Russell Investments Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Russell Investments

Russell Investments is de standaard waar het gaat om manager selectie.


Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in het selecteren en combineren van de juiste managers voor het door haar klanten opgegeven doel. Russell Investments monitort ruim 13.500 strategieën van een grote variëteit aan managers die actief zijn in alle asset classes.
Russell Investments wordt geprezen over hoe ze de kwantitatieve, kwalitatieve en operationele analyses combineert tot een goed begrijpelijke manager ranking.


Deze dienstverlening wordt ingezet voor fiduciaire klanten, voor mandaten, voor beleggingsfondsen of als ‘white label’ dienstverlening voor partners.


Daarnaast is Russell Investments een top 3 speler in de wereld, gemeten naar volume, op het gebied van transitie management.
Omdat Russell Investments erop gericht is om de kosten voor haar klanten zo laag mogelijk te houden hebben we alle diensten rondom een multi-manager set-up professioneel en efficiënt ingeregeld, en bieden deze ook stand-alone aan in de markt. Denk aan het begeleiden van managers wisselingen, FX overlay diensten en brokerage.


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: portefeuille-implementatiediensten, waaronder transitiemanagement en currencymanagement

 

Russell Investments heeft een rijke historie op het gebied van manager-research en het vinden en selecteren van de beste managers over de gehele wereld. Russell’s research onderscheidt zich op vier kernpunten:


• hoge dekking van het universum van actief beheerde producten dankzij een omvangrijke wereldwijde manager-research database;


• beschikbaarheid van de onderliggende holdings voor elk product in de database;


• aantal en kwaliteit van onze beleggingsprofessionals;


• state-of-the-art portefeuilleanalyse-software.


Russell’s manager-researchproces is gebaseerd op face-to-face interviews met portefeuillemanagers die ondersteund worden door kwantitatieve analyses met als doel superieur beleggingstalent te vinden. Bij de beoordeling van beheerders maken wij zowel gebruik van fundamentele (organisatie, mensen en beleggingsprocessen) als van kwantitatieve (performance en portefeuilleprofielen) analyses. Deze analyses over een langere periode verschaffen ons een diepgaand inzicht in de organisatie en beleggingsstrategieën van vermogensbeheerders.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type

Per 30 oktober 2018
Klanten

Beleggingsovertuigingen

1. Een juiste governance-structuur vormt de basis voor een succesvol beleggingsbeleid

2. Het formuleren van de strategische asset allocatie is het belangrijkste onderdeel voor het behalen van de beleggingsdoelstellingen

3. Diversificatie is essentieel

4. De aanpak van Russell Investments geeft een hogere kans op outperformance met een lagere tracking error

5. Specialisten outperformen generalisten

6. Alleen met behulp van diepgaande manager research is het mogelijk managers te selecteren die in staat zijn om in de toekomst consistente outperformance te genereren

7. Goede ideeën kunnen alleen waarde toevoegen door middel van een goede implementatie

8. De meest optimale portefeuillestructuur wordt verkregen door het intelligent combineren van actieve en passieve strategieën

Marktvisie

Verschillende factoren hebben verhoogde volatiliteit veroorzaakt in 2018, zoals onzekerheid rondom monetair beleid, handelsoorlogen en politiek-economische onrust in Europa. Het einde van de huidige cyclus lijkt steeds dichterbij te komen. Als de huidige economische expansie van de V.S. doorzet tot aan tenminste juli 2019, zal het de langste expansie ooit gemeten worden. De uitdaging ligt in het profiteren van de groei aan het einde van de economische cyclus en tegelijkertijd voorbereidingen treffen voor de onvermijdelijke marktdaling. Bij Russell Investments betekent dit vertrouwen in een zeer gestructureerd en rigoureus investeringsproces om de intrinsieke waarde en potentiele risico’s van elke investering zo accuraat mogelijk te evalueren.

Ambities en Waarden

MISSION:

Improving people’s financial security

VALUES:

• We behave with non-negotiable integrity
• We have a genuine focus on our people, including families, community and personal goals
• We strive to exceed client expectations

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Russell Investments biedt een modulaire vergoedingsstructuur aan die gerelateerd is aan de diensten die afgenomen worden.

Disclaimer

Tenzij anders aangegeven, is Russell Investments de bron van alle gegevens. Alle informatie is naar ons beste weten actueel en accuraat op het tijdstip van publicatie (okt 2018). Meningen die in deze publicatie zijn weergegeven, zijn de mening van Russell Investments en geen feitelijkheden. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen. Potentiële beleggers worden geadviseerd hun beleggings- en fiscaal adviseur te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
Elke voorspelling, voorstelling of doelstelling is uitsluitend indicatief. De waarde van beleggingen en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen zowel dalen als stijgen en behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.