aanvullen. Bovendien zullen we interen op de hulpbronnen die beschikbaar zijn voor toekomstige generaties.

Lees op onze website meer.
Publicatiedatum 18-8-2020

Assetklasse

Barometer: Corona conundrum

De markten hebben zich sterk gehouden dankzij voortdurende stimuleringsmaatregelen, maar Covid-19 moet nog worden verslagen. De vrees voor een tweede golf en de toenemende politieke risico's pleiten voor voorzichtigheid van de beleggers.

Asset-allocatie: een goede balans
Ongekende tijden vragen om ongekende maatregelen. Dit jaar hebben regeringen en centrale banken hun best gedaan om de wereldeconomie uit een door een pandemie veroorzaakte inzinking te halen, met recordvolumes aan stimuleringsmaatregelen. Het is echter te vroeg om de champagne open te trekken – het aantal gevallen van coronavirus over de hele wereld stijgt nog steeds, en de bedrijfswinsten zitten in een vrije val. Alles in aanmerking genomen, geloven wij niet dat de markten de komende maanden nog veel verder kunnen aantrekken. Daarom houden we onze asset-allocatie op neutraal over aandelen, obligaties en cash.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 14-7-2020

Assetklasse

Barometer: Liquiditeit vs. het virus
Na de eerste schok van de Covid-19-crisis hebben de markten enorm veel stimulansen gekregen. De vraag voor beleggers is nu of die steun een scherpe daling van de bedrijfswinsten kan blijven compenseren.

Asset-allocatie: risico’s afwegen
Er zijn bij beleggingen weinig zekerheden. Neem nu Covid-19. Net op het moment dat in veel delen van de wereld de coronaviruspandemie onder controle leek, hebben de VS, Zuid-Korea en Peking opnieuw een lockdown ingesteld om een golf van nieuwe gevallen in te dammen. Een duidelijke herinnering dat virusinfecties – zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft – tot vijf jaar lang kunnen komen en gaan.

Toch zijn er een aantal zaken waar beleggers in 2020 zeker van kunnen zijn. De bedrijfswinsten zullen snel dalen en de centrale banken zullen de economie ondersteunen. Het is zaak om te bepalen wat een grotere invloed zal hebben op de financiële markten.

Lees meer op onze website
Publicatiedatum 11-6-2020

Assetklasse

Familiebedrijven kunnen een aantrekkelijk beleggingsperspectief bieden voor beleggers, maar om die kansen te benutten is een actieve aanpak nodig. Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de wereldwijde economie. Ze zijn goed voor 50 tot 70 procent van het bruto binnenlands product van landen en stellen de meeste van hun werknemers tewerk. Maar er is een wijdverbreid misverstand dat deze bedrijven slechts kleine, lokale bedrijven zijn en dus grotendeels ontoegankelijk zijn voor beleggers. Niets is minder waar. Lees meer op onze website.
Publicatiedatum 3-6-2020

Assetklasse

Op de markt voor short term high yield-obligaties tekent zich na de felle correctie in de eerste drie weken van maart een duidelijk herstel af. Andrew Wilmont – hoofd van High Yield bij Pictet– legt uit waarom een goede positionering in de huidige fase de sleutel is voor succes.
Publicatiedatum 18-5-2020

Assetklasse

Aandelen uit opkomende landen hebben al jarenlang een vaste plaats in bijna elke beleggingsportefeuille. Dat geldt straks ook voor bedrijfsobligaties uit deze groeimarkten. Als beleggingscategorie is Emerging Markets Corporate Bonds (EMC) zelfs al groter dan de Amerikaanse high yield-markt of de Europese markt voor investment grade-obligaties. Bovendien wijkt het risico-rendementsprofiel van EMC af van vergelijkbare onderdelen van de obligatiemarkt.
Publicatiedatum 8-5-2020

Assetklasse

Megatrends staan centraal binnen de themafondsen van Pictet. Op welke megatrends is de impact van de corona-uitbraak het grootst?
Van der Geer: “In de eerste plaats is dat Focus on Health. Op korte termijn worden enorm veel middelen geïnvesteerd in het vinden van corona-vaccins en medicijnen om de ziekte te genezen. Bovendien komt de vraag nu boven drijven of we de laatste jaren niet te veel hebben bezuinigd op de gezondheidszorg. Toekomstige groeikansen liggen voornamelijk op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg, zoals e-health en telemedicine. Lees op onze website andere voorbeelden van megatrends waarop het coronavirus veel impact heeft.
Publicatiedatum 8-5-2020

Assetklasse

De wereld ziet er compleet anders uit door de corona-uitbraak. Welke veranderingen zetten ook door als de uitbraak onder controle is en welke verdwijnen dan naar de achtergrond? Bij het beantwoorden van die vraag, hebben themabeleggers een streepje voor. Lees meer op onze website
Publicatiedatum 10-2-2020

Assetklasse

De gevolgen van het coronavirus kunnen schadelijk zijn voor de mondiale economie. Pictet AM raadt beleggers daarom een meer defensieve houding aan en verhoogt de blootstelling aan obligaties van onderwogen naar neutraal.

Desalniettemin geeft het conjuctuurmodel van Pictet AM een evenwichtig beeld van de economie. Met name de VS staat er goed voor. Europese aandelen zijn echter aantrekkelijker dan de Amerikaanse, die Pictet AM te duur vindt. Ook goud, waarin Pictet AM een overwogen positie aanhoudt, wordt na de recente rally te duur.

De vermogensbeheerder behoudt de licht overwogen positie in Amerikaans schuldpapier, daar dit een extra bescherming biedt tegen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Pictet AM ontwijkt bedrijfsobligaties uit ontwikkelende markten, omdat deze categorie na goede prestaties vorig jaar het nu moeilijk gaat krijgen. De Amerikaanse rentecurve suggereert dat het wanbetalingspercentage in de riskantere delen van de markt voor bedrijfsobligaties de komende vijf jaar waarschijnlijk zal verdubbelen tot bijna 6 procent.
Publicatiedatum 22-1-2020

Assetklasse

Europees vastgoed blijft de komende tijd aantrekkelijk voor beleggers met langetermijndoelstelling, zoals pensioenfondsen.

Door de vergrijzing neemt de vraag naar woningen voor ouderen sterkt toe. In de EU is 1 op de 5 personen ouder dan 65 jaar. Tien jaar geleden was dit nog 1 op 6. Geschat wordt dat dit in het jaar 2100 bijna 1 op 3 personen ouder dan 65 jaar is .

Voor het eerst in de database van de EU is de vraag naar éénpersoonswoningen de vraag naar tweepersoonswoningen voorbijgegaan. Dat komt onder andere door de sterke prijsstijging maar ook doordat het voor een groter wordende groep niet langer gewenst of realistisch is om een ruime woning te bezitten.

Daarnaast zal dit jaar de huur van kantoren in verschillende grote Zuid-Europese steden stijgen. Lees op onze website meer.
Publicatiedatum 27-11-2019

Assetklasse

Tot 30 procent van alle zoogdieren vogels en amfibieën wordt deze eeuw met uitsterving bedreigd. Een verlies aan biodiversiteit maakt de aarde kwetsbaarder. Hoe stel je grenzen aan de hoeveelheid biodiversiteit die minimaal is vereist voor een gezonde toekomst van onze planeet?

Zo’n 250 miljoen jaar geleden stierf ongeveer 96 procent van de dieren- en plantensoorten in wat wordt beschouwd als de grootste van de vijf gebeurtenissen die op aarde een massale uitsterving tot gevolg hadden. Deze catastrofe, die bekend staat als de Grote Sterfte, werd veroorzaakt door een serie natuurrampen, met onder andere enorme vulkaanuitbarstingen in Siberië, waardoor miljarden tonnen koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkwamen en de temperatuur wereldwijd met 10 graden Celsius steeg.

Lees op onze website meer
Publicatiedatum 20-11-2019

Assetklasse

Zoetwater is onmisbaar voor het leven op aarde. Toch springen we er behoorlijk onzorgvuldig mee om. Waar ligt de grens van het waterverbruik en wat gebeurt er als we daar overheen gaan?

Water bedekt ongeveer 70 procent van onze planeet. Het overgrote deel van deze reserves is echter te zout voor consumptie en veel andere doelen. Slechts 3 procent van al het water ter wereld is zoetwater en daarvan zit tweederde opgesloten in de poolkappen. Het is dan ook van groot belang om daar zorgvuldig mee om te springen. “Water is essentieel om de veerkracht van de sociaal-ecologische systemen waarvan wij afhankelijk zijn te behouden en versterken,” zegt Johan Rockström, medeauteur van het boek Water resilience for human prosperity.

Lees op onze website meer
Publicatiedatum 14-11-2019

Assetklasse

Het milieu van onze planeet is tienduizend jaar stabiel geweest. Die stabiliteit kan in gevaar komen als planetaire grenzen worden overschreden.

Er zitten grenzen aan de groei, grenzen om te voorkomen dat de aarde ten onder gaat aan ecologische veranderingen. Prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre hebben grenzen bepaald tot hoever de mensheid kan gaan voordat er rampzalige gevolgen kunnen ontstaan. Zijn visie verklaard.

Het milieu van onze planeet is de afgelopen tienduizend jaar – de holoceenperiode – stabiel geweest, ondanks de vele aanzienlijke milieuveranderingen. Deze stabiliteit kan in gevaar komen, volgens prof. dr. Johan Rockström van het gerenommeerde Stockholm Resilience Centre. Hij is expert op het gebied van duurzaamheid en leidde het team dat het wereldwijd geroemde raamwerk planetary boundaries – planetaire grenzen – ontwikkelde.

Lees op onze website meer over de visie van prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre.

Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Wij committeren onze capaciteiten op drie terreinen: Wij committeren onze capaciteiten op drie terreinen: 

1. Thematische Aandelen, waar wij een bewezen staat van dienst hebben in de ontwikkeling van innovatieve strategieën. Het gaat hierbij om beleggingsstrategieën die trends op lange termijn benutten of profiteren van structurele veranderingen over sectoren en regio's heen en vooruitzicht bieden op stabiele rendementen en gespreide risico's.

2. Groter-Europa, waar wij naar onze mening een natuurlijk concurrentievoordeel hebben. Europa is de thuisbasis van vele ondernemingen van wereldklasse en relevant voor zowel onze aandelen- als obligatie strategieën.

3. De Opkomende Wereld, waarin wij pioniers zijn voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. Met groeiende economieën, en positieve demografische en financiële ontwikkelingen staan veel opkomende markten op het punt om ontwikkelde landen in te halen.

Over deze drie strategische assen implementeren wij drie beleggingsstijlen: actief long-only, absoluut rendement en kwantitatieve oplossingen.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

Aandelen actief: ontwikkelde markten, opkomende markten, small-caps, thematische aandelen, hoog-dividend, Duurzaam/Sustainable.

Vastrentend & geldmarkt: geldmarkt, wereldwijd en regionale obligaties, bedrijfsobligaties & high-yield, obligaties opkomende markten, absoluut-rendement, Duurzaam/Sustainable.

Multi-asset: Euro gemengd, Zwitserland gemengd, multi-asset.

Alternatief: multi-strategie, long/short aandelen & bedrijfsobligaties, grondstoffen

Fonds-van-fondsen: hedgefondsen, private-equity & vastgoed (door Pictet Alternative Advisors)

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Wij streven ernaar consistent waarde toe te voegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry en beschermen onze portfoliomanagers tegen afleiding van hun primaire taak: beleggen. Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

Het benutten van beleggingskansen door intelligente en efficiënte toepassing van fundamenteel en kwantitatief onderzoek. Ons onderzoek bestaat niet uit het simpelweg afvinken van een vragenlijst, maar staat centraal in het proces. Wat wij niet doen, is net zo belangrijk als wat wij wel doen. Wij geloven in de uitspraak "grote teams discussiëren, kleine teams beslissen", waarin een collegiale stijl beter is voor beleggingsresultaten op lange termijn dan een cultuur die de stermanager vooropstelt.

Marktvisie

De Pictet Asset Management Strategy Unit (PSU) is verantwoordelijk voor assetallocatie en richtlijnen voor aandelen, obligaties, cash en grondstoffen. Twee keer per jaar verschijnt de Secular Outlook met de langetermijnvisie. Op de kortere termijn stelt de PSU elke maand de beleidslijnen vast op basis van zijn analyse van:

• Conjunctuurcyclus: bedrijfseigen voorlopende indicatoren, inflatie

• Liquiditeit: monetair beleid, krediet-/geldvariabelen

• Waardering: aandelenrisicopremie, yield-gap, waardering t.o.v. historie

• Sentiment: Pictet-sentimentindex (beleggersenquêtes, tactische indicatoren)

Ambities en Waarden

Groei door partnerschap:

Stabiliteit: De bedrijfsstrategie binnen de Groep wordt bekrachtigd en uitgedragen door de vennoten.

Onafhankelijkheid: De onafhankelijkheid die onze eigendomsstructuur biedt, staat centraal in de groei van de Groep. Managementbesluiten worden snel genomen en zijn onafhankelijk van externe druk of de laatste modegrillen.

Zorgvuldige beleggingen: Wij streven ernaar consistent waarde toe te voegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry. Wij willen waarde toevoegen voor onze klanten door middel van superieure voor risico gecorrigeerde rendementen, op basis van onze eigen expertise en vergezeld van een eersteklas klantenservice.

Langetermijnperspectief: Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Afhankelijk van de beleggingsstrategie werken wij met een vaste vergoeding en/of een prestatievergoeding. De feitelijke vergoeding is afhankelijk van het beheerde vermogen, de complexiteit van het mandaat en speciale vereisten. In het geval van een fondsoplossing zijn verschillende aandelenklassen beschikbaar.

Disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Het is niet bedoeld voor verspreiding aan enige persoon of entiteit die een burger of inwoner is van een plaats, staat, land of ander rechtsgebied waarin een dergelijke verspreiding, publicatie of gebruik zou indruisen tegen de wet- of regelgeving.
Informatie gebruikt bij de samenstelling van dit document is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen uitspraak gedaan of garantie gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van deze bronnen. Elke opinie, raming of prognose kan op elk tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing worden veranderd. Beleggers dienen het prospectus of het offering memorandum te lezen voordat zij in door Pictet beheerde fondsen beleggen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de opbrengsten hiervan kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt.