Principal Global Investors (Europe) Limited Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Principal Global Investors (Europe) Limited

Principal Global Investors is de vermogensbeheertak van Principal Financial Group®, een FORTUNE 500-onderneming, opgericht in 1879. Principal Global Investors beheert beleggingen voor overheidsen bedrijfspensioenfondsen, investment banks, stichtingen en charitatieve fondsen, levensverzekeringsmaatschappijen, multi-manager platforms en sovereign wealth funds.


Principal Global Investors is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder die volgens een multi-boutique benadering één loket biedt voor diverse beleggingsboutiques van wereldklasse. Zo brengt de onderneming een brede beleggingsexpertise samen op het gebied van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, EMD hedge funds en stable value funds.


Europese beleggers hebben via Principal Global Investors (Europe) Limited toegang tot onze gespecialiseerde beleggingsboutiques. Deze boutiques bieden naast de mindset van een klein bedrijf de voordelen van een grote onderneming: een wereldwijd marktbereik, een efficiënte bedrijfsvoering, vermogensbeheerexpertise en een toonaangevend platform van beleggingsfondsen. Ons platform van meerdere boutiques biedt u toegang tot onafhankelijke beleggingsspecialisten en filosofieën waarmee maatwerkoplossingen samengesteld kunnen worden op basis van gesepareerde mandaten of onze in Ierland genoteerde UCITS-fondsen. Deze maatwerkoplossingen sluiten aan bij de almaar veranderende beleggingsbehoeften van onze klanten.


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

We beheren momenteel portefeuilles voor een breed scala aan professionele beleggers uit meer dan 70 landen in de wereld. Principal Global Investors heeft kantoren in Azië, Australië, Europa, Japan, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Principal Global Investors is een overtuigd voorstander van actief beheer via onze gevarieerde groep van beleggingsboutiques. Onze multi-boutique-benadering biedt u toegang tot vermogensbeheerders van wereldformaat — ieder met een eigen beleggingsspecialiteit en -filosofie. Principal Global Investors is een overtuigd voorstander van actief beheer via onze gevarieerde groep van beleggingsboutiques. Onze multi-boutique-benadering biedt u toegang tot vermogensbeheerders van wereldformaat — ieder met een eigen beleggingsspecialiteit en -filosofie. 

Ons netwerk van gespecialiseerde beleggingsboutiques omvat: Principal Global Equities, Principal Global Fixed Income, Principal Portfolio Strategies, Principal Real Estate Investors, Principal Real Estate Europe, Aligned Investors, Claritas, Columbus Circle Investors, Edge Asset Management, Finisterre Capital, Origin Asset Management, Post Advisory Group en Spectrum Asset Management.

De beleggingsspecialisten in deze boutiques opereren autonoom waardoor ze consistente, concurrerende en op de klant toegesneden beleggingsmogelijkheden kunnen bieden die in de huidige economische omgeving relevant zijn.

Marktvisie

Het herstel na de langdurende recente economische neergang is er bijna, wereldwijde economische data laten voorzichtige tekenen van stabilisatie zien. De aandelenmarkten hebben al op deze nieuwe trend geanticipeerd waarbij de belangrijkste indices recordhoogten hebben bereikt.Het herstel na de langdurende recente economische neergang is er bijna, wereldwijde economische data laten voorzichtige tekenen van stabilisatie zien. De aandelenmarkten hebben al op deze nieuwe trend geanticipeerd waarbij de belangrijkste indices recordhoogten hebben bereikt.

Deze positieve ontwikkelingen zullen naar verwachting doorgaan in 2020, maar het herstel zal waarschijnlijk niet zo sterk noch zo levendig zijn als de twee die volgden op de eerste twee mid-cyclus neergangen na de financiële crisis.

Met slechts een licht herstel gaande, blijft de inflatiedruk beperkt zodat centrale banken hun monetaire stimulans zullen blijven handhaven. Tegen die achtergrond blijft er een opwaartse impuls voor aandelen in 2020. Als dit echter de laatste fase is van de lange Amerikaanse expansie, zoals waarschijnlijk lijkt, kunnen financiële markten eind 2020 beginnen te anticiperen op economische problemen in 2021.

Ambities en Waarden

Principal Global Investors beschikt over een breed distributienetwerk dat direct toegang biedt tot de markten en tot de ondernemingen waarin wij beleggen.

De aard en omvang van onze klantenbasis vormt de beste weerspiegeling van onze expertise, ons wereldwijde marktbereik, de kwaliteit van onze research en van onze uiteindelijke beleggingsresultaten. Dat alles bieden wij u binnen één wereldwijd opererende vermogensbeheergroep.

De autonomie van onze beleggingsprofessionals wordt versterkt door het feit dat wij onderdeel uitmaken van een grotere, wereldwijd opererende organisatie. Onze specialisten kunnen optimaal gebruikmaken van ons wereldwijde marktbereik en profiteren van onze schaalgrootte en onze beproefde werkwijzen.

Naar onze overtuiging ontleent een goede belegger zijn succes aan goede ideeën en een gespecialiseerde mindset op basis van een mondiaal marktbereik.

Ons getalenteerde wereldwijd opererende team zet zich iedere dag in om u op de almaar veranderende markten van vandaag de dag bij te staan op basis van onze waardes – integriteit, commitment en expertise.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Wij bieden zowel vaste als performancegerelateerde fees aan.

Disclaimer

De informatie in dit document geldt per 30 september 2019 en is afkomstig uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Dit document bevat algemene informatie over beleggingsonderwerpen en dient niet als een uitvoerige toelichting op een specifiek onderwerp te worden gezien. Noch dient deze informatie als beleggingsadvies, opinie of aanbeveling te worden beschouwd.

Principal Global Investors (Europe) Limited geeft uitsluitend adviezen aan institutionele beleggers en kan beheerbevoegdheden delegeren aan gelieerde maatschappijen die geen vergunning van de Financial Conduct Authority (FCA) hebben ontvangen en niet onder het toezicht van deze Britse toezichthouder staan.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De vooruitzichten voor de financiële markten zijn gebaseerd op de actuele marktomstandigheden. We kunnen echter niet garanderen dat de voorziene gebeurtenissen ook daadwerkelijk plaatsvinden en dat prognoses uitkomen. De feitelijke omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen.