Schroders Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Schroders

Schroders is een vermogensbeheerder die institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars, lokale overheden, centrale overheden en liefdadigheidsinstellingen bedient. Daarnaast bedienen wij ook de particuliere beleggers via beleggingsfondsen. Ons expertisevlak is het bedenken, ontwikkelen en leveren van producten ten behoeve van het volledige scala aan vermogensbeheeractiviteiten. 
Daardoor kunnen wij tegemoetkomen aan de behoeften van deze zeer gevarieerde groep cliënten. Schroders profiteert al meer dan tweehonderd jaar van een stabiele eigendomsstructuur, en langetermijndenken vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop wij beleggen, de relaties met onze klanten opbouwen en onze activiteiten uitbreiden.


Schroders beschikt over een breed aanbod aan producten dat vrijwel alle beleggingscategorieën in de sectoren aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen in publieke en private markten bestrijkt. Daardoor zijn wij in staat producten aan te bieden die aansluiten op verschillende fasen van de economische en de marktcyclus.


Schroders heeft getalenteerde mensen in dienst, die werken vanuit 38 vestigingen in 27 landen verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, dicht bij de cliënten en de markten waarin zij beleggen. Schroders onderhoudt nauwe relaties met institutionele beleggers en de distributiepartners overal ter wereld, van lokale pensioenfondsen, banken en onafhankelijke financieel adviseurs tot internationale banken en verzekeringsmaatschappijen.

Beleggingsprofessionals
5.700
Vestigingslanden
27

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 20 305 28 40
Bezoekadres
Strawinskylaan 521 World Trade Center, Toren A, 5e verdieping
1077 XX, Amsterdam

Medewerkers


Contact
Sjoerd Hoogeveen
Sales Director Institutional

Client Director Institutional

Medewerker
Tania Jeronimo
Head of Marketing Benelux


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: Private assets waaronder direct lending, infrastructure debt, insurance-linked securities en private equity

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Bijzonderheden

Vermogen onder beheer voor klanten wereldwijd (eind juni 2022): €898.400 MLN

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Als actieve beheerder zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is concurrerende rendementen te genereren door middel van onafhankelijk fundamenteel onderzoek. Daarom hebben wij een omvangrijk team aandelen- en obligatie-analisten die ondernemingen vanuit allerlei invalshoeken onderzoeken, vooral om inzicht te verkrijgen in hun potentieel om op lange termijn waarde te creëren, hun winstvermogen en hun vermogen om hun schuldverplichtingen na te komen. Deze gespecialiseerde onderzoekers hanteren een op de lange termijn gerichte bottom-up visie, in de overtuiging dat aandelenselectie de doorslaggevende factor is. Private Assets is daarnaast een belangrijk focusgebied.

Marktvisie

Schroders richt zich op de lange termijn: wij willen duurzame relaties met onze cliënten opbouwen, investeren in innovatie en onze activiteiten uitbreiden. Een langdurige relatie met onze cliënten is in onze ogen essentieel om een grondig inzicht in hun beleggingsdoelstellingen te verkrijgen. Wij ontwikkelen beleggingsproducten en oplossingen die tegemoetkomen aan hun veranderende behoeften. Verder investeren we ons eigen kapitaal in de opbouw van een trackrecord in nieuwe producten voordat we ze op de markt brengen. Door te investeren in toekomstige groeikansen voor onze onderneming leggen we de basis voor de lange termijn.

Ambities en Waarden

Schroders' kernwaarden

Stabiliteit en traditie

Schroders, opgericht in 1804, heeft een overschot aan groepskapitaal, geen schulden op de balans.

Internationaal met lokale focus

Wij beschikken over een uitgebreid wereldwijd netwerk van meer dan 5700 werknemers en beleggingsprofessionals, verspreid over 38 locaties wereldwijd die lokale marktexpertise bieden.

Klantgerichtheid 

Wij werken samen met onze klanten om hun wensen te begrijpen en hen te helpen hun beleggingsdoelstelling te bereiken. 

Innovatie

We dagen het conventionele denken uit om nieuwe kansen te ontwikkelen die de wensen van onze klanten weerspiegelen en te anticiperen op nieuwe markttendensen.

Beleggingsfilosofie

Wij hanteren een langetermijn- en onderzoeksgedreven investeringsaanpak, toegepast binnen een robuust risicomanagement kader, met als doel de beste beleggingskansen te benutten.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur


Disclaimer

De gegevens onder het kopje "Klanten" zijn ingevuld door PensioenPro zelf op basis van publieke informatie en kunnen zodoende incomplete zijn.

Belangrijke informatie:
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.